Chèn, sửa và xem các trường trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chèn trường có thể cung cấp cho bạn các điều khiển chính xác hơn động văn bản trong tài liệu của bạn. Trường phần quan trọng của Word, nhưng nó là tốt để biết nhiều trường được chèn vào cho bạn thông qua tính năng và lệnh dựng sẵn. Ví dụ, trường là tại nơi làm việc khi bạn chèn số trang hoặc tạo một bảng mục lục. Trong trường hợp này, nó sẽ có thể đơn giản để cho phép Word tự động thêm chúng vào cho bạn. Trường sẽ hữu ích nhất khi bạn cần chỗ dành sẵn cho dữ liệu có thể thay đổi trong tài liệu của bạn và để tạo biểu mẫu các chữ cái hoặc nhãn trong tài liệu phối thư.

Các bước sau đây làm việc chèn bất kỳ mã trường trong Word. Để biết danh sách tất cả các mã trường với các thông tin chi tiết về mỗi, hãy xem danh sách mã trường trong Word.

 1. Bấm vào vị trí bạn muốn chèn trường.

  Mẹo: Nếu bạn biết mã trường của trường mà bạn muốn chèn, bạn có thể nhập trực tiếp trong tài liệu của bạn. Trước tiên hãy nhấn CTRL + F9, sau đó nhập mã trong dấu ngoặc.

 2. Bấm chèn > phần nhanh > trường.
  Chèn tùy chọn Trường trên menu Phần Nhanh.

 3. Trong danh sách tên trường , chọn tên trường.

  Mẹo: Bạn có thể lọc danh sách bằng cách bấm vào mũi tên xuống trong danh sách thể loại .


  Hộp thoại trường

 4. Dưới thuộc tính trường, chọn bất kỳ thuộc tính hoặc tùy chọn bạn muốn và bấm OK.

Lưu ý: 

 • Để xem mã cho một trường cụ thể trong hộp trường , hãy bấm Mã trường. Đối với một số trường, nút này bấm vào theo mặc định.

 • Để lồng một trường vào trong một trường khác, trước tiên hãy chèn trường bên ngoài hoặc trường chứa (các bước 1-4 bên trên). Sau đó đặt điểm chèn vào bên trong mã trường tại vị trí bạn muốn chèn trường bên trong và lặp lại các bước 2-4 ở bên trên.

 • Nếu bạn muốn xem mã cho một trường cụ thể trong hộp thoại trường , hãy bấm Mã trường.

 • Để lồng một trường trong một trường khác, trước tiên hãy chèn ngoài, hoặc chứa, trường, bằng cách dùng hộp thoại trường . Trong tài liệu của bạn, hãy đặt điểm chèn bên trong mã trường nơi bạn muốn chèn trường bên trong. Sau đó sử dụng hộp thoại trường để chèn trường bên trong.

Nếu bạn biết mã trường của trường mà bạn muốn chèn, bạn cũng có thể nhập trực tiếp mã này vào tài liệu. Trước tiên hãy nhấn CTRL+F9, sau đó nhập mã bên trong dấu ngoặc.

Bạn có thể chèn một trường nếu bạn muốn:

 • Thêm, trừ, hoặc thực hiện các phép tính khác. Để làm như vậy, hãy dùng trường = (công thức).

 • Làm việc với tài liệu trong phối thư. Ví dụ, chèn trường ASK và FILLIN để hiển thị lời nhắc như Word phối mỗi bản ghi dữ liệu tài liệu chính.

Trong trường hợp khác, nó sẽ đơn giản để sử dụng các lệnh và tùy chọn được cung cấp trong Word để thêm thông tin mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể chèn một siêu kết nối bằng cách sử dụng trường siêu kết nối, nhưng thật dễ dàng hơn để sử dụng lệnh siêu kết nối trong nhóm nối kết trên tab chèn .

Quan trọng: Bạn không thể chèn trường mã dấu ngoặc đơn bằng cách nhập các ký tự ngoặc nhọn trên bàn phím. Để chèn trường mã dấu ngoặc đơn, hãy nhấn CTRL + F9.

Cú pháp mã trường

Mã trường xuất hiện giữa các dấu ngoặc nhọn ( {} ). Trường hoạt động giống như công thức trong Microsoft Office Excel — mã trường giống như công thức và kết quả trường giống như giá trị cho công thức. Bạn có thể chuyển đổi giữa việc hiển thị mã trường và kết quả trong tài liệu của bạn bằng cách nhấn ALT + F9.

Khi bạn xem mã trường trong tài liệu, cú pháp sẽ có dạng:

{} Trường tên thuộc tính tùy chọn sẽ chuyển }

 • TÊN TRƯỜNG     Đây là tên xuất hiện trong danh sách tên trường trong hộp thoại Trường.

 • Thuộc tính     Đây là bất kỳ hướng dẫn hoặc biến được dùng trong một trường cụ thể. Không phải tất cả các trường có tham số, và trong một số trường, tham số được tùy chọn thay vì bắt buộc.

 • Khóa chuyển tùy chọn    Đây là các thiết đặt tùy chọn sẵn dùng cho một trường nhất định. Không phải mọi trường đều có các khóa chuyển, ngoài những khóa chuyển điều khiển định dạng kết quả của trường.

Ví dụ, bạn có thể đặt tên tệp và đường dẫn của tài liệu của bạn vào đầu trang hoặc chân trang bằng cách chèn trường tên TỆP.

Cú pháp mã trường tên TỆP bằng đường dẫn được bao gồm trông như sau:

{FILENAME \p}

 1. Bấm chuột phải vào trường, sau đó bấm Sửa trường.

 2. Thay đổi thuộc tính trường và tùy chọn. Để biết thông tin về các thuộc tính và các tùy chọn sẵn có cho một trường cụ thể, hãy xem danh sách mã trường trong Word hoặc tìm kiếm trên tên trường trong trợ giúp.

  Lưu ý: 

  • Đối với một số trường, bạn phải hiển thị mã trường để sửa trường. Để hiển thị tất cả các mã trường trong tài liệu, hãy nhấn ALT + F9.

  • Một số trường được sửa trong hộp thoại của chính mình thay vì trong hộp thoại trường . Ví dụ, nếu bạn bấm chuột phải vào siêu kết nối và sau đó bấm Sửa siêu kết nối, hộp thoại Sửa siêu kết nối sẽ mở ra

Theo mặc định, Word Hiển thị kết quả trường liền mạch với nội dung tài liệu của bạn để người đọc tài liệu là không biết rằng một phần của nội dung nằm trong một trường. Tuy nhiên, trường cũng có thể được hiển thị với nền đổ bóng, để làm chúng dễ thấy hơn trong tài liệu.

Bạn có thể thực hiện các kết quả trường pha trộn vào nội dung của tài liệu bằng cách tắt tùy chọn để hiển thị trường với nền đổ bóng và theo định dạng kết quả trường, hoặc bạn có thể sự chú ý vào các trường bằng cách hiển thị chúng với nền đổ bóng, một trong hai tất cả các thời gian hoặc chỉ khi trường được chọn.

Bạn có thể định dạng kết quả trường bằng cách áp dụng định dạng vào trường văn bản hoặc bằng cách thêm khóa chuyển định dạng mã trường.

Thay đổi nền đổ bóng của trường

 1. Bấm tệp > tùy chọn. (Trong Word 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word.)

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới hiện nội dung tài liệu, trong danh sách trường màu nền , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để làm cho trường nổi bật từ phần còn lại của nội dung tài liệu, hãy chọn luôn.

  • Để làm cho trường pha trộn liền mạch với nội dung tài liệu, hãy chọn không bao giờ.

  • Để làm cho người dùng Word biết rằng họ đã bấm vào trong một trường, chọn khi được chọn.

   Khi tùy chọn tô nền trường được đặt khi được chọn, trường Hiển thị màu xám nền khi bạn bấm trong trường. Tuy nhiên, tô màu xám không cho biết rằng trường được chọn. Khi bạn chọn trường bằng cách bấm đúp hoặc kéo chuột, tô sáng mà chỉ báo lựa chọn sẽ được thêm vào tô màu xám.

Áp dụng định dạng cho trường văn bản

 • Chọn trường mà bạn muốn định dạng, và sau đó áp dụng định dạng bằng cách dùng các lệnh trong nhóm phông trên tab trang đầu .

  Ví dụ, để gạch dưới tên được chèn vào bằng một trường tác giả, chọn toàn bộ trường mã, bao gồm dấu ngoặc đơn (hoặc chọn kết quả toàn bộ trường), sau đó bấm gạch dưới trong nhóm phông trên tab trang đầu .

Nếu bạn cập nhật một trường, bất kỳ định dạng mà bạn áp dụng cho các kết quả trường có thể bị mất. Để giữ lại định dạng, bao gồm các \ * MERGEFORMAT chuyển trong mã trường. Khi bạn chèn trường bằng cách dùng hộp thoại trường , các \ * khóa chuyển MERGEFORMAT được bao gồm theo mặc định.

Thêm một khóa chuyển định dạng vào mã trường

 1. Bấm chuột phải vào trường, sau đó bấm Sửa trường.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu thuộc tính trườngtùy chọn trường được hiển thị, hãy chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

  • Nếu chỉ hiển thị mã trường, bấm tùy chọn, sau đó chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Nếu nút tùy chọn xuất hiện bị mờ đi, tùy chọn định dạng bổ sung có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể dùng khóa chuyển định dạng ba định dạng kết quả trường:

Định dạng switch(\*)

Khóa chuyển trường định dạng (\ *) xác định cách hiển thị kết quả trường. Hướng dẫn định dạng xác định các thao tác sau:

 • Sử dụng chữ hoa và chữ cái

 • Định dạng đánh số — ví dụ, việc 9 được hiển thị dưới dạng ix (chữ số La Mã) hoặc thứ 9 (tự văn bản)

 • định dạng ký tự

Khóa chuyển định dạng cũng giữ lại định dạng kết quả của trường khi trường được Cập Nhật.

Viết hoa định dạng:

Sau đây là danh sách các khóa chuyển và các mục mà họ viết hoa:

 • \ * Caps    Khóa chuyển này viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Ví dụ, {} FILLIN "Hãy nhập tên của bạn:" \ * Caps } Hiển thị Luis Alverca ngay cả khi tên đã nhập trong chữ cái.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm tiêu đề viết hoa.

 • \ * FirstCap    Khóa chuyển này viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên. Ví dụ, chú thích {} \ * FirstCap } Hiển thị hàng tuần báo cáo về doanh số.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm vốn đầu tiên.

 • \ * Upper    Khóa chuyển này viết hoa chữ cái tất cả. Ví dụ, {} báo giá "từ" \ * Upper } Hiển thị WORD.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm chữ hoa.

 • \ * Dưới    Khóa chuyển này viết hoa không có kết quả; Tất cả các chữ là chữ thường. Ví dụ, {} tên TỆP \ * góc dưới } Hiển thị report.doc bán hàng hàng tuần.

  Khóa chuyển này không có tác nếu toàn bộ trường có chứa chuyển được định dạng dưới dạng chữ viết hoa nhỏ.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm chữ thường.

Định dạng số:

Sau đây là một danh sách số khóa chuyển và kết quả của chúng:

 • \*Alphabetic    Khóa chuyển này hiển thị kết quả là ký tự bảng chữ cái. Kết quả có cùng một trường hợp là từ "bảng chữ cái" trong mã trường. Ví dụ, {} SEQ phụ lục \ * bảng chữ cái } Hiển thị B (thay vì 2), và phụ lục {} SEQ \ * Hiển thị bảng chữ cái }b.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm a, b, c.

 • \*Arabic    Khóa chuyển này hiển thị kết quả dưới dạng số ả Rập hồng y. Ví dụ, {} trang \ * tiếng ả-Rập } Hiển thị 31.

  Lưu ý: 

  • Nếu thiết đặt định dạng số trong hộp thoại Định dạng số trang không phải là tiếng ả-Rập, khóa chuyển này sẽ ghi đè thiết đặt định dạng số .

  • Đối với chỉ số trang, cũng là một định dạng ArabicDash, Hiển thị kết quả là tiếng ả Rập hồng y số bao quanh bằng ký tự dấu gạch nối. Ví dụ, {} trang \ * ArabicDash } Hiển thị - 31 -.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , bấm 1, 2, 3,....

 • \*CardText    Khóa chuyển này hiển thị kết quả dưới dạng văn bản khác nhau. Kết quả được định dạng bằng chữ cái, trừ khi bạn thêm một khóa chuyển định dạng để xác định một cách viết hoa khác nhau. Ví dụ, {} = SUM(A1:B2) \ * CardText } Hiển thị bảy trăm mươi{} = SUM(A1:B2) \ * CardText \ * Caps } Hiển thị Bảy trăm mươi.

  Chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , bấm vào một, hai và ba.

 • \*DollarText    Khóa chuyển này hiển thị kết quả dưới dạng văn bản khác nhau. Word sẽ chèn tại vị trí thập phân và hiển thị trước tiên hai chữ số thập phân (làm tròn) như tiếng ả Rập numerators hơn 100. Kết quả được định dạng bằng chữ cái, trừ khi bạn thêm một khóa chuyển định dạng để xác định một cách viết hoa khác nhau. Ví dụ, {} = 9,20 + 5,35 \ * DollarText \ * Upper } Hiển thị 14 và 55/100.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm Đô-la văn bản.

 • \*Hex    Khóa chuyển này hiển thị kết quả dưới dạng số thập lục phân. Ví dụ, {} báo giá "458" \ * Hex } Hiển thị 1CA.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm hex ….

 • \*OrdText    Khóa chuyển này hiển thị kết quả là tự văn bản. Kết quả được định dạng bằng chữ cái, trừ khi bạn thêm một khóa chuyển định dạng để xác định một cách viết hoa khác nhau. Ví dụ, {} ngày \ @ "d" \ * OrdText } Hiển thị hai mươi đầu tiên, và {} ngày \ @ "d" \ * OrdText \ * FirstCap } Hiển thị hai mươi đầu tiên.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , bấm đầu tiên, thứ hai, thứ ba,....

 • \*Ordinal    Khóa chuyển này hiển thị kết quả là tự số ả Rập. Ví dụ, {} ngày \ @ "d" \ * Hiển thị thứ tự }30.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , bấm 1, 2, 3.

 • \*Roman    Khóa chuyển này hiển thị kết quả dưới dạng số La Mã. Kết quả có cùng một trường hợp là từ "La Mã" trong mã trường. Ví dụ, {} SEQ CHAPTER \ * La Mã } Hiển thị xi{} SEQ CHAPTER \ * ROMAN } Hiển thị Xtôi.

  Để chọn tùy chọn này trong hộp thoại Tùy chọn trường , hãy bấm tôi, II, III.

Định dạng ký tự và bảo vệ đã áp dụng định dạng:

Sau đây là các khóa chuyển định dạng ký tự và kết quả của chúng:

 • \*Charformat    Khóa chuyển này áp dụng định dạng chữ cái đầu tiên của tên trường để toàn bộ kết quả. Kết quả ví dụ sau đây có định dạng đậm vì R trong tham chiếu được in đậm.

  {REF chapter2_title \ * Charformat } Hiển thị voi Thái Bình Dương trong đậm văn bản.

  Để thêm khóa chuyển này, hãy nhập nó trong mã trường hoặc trong hộp mã trường trong hộp thoại trường .

 • \*MERGEFORMAT    Khóa chuyển này áp dụng định dạng kết quả trước đó vào kết quả mới. Ví dụ, nếu bạn chọn tên hiển thị theo trường {} tác giả \ * MERGEFORMAT } và áp dụng định dạng in đậm, Word giữ lại định dạng in đậm khi trường được Cập Nhật để hiển thị tên tác giả mới.

  Khi bạn chèn trường bằng cách dùng hộp thoại trường , chuyển \*MERGEFORMAT được bao gồm theo mặc định. Bạn có thể tắt tùy chọn này bằng cách xóa hộp kiểm giữ nguyên định dạng trong quá trình Cập Nhật trong hộp thoại trường .

Trở về khóa chuyển định dạng

Khóa chuyển định dạng số (\ #)

Chuyển đổi định dạng số (\ #) xác định Hiển thị kết quả số.

Ví dụ: khóa chuyển \# $#,##0,00 trong { = SUM(ABOVE) \# $#,##0,00 } hiển thị kết quả như "$4,455.70". Nếu kết quả trường không phải là số thì khóa chuyển này không có hiệu lực.

Lưu ý: Dấu ngoặc kép không bắt buộc xung quanh đơn giản định dạng số mà không bao gồm khoảng trắng — ví dụ, {} MarchSales \ # $#, ## 0.00 }. Để định dạng số phức tạp hơn và những bao gồm văn bản hoặc dấu cách, hãy đặt định dạng số trong dấu ngoặc kép, như minh họa trong ví dụ sau đây. Word thêm dấu ngoặc kép để khóa chuyển định dạng số, nếu bạn chèn một trường bằng cách dùng hộp thoại trường hoặc công thức lệnh trong nhóm dữ liệu của tab bố trí (Công cụ bảng tab ngữ cảnh).

Kết hợp các mục định dạng sau đây để xây dựng một khóa chuyển định dạng số:

 • 0 (zero)    Mục định dạng này xác định số cần thiết đặt để hiển thị trong kết quả. Nếu kết quả không bao gồm một chữ số ở vị trí đó, Word sẽ hiển thị 0 (không). Ví dụ, {} = 4 + 5 \ # 00.00 } Hiển thị 09.00.

 • #    Mục định dạng này xác định số cần thiết đặt để hiển thị trong kết quả. Nếu kết quả không bao gồm một chữ số ở vị trí đó, Word sẽ hiển thị một khoảng trắng. Ví dụ, {} = 9 + 6 \ # $### } Hiển thị $ 15.

 • x    mục định dạng này sẽ bỏ các chữ số bên trái của chỗ dành sẵn "x". Nếu chỗ dành sẵn ở bên phải của dấu thập phân, Word làm tròn kết quả đến vị trí đó. Ví dụ:
  {} = 111053 + 111439 \ # x ## }492Hiển thị.
  {} = 1/8 \ # 0.00 x_} Hiển thị 0,125.
  {} = 3/4 \ # .x_} Hiển thị .8.

 • . (dấu thập phân)    Mục định dạng này xác định vị trí thập phân. Ví dụ, {} = SUM(ABOVE) \ # $###.00 } Hiển thị $495.47.

  Dùng ký hiệu thập phân được chỉ định như một phần của thiết đặt vùng trong Pa-nen điều khiển.

 • (ký hiệu nhóm chữ số)    Mục định dạng này phân tách một chuỗi ba chữ số. Ví dụ, {} = NetProfit \ # $#, ###, ### } Hiển thị $2,456,800.

  Sử dụng ký hiệu nhóm chữ số được xác định như một phần của thiết đặt vùng trong Pa-nen điều khiển.

 • -(trừ dấu)    Mục định dạng này sẽ thêm một dấu trừ để kết quả âm hoặc thêm khoảng trắng nếu kết quả là giá trị dương hoặc 0 (zero). Ví dụ, {} = 10-90 \ #-## } Hiển thị -80.

 • + (dấu cộng)    Mục định dạng này thêm một dấu cộng để kết quả dương, dấu trừ để kết quả âm hoặc một khoảng trắng nếu kết quả là 0 (không). Ví dụ, {} = 100-90 \ # + ## } Hiển thị + 10, và {} = 90-100 \ # + ## } Hiển thị -10.

 • %, $, *, vân vân    Định dạng mục này bao gồm ký tự đã xác định trong kết quả. Ví dụ, {} = netprofit \ # "##%" } Hiển thị 33%.

 • "định dạng cho tích cực; ví dụ số âm"    mục định dạng này xác định định dạng số khác nhau để có kết quả dương và âm, phân tách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ, nếu thẻ đánh dấu Sales95 là một giá trị dương, trường {} Sales95 \ # "$#, ## 0.00;-$#, ## 0.00" } Hiển thị giá trị với định dạng thường xuyên — ví dụ, "$1,245.65". Giá trị âm được hiển thị với định dạng in đậm và dấu trừ — ví dụ, -$ 345.56.

 • "định dạng cho tích cực; ví dụ số âm; số 0"    mục định dạng này xác định định dạng số khác nhau cho kết quả dương, kết quả âm và 0 (không) kết quả, phân tách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ, tùy thuộc vào giá trị của thẻ đánh dấu Sales95, {} Sales95 \ # "$#, ## 0.00;($#,##0.00); $0"Hiển thị } Dương, âm và 0 (zero) các giá trị như sau: $1,245.65, ($ 345.56), $0.

 • 'văn bản'    Mục định dạng này thêm văn bản vào kết quả. Hãy đặt văn bản trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, {} = {} giá } * 8.1% \ # "$## 0.00 ' là thuế bán hàng'" } sẽ hiển thị $347.44 là thuế bán hàng.

 • 'numbereditem'    Định dạng mục này hiển thị số lượng mục trước đó bạn được đánh số bằng cách sử dụng lệnh chú thích (tham chiếu tab, nhóm chú thích ) hoặc bằng cách chèn một trường SEQ. Hãy đặt mã định danh mục, chẳng hạn như "bảng" hoặc "tìm," trong mộ dấu ('). Số tuần tự được hiển thị trong số ả Rập. Ví dụ, {} = SUM(A1:D4) \ # "## 0.00 'là tổng của bảng' ' bảng'" } sẽ hiển thị 456.34 là tổng của bảng 2.

Trở về khóa chuyển định dạng

Khóa chuyển định dạng ngày-thời gian (\ @)

Khóa chuyển định dạng ngày-thời gian (\ @) xác định Hiển thị ngày hoặc thời gian.

Ví dụ, chuyển \ @ "dddd, MMMM d, yyyy" trong trường {} ngày \ @ "dddd, MMMM d, yyyy" } Hiển thị "Thứ sáu tháng 11, 23 2007." Kết hợp các hướng dẫn sau ngày và thời gian — ngày (d), tháng (T) và năm (y); (h) giờ và phút (m) — để xây dựng một định dạng ngày-thời gian. Bạn cũng có thể bao gồm văn bản, dấu chấm câu và khoảng trống.

Hướng dẫn ngày:

Tháng (M)

Chữ cái M phải viết hoa phân biệt các tháng từ phút.

 • M    mục định dạng này hiển thị tháng dưới dạng một số không đứng đầu 0 (không) cho chữ số đơn tháng. Ví dụ, tháng bảy là 7.

 • MM    mục định dạng này hiển thị tháng là một số có số 0 (không) cho chữ số đơn tháng. Ví dụ, tháng bảy là 07.

 • MMM    mục định dạng này hiển thị tháng dưới dạng viết tắt ba chữ cái. Ví dụ, tháng bảy là tháng bảy.

 • MMMM    mục định dạng này hiển thị tháng dưới dạng tên đầy đủ của nó.

Ngày (d)

Chữ cái d Hiển thị ngày tháng hoặc ngày trong tuần. Chữ cái d có thể là chữ hoa hoặc chữ thường.

 • d    mục định dạng này hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng là một số không đứng đầu 0 (không) cho chữ số đơn ngày. Ví dụ, thứ sáu ngày tháng được hiển thị dưới dạng 6.

 • dd    mục định dạng này hiển thị ngày của tuần hoặc tháng là một số có số 0 (không) cho chữ số đơn ngày. Ví dụ, thứ sáu ngày tháng được hiển thị dưới dạng 06.

 • DDD    mục định dạng này hiển thị ngày của tuần hoặc tháng là một từ viết tắt ba chữ cái. Ví dụ, thứ ba được hiển thị dưới dạng thứ ba.

 • dddd    mục định dạng này hiển thị ngày trong tuần dưới dạng tên đầy đủ của nó.

Năm (y)

Chữ cái y Hiển thị năm dưới dạng hai hoặc bốn chữ số. Chữ cái y có thể là chữ hoa hoặc chữ thường.

 • YY    Định dạng mục này hiển thị năm dưới dạng hai con số với 0 đứng trước (không) cho các năm 01 qua 09. Ví dụ, 1999 được hiển thị dưới dạng 99và năm 2006 được hiển thị dưới dạng 06.

 • YYYY    Định dạng mục này hiển thị năm dưới dạng bốn chữ số.

Hướng dẫn thời gian:

Giờ (h)

Một chữ thường h căn cứ thời gian trên đồng hồ 12 giờ. Một chữ hoa H căn cứ thời gian trên đồng hồ 24 giờ, hoặc quân, Ví dụ, 5 ch được hiển thị dưới dạng 17.

 • h hoặc H    Định dạng mục này hiển thị giờ mà không có số 0 (không) cho chữ số đơn giờ. Ví dụ, giờ 9 sa được hiển thị dưới dạng 9.

 • HH hoặc HH    Định dạng mục này hiển thị giờ với 0 đứng trước (không) cho chữ số đơn giờ. Ví dụ, giờ 9 sa được hiển thị dưới dạng 09.

Phút (m)

Chữ cái m phải là chữ thường để phân biệt phút từ tháng.

 • m    mục định dạng này hiển thị phút mà không có số 0 (không) cho chữ số đơn phút. Ví dụ, {} thời gian \ @ "m" } Hiển thị 2.

 • mm    mục định dạng này hiển thị phút bằng 0 đứng trước (không) cho chữ số đơn phút. Ví dụ, {} thời gian \ @ "mm" } Hiển thị 02.

Giây (Chủ Nhật)

 • s    mục định dạng này hiển thị giây mà không có số 0 (không) cho chữ số đơn giây. Ví dụ: {TIME \ @ "s" sẽ hiển thị 5.

 • SS    Định dạng mục này hiển thị giây với 0 đứng trước (không) cho chữ số đơn giây ví dụ {TIME \ @ "ss" sẽ hiển thị 05.

Sa và ch (sa/ch)

Điều này sẽ hiển thị sa đến ch. Để thay đổi các ký hiệu sa và ch cho Microsoft Windows, hãy thay đổi thiết đặt vùng trong Pa-nen điều khiển.

 • sa/ch hoặc sa/ch    Định dạng mục này hiển thị sa và ch là chữ hoa. Ví dụ, {} thời gian \ @ "h sa/ch" }{} thời gian \ @ "h sa/ch" } Hiển thị 9 sa hoặc Ch. 5.

Văn bản và dấu chấm câu khác:

 • 'văn bản'    Định dạng mục này hiển thị bất kỳ văn bản đã xác định trong ngày hoặc thời gian. Hãy đặt văn bản trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, {} thời gian \ @ "Hh: mm 'Sân bay bình Greenwich'" } Hiển thị thời gian trung bình Greenwich 12:45.

 • ký tự    Định dạng mục này bao gồm các ký tự đã xác định trong ngày hoặc thời gian, chẳng hạn như một: (dấu hai chấm),-(dấu gạch nối), * (dấu sao), hoặc khoảng trống. Ví dụ, {} ngày \ @ "hh: mm MMM-d, ' yy" } Hiển thị 11:15 tháng mười một-6, ' 99.

 • 'numbereditem'    Mục định dạng này bao gồm trong một ngày hoặc thời gian số lượng mục trước đó bạn được đánh số bằng cách sử dụng lệnh chú thích trong nhóm chú thích (tabtham chiếu ), hoặc bằng cách chèn một trường SEQ. Hãy đặt mã định danh mục, chẳng hạn như bảng hoặc hình, trong mộ dấu ('). Word sẽ hiển thị số tuần tự số ả Rập. Ví dụ, {} PRINTDATE \ @ "'Bảng' 'bảng' 'được in trên' M/d/yy" } Hiển thị bảng 2 được in trên 9/25/02.

Lưu ý: Dấu ngoặc kép không bắt buộc xung quanh đơn giản định dạng ngày-thời gian không bao gồm khoảng trống hoặc văn bản — ví dụ, {} ngày \ @ MM/yy }. Đối với định dạng ngày-giờ phức tạp hơn và những bao gồm khoảng trống hoặc văn bản, hãy đặt định dạng ngày-thời gian toàn bộ trong dấu ngoặc kép, ví dụ, {} ngày \ @ "dddd MMMM d, yyyy', tại ' h: mm" }. Word sẽ thêm dấu ngoặc kép để khóa chuyển định dạng ngày-thời gian nếu bạn chèn một trường bằng cách sử dụng lệnh ngày và thời gian trong nhóm văn bản của tab chèn hoặc hộp thoại trường .

Trở về khóa chuyển định dạng

Theo mặc định, Word sẽ tự động Cập Nhật trường khi mở một tài liệu. Như vậy, thông tin được duy trì Cập Nhật. Có những tình huống nơi bạn có thể không muốn này xảy ra, Tuy nhiên. Ví dụ, bạn có thể muốn ngày trong đầu trang để phản ánh một ngày cụ thể chứ không phải là tự động Cập Nhật thành ngày hiện tại mỗi khi tài liệu được mở.

Trường cũng có thể cập nhật bằng cách bấm chuột phải một trường, rồi bấm Cập Nhật trường hoặc bằng cách bấm trong trường và sau đó nhấn F9.

Để cập nhật thủ công tất cả các trường trong phần nội dung chính của tài liệu, hãy nhấn CTRL + A, sau đó nhấn F9. Trong tiêu đề, chân trang hoặc hộp văn bản phải được cập nhật các trường riêng lẻ. Bấm bên trong đầu trang, chân trang hoặc hộp văn bản, nhấn CTRL + A, sau đó nhấn F9.

Bạn có thể khóa trường để ngăn không cho tính năng tự động hoặc vô tình Cập Nhật trường.

Khóa hoặc mở khóa một trường cụ thể

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Khóa một trường để kết quả trường không được Cập Nhật, hãy bấm vào trường, sau đó nhấn CTRL + F11.

 • Để mở khóa một trường sao cho kết quả trường có thể Cập Nhật, bấm trường, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + F11.

Khóa các kết quả của trường thẻ đánh dấu, INCLUDETEXT, và tham chiếu

Kết quả khóa (\!) trường chuyển ngăn không cho một trường trong kết quả của thẻ đánh dấu, INCLUDETEXT, hoặc trường REF từ được Cập Nhật, trừ khi trường dẫn đến vị trí ban đầu đã thay đổi. Mà không cần khóa chuyển này, Word sẽ cập nhật trường được bao gồm trong kết quả trường bất cứ khi nào thẻ đánh dấu, INCLUDETEXT hoặc tham chiếu trường được Cập Nhật.

Ví dụ, trường {} INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales.doc \! } chèn nội dung của tài liệu "Sales.doc quý 4," chứa các trường ngày và một trường nhúng. Nếu bạn Cập Nhật trường INCLUDETEXT, các \! chuyển ngăn không cho Word Cập nhật các trường ngày và nhúng trong văn bản bao gồm, trừ khi chúng được cập nhật lần đầu tiên trong tài liệu ban đầu ("quý 4 Sales.doc"). Chuyển đổi đảm bảo rằng văn bản được chèn vào bằng trường INCLUDETEXT khớp với văn bản trong tài liệu gốc.

Để cập nhật các trường ngày và nhúng trong cả vị trí, Cập nhật các trường trong tài liệu ban đầu (quý 4 Sales.doc), và sau đó Cập Nhật trường INCLUDETEXT.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×