Chèn số trang vào báo cáo hoặc biểu mẫu

Chèn số trang vào báo cáo

 1. Mở báo cáo ở dạng xem Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Đầu trang / Chân trang, bấm vào Số Trang. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Access 2007, hãy bấm vào Số Trang trong nhóm Điều khiển.

  Hộp thoại Số Trang xuất hiện.

 3. Chọn định dạng, vị trí và căn chỉnh mà bạn muốn cho số trang đó.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Số trên Trang Đầu tiên nếu bạn không muốn hiển thị số trên trang đầu tiên.

 5. Bấm OK.

  Số trang sẽ được thêm vào báo cáo. Để xem cách số trang sẽ hiển thị khi chạy báo cáo, hãy chuyển sang chế độ Xem trước khi In.

Chèn số trang vào biểu mẫu

Lưu ý: Điểm nhập tiếp theo để chèn số trang vào biểu mẫu chỉ sẵn dùng trong Access 2007.

 1. Trong Access 2007, mở biểu mẫu ở dạng xem Thiết kế.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, bấm vào Số Trang.

  Hộp thoại Số Trang xuất hiện.

 3. Chọn định dạng, vị trí và căn chỉnh mà bạn muốn cho số trang đó.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị Số trên Trang Đầu tiên nếu bạn không muốn hiển thị số trên trang đầu tiên.

 5. Bấm OK.

  Số trang sẽ được thêm vào mục Phần đầu Trang của biểu mẫu nhưng sẽ chỉ hiển thị khi bạn in biểu mẫu (hoặc khi bạn bấm vào Microsoft Office Button, trỏ tới In, rồi bấm vào Xem trước khi In).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×