Chèn tên tệp Excel hiện tại, đường dẫn hoặc trang tính trong một ô

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn thêm thông tin vào báo cáo bảng tính xác nhận việc vị trí của một sổ làm việc và trang tính để bạn có thể nhanh chóng theo dõi và xác định nó. Không có một số cách bạn có thể thực hiện tác vụ này.

Chèn tên tệp hiện tại, đường dẫn đầy đủ, và tên của trang tính hiện hoạt

Nhập hoặc dán công thức sau đây vào ô mà bạn muốn hiển thị tên tệp hiện tại với đường dẫn đầy đủ và tên của trang tính hiện tại:

=CELL("filename")

Chèn tên tệp hiện tại và tên của trang tính hiện hoạt

Nhập hoặc dán công thức sau đây là một công thức mảng để hiển thị tên tệp hiện tại và trang tính hiện hoạt tên:

=RIGHT(CELL("filename"),LEN(CELL("filename"))- MAX(IF(NOT(ISERR(SEARCH("\",CELL("filename"), ROW(1:255)))),SEARCH("\",CELL("filename"),ROW(1:255)))))

Lưu ý: 

  • Để nhập một công thức là công thức mảng, hãy nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

  • Công thức trả về tên của trang tính như trang tính đã được lưu ít nhất một lần. Nếu bạn sử dụng công thức này trên một trang tính chưa được lưu, ô thức vẫn sẽ trống cho đến khi bạn lưu trang tính.

Chèn tên tệp hiện tại chỉ

Nhập hoặc dán công thức sau đây để chèn tên của tệp hiện tại trong một ô:

=MID(CELL("filename"),SEARCH("[",CELL("filename"))+1, SEARCH("]",CELL("filename"))-SEARCH("[",CELL("filename"))-1)

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng công thức này trong một trang tính chưa được lưu, bạn sẽ nhìn thấy lỗi #VALUE! trong ô. Khi bạn lưu trang tính, lỗi được thay thế bằng tên tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×