Chèn tổng phụ trong danh sách dữ liệu trong một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tự động tính tổng phụ và tổng cộng trong một danh sách cho một cột bằng cách dùng lệnh tổng phụ .

Quan trọng: Subototals không được hỗ trợ trong bảng Excel. Lệnh tổng phụ sẽ xuất hiện chuyển sang màu xám nếu bạn đang làm việc với bảng Excel. Để thêm tổng phụ trong một bảng, bạn phải trước tiên chuyển đổi bảng thành phạm vi thông thường của dữ liệu, và sau đó thêm tổng phụ. Lưu ý rằng này sẽ loại bỏ tất cả các tính năng bảng từ dữ liệu ngoại trừ định dạng bảng. Hoặc bạn có thể tạo một PivotTable.

Khi bạn chèn tổng phụ:

 • Tổng phụ    được tính toán với một hàm tổng hợp, chẳng hạn như tổng hoặc Trung bình, bằng cách dùng hàm SUBTOTAL. Bạn có thể hiển thị nhiều hơn một loại hàm tổng hợp cho mỗi cột.

 • Tổng cộng    nào phái sinh từ dữ liệu chi tiết, không phải từ giá trị trong các tổng phụ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng hàm tổng hợp Trung bình , hàng tổng chính Hiển thị một giá trị trung bình của tất cả các hàng chi tiết trong danh sách, không trung bình của các giá trị trong các hàng tổng phụ.

Ví dụ về tổng phụ tự động

Nếu sổ làm việc được đặt tự động tính toán công thức, lệnh tổng phụ tính toán lại tổng phụ và tổng cuối Tổng giá trị tự động khi bạn sửa dữ liệu chi tiết. Lệnh tổng phụ cũng bên ngoài vào danh sách do đó bạn có thể hiển thị và ẩn các hàng chi tiết cho mỗi tổng phụ.

Lưu ý: Nếu bạn lọc dữ liệu chứa tổng phụ, tổng phụ của bạn có thể xuất hiện bị ẩn. Để hiển thị chúng lại, hãy xóa tất cả các bộ lọc để biết thêm thông tin về cách áp dụng bộ lọc, hãy xem bắt đầu nhanh: lọc dữ liệu bằng cách dùng tự lọc.

 1. Hãy đảm bảo rằng mỗi cột trong một phạm vi của dữ liệu mà bạn muốn tính tổng phụ có nhãn ở hàng đầu tiên, chứa các dữ liệu tương tự trong mỗi cột, và rằng phạm vi không bao gồm bất kỳ hàng hay cột trống.

 2. Chọn một ô trong phạm vi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Chèn một cấp độ của Tổng phụ

  Bạn có thể chèn một cấp độ của Tổng phụ cho một nhóm dữ liệu như minh họa trong ví dụ sau đây.

  Ví dụ về tổng phụ tự động

  1. ở mỗi thay đổi trong cột môn thể thao...

  2... .subtotal cột doanh số.

  1. Để sắp xếp cột chứa dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo, chọn cột đó, và sau đó trên tab dữ liệu , trong nhóm sắp xếp & lọc , bấm sắp xếp từ A đến Z hoặc Sắp xếp từ Z đến A.

  2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , bấm tổng phụ.

   Ảnh Ribbon Outlook

   Hộp thoại tổng phụ được hiển thị.

  3. Trong lúc mỗi thay đổi trong hộp, hãy bấm cột tổng phụ. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn thể thao.

  4. Trong hộp sử dụng hàm , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng để tính toán các tổng phụ. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn tính tổng.

  5. Trong hộp tổng phụ để thêm , hãy chọn hộp kiểm cho mỗi cột có chứa giá trị mà bạn muốn tổng phụ. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn doanh số.

  6. Nếu bạn muốn một dấu ngắt trang tự động sau mỗi tổng phụ, hãy chọn hộp kiểm ngắt trang giữa các nhóm .

  7. Để xác định một hàng tổng hợp ở trên hàng chi tiết, hãy xóa hộp kiểm tóm tắt bên dưới dữ liệu . Để xác định một hàng tổng hợp bên dưới hàng chi tiết, hãy chọn hộp kiểm tóm tắt bên dưới dữ liệu . Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn có thể xóa hộp kiểm.

  8. Hoặc bạn có thể, bạn có thể dùng lệnh tổng phụ lại bằng cách lặp lại bước 1 đến 7 để thêm tổng phụ khác với hàm tổng hợp khác nhau. Để tránh ghi đè các tổng phụ hiện có, hãy xóa hộp kiểm thay thế tổng phụ hiện tại .

  Chèn các cấp độ lồng nhau của Tổng phụ

  Bạn có thể chèn tổng phụ cho nhóm lồng bên trong trong phạm vi của họ ngoài nhóm tương ứng, như minh họa trong ví dụ sau đây.

  Ví dụ về tổng phụ bên ngoài và lồng nhau

  1. ở mỗi thay đổi trong cột khu vực bên ngoài,...

  2... .subtotal doanh số khu vực đó và tại mỗi thay đổi cho cột bên trong, môn thể thao.

  1. Để sắp xếp cột chứa dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo, chọn cột đó, và sau đó trên tab dữ liệu , trong nhóm sắp xếp & lọc , bấm sắp xếp từ A đến Z hoặc Sắp xếp từ Z đến A.

  2. Chèn tổng phụ bên ngoài.

   Làm thế nào để chèn tổng phụ bên ngoài

   1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , bấm tổng phụ.

    Ảnh Ribbon Outlook

    Hộp thoại tổng phụ được hiển thị.

   2. Ở mỗi thay đổi trong hộp, hãy bấm vào cột cho tổng phụ bên ngoài. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ bấm khu vực.

   3. Trong hộp sử dụng hàm , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng để tính toán các tổng phụ. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn tính tổng.

   4. Trong hộp tổng phụ để thêm , hãy chọn hộp kiểm cho mỗi cột có chứa giá trị mà bạn muốn tổng phụ. Trong ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn doanh số.

   5. Nếu bạn muốn một dấu ngắt trang tự động sau mỗi tổng phụ, hãy chọn hộp kiểm ngắt trang giữa các nhóm .

   6. Để xác định một hàng tổng hợp ở trên hàng chi tiết, hãy xóa hộp kiểm tóm tắt bên dưới dữ liệu . Để xác định một hàng tổng hợp bên dưới hàng chi tiết, hãy chọn hộp kiểm tóm tắt bên dưới dữ liệu . Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn có thể xóa hộp kiểm.

   7. Hoặc bạn có thể, bạn có thể dùng lệnh tổng phụ lại bằng cách lặp lại bước 1 đến sáu để thêm tổng phụ khác với hàm tổng hợp khác nhau. Để tránh ghi đè các tổng phụ hiện có, hãy xóa hộp kiểm thay thế tổng phụ hiện tại .

  3. Chèn tổng phụ lồng nhau.

   Làm thế nào để chèn tổng phụ lồng vào

   1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , bấm tổng phụ.

    Ảnh Ribbon Outlook

    Hộp thoại tổng phụ được hiển thị.

   2. Trong lúc mỗi thay đổi trong hộp, hãy bấm cột tổng phụ lồng nhau. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn thể thao.

   3. Trong hộp sử dụng hàm , hãy bấm vào hàm tổng hợp mà bạn muốn dùng để tính toán các tổng phụ. Ví dụ, sử dụng ví dụ ở trên, bạn sẽ chọn tính tổng.

    Chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn.

   4. Xóa hộp kiểm thay thế tổng phụ hiện tại .

  4. Lặp lại bước trước đó cho tổng phụ lồng vào hơn, thao tác trên ngoài cùng tổng phụ trong.

Mẹo: Để hiển thị bản tóm tắt các tổng phụ và tổng cộng, hãy bấm biểu tượng đại cương một hai ba bên cạnh các số hàng. Sử dụng các ký hiệu cộngtrừ để hiển thị hoặc ẩn các hàng chi tiết cá nhân tổng phụ.

 1. Chọn một ô trong phạm vi có chứa tổng phụ.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , bấm tổng phụ.

  Ảnh Ribbon Outlook

 3. Trong hộp thoại tổng phụ , hãy bấm Loại bỏ tất cả.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×