Chèn số trang trên trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn hiển thị số trang trên các trang khi bạn in trang tính Microsoft Excel, bạn có thể chèn số trang vào đầu trang hoặc chân trang của các trang trong trang tính. Số trang mà bạn chèn vào sẽ không hiển thị trong trang tính ở dạng xem Thường — chúng chỉ hiển thị ở dạng xem Bố trí Trang và trên các trang in ra.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể khác một chút nhưng nếu không có lưu ý gì thì chức năng của chúng đều giống nhau.

Thêm số trang vào một trang tính

 1. Bấm vào trang tính mà bạn muốn chèn số trang vào đó.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel hiển thị trang tính ở dạng xem Bố trí Trang. Bạn cũng có thể bấm Bố trí Trang Ảnh Nút trên thanh trạng thái để hiển thị dạng xem này.

 3. Trên trang tính, hãy bấm vào Bấm để thêm đầu trang hoặc Bấm để thêm chân trang.

  Làm như vậy sẽ hiển thị Công cụ Đầu trang & Chân trang, thêm tab Thiết kế.

 4. Để chỉ rõ bạn muốn số trang xuất hiện ở chỗ nào trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm vào hộp Phần bên trái, Phần ở giữa, hoặc Phần bên phải của đầu trang hoặc chân trang.

 5. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, hãy bấm Số Trang.

  Trong nhóm các Yếu tố Đầu trang & Chân trang, hãy bấm Số Trang

  Chỗ dành sẵn &[Trang] xuất hiện trong phần đã chọn.

  Nếu bạn muốn thêm tổng số trang, hãy nhập dấu cách sau &[Trang], nhập / theo sau là dấu cách và sau đó trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, bấm Số Trang.

  Chỗ dành sẵn &[Trang] / &[Tổng số Trang] xuất hiện trong phần đã chọn

 6. Hãy bấm vào chỗ bất kỳ bên ngoài vùng đầu trang hoặc chân trang để hiển thị số trang thực tế trong dạng xem Bố trí Trang.

 7. Sau khi bạn đã làm việc xong trong dạng xem Bố trí Trang, trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Thông thường.

  Trên tab Xem, bấm Thông Thường

  Bạn cũng có thể bấm Thông thường Ảnh nút trên thanh trạng thái.

  Bạn có thể chèn số trang vào trang tính trong dạng xem Bố trí Trang nơi bạn có thể nhìn thấy chúng hoặc bạn có thể dùng hộp thoại Thiết lập Trang nếu bạn muốn chèn số trang cho nhiều trang tính cùng lúc. Đối với các loại trang tính khác, chẳng hạn như trang tính biểu đồ, bạn chỉ có thể chèn số trang bằng cách dùng hộp thoại Thiết lập Trang.

Thêm số trang vào nhiều trang tính

Bạn có thể chèn số trang vào nhiều trang tính trong sổ làm việc của mình bằng cách dùng hộp thoại Thiết lập Trang. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn có hai trang tính và mỗi trang tính đều dài hai trang, thì trang tính thứ nhất có hai trang được đánh số là 1 và 2. Trang tính thứ hai cũng có hai trang được đánh số là 1 và 2.

Mẹo: Để thêm số trang vào tất cả các trang tính trong một sổ làm việc một cách liên tục, bạn phải thay đổi số trang bắt đầu của mỗi trang tính. Để có thêm thông tin, hãy xem Đặt số khác cho trang bắt đầu.

 1. Bấm vào trang tính hoặc trang biểu đồ mà bạn muốn thêm số trang vào đó.

Để chọn

Hãy làm như sau

Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Bấm tab Trang tính

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Bấm các mũi tên cuộn tab

Hai hay nhiều trang tính liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Hai hay nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Tất cả trang tính trong sổ làm việc

Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút bên cạnh Thiết lập Trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 2. Trong hộp thoại Thiết lập Trang, trên tab Đầu trang/Chân trang, hãy bấm Đầu trang Tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh.

 3. Để chỉ rõ bạn muốn số trang xuất hiện ở chỗ nào trong đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm vào trong hộp Phần bên trái, Phần ở giữa, hoặc Phần bên phải.

 4. Để chèn số, bạn hãy bấm nút Chèn Số Trang Ảnh nút .

  Chỗ dành sẵn &[Trang] xuất hiện trong phần đã chọn.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn muốn thêm tổng số trang, hãy nhập dấu cách sau &[Trang], nhập / theo sau bởi dấu cách, rồi bấm vào nút Chèn Số Trang Ảnh nút .

  • Chỗ dành sẵn &[Trang] / &[Tổng số Trang] xuất hiện trong phần đã chọn.

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Để đánh số tất cả các trang của trang tính trong sổ làm việc một cách liên tục, trước tiên bạn hãy thêm số trang vào tất cả các trang tính trong sổ làm việc, rồi dùng quy trình sau để bắt đầu số trang cho mỗi trang tính với số phù hợp. Ví dụ, nếu sổ làm việc của bạn có hai trang tính và mỗi trang tính sẽ in ra hai trang, bạn sẽ dùng quy trình này để đánh số trang cho trang tính thứ hai bắt đầu từ trang 3.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Ảnh nút bên cạnh Thiết lập trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 2. Trêm tab Trang, trong nhóm Số của trang đầu, hãy nhập số mà bạn muốn dùng làm số trang cho trang đầu tiên.

  Để dùng hệ thống đánh số trang mặc định, hãy nhập Tự động vào hộp Số của trang đầu.

Đổi thứ tự đánh số trang

Theo mặc định, Excel đánh số và in các trang theo thứ tự từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải trên một trang tính, nhưng bạn có thể đổi hướng để đánh số và in các trang theo thứ tự từ trái sang phải rồi từ trên xuống dưới.

 1. Bấm vào trang tính mà bạn muốn thay đổi thứ tự đánh số trang.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại Ảnh nút bên cạnh Thiết lập trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Trên tab Trang tính, dưới Thứ tự trang, bấm Xuống, rồi qua hoặc Qua, rồi xuống.

  Hướng của mỗi tùy chọn được hiển thị trong hộp xem trước.

Xóa số trang

 1. Bấm vào trang tính hoặc trang biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ số trang.

Để chọn

Hãy làm như sau

Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Bấm tab Trang tính

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Bấm các mũi tên cuộn tab

Hai hay nhiều trang tính liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

Hai hay nhiều trang tính không liền kề

Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

Tất cả trang tính trong sổ làm việc

Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của một trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính trên menu lối tắt.

 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút bên cạnh Thiết lập Trang.

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 2. Trên tab Đầu/Chân trang, trong hộp Đầu trang hoặc Chân trang thả xuống, hãy bấm (không có).

  Lưu ý: Bạn có thể cần phải cuộn lên đầu danh sách để bấm (không có).

Thêm số trang

 1. Trên tab Chèn, bấm Đầu trang & Chân trang.

  Excel tự động thay đổi dạng xem bố trí Page.

 2. Trên tab đầu trang & chân trang , bấm đầu trang hoặc chân trang, sau đó chọn định dạng số trang bạn muốn.

  Đầu trang số trang xuất hiện ở phía trên cùng của trang in ra và số trang chân trang xuất hiện ở phía dưới cùng.

 3. Khi bạn thực hiện xong, bạn có thể làm một trong hai ở dạng xem bố trí Page, hoặc bạn có thể chuyển sang thường dạng xem bằng cách bấm thông thường trên tab dạng xem .

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Bạn có thể tạo trang tính được in đầu tiên bắt đầu với một số trang khác 1. Đây là hữu ích nếu có các trang in ra sẽ đi kèm trước trang tính. Ví dụ, bạn có thể in tài liệu Word 2-trang sẽ tài khoản cho trang 1 và 2 và trang tính Excel của bạn sẽ bắt đầu rồi trên trang 3.

 1. Trên tab Bố trí trang , hãy bấm Thiết lập trang.

 2. Trên tab trang , trong hộp số trang đầu tiên , hãy nhập số mà bạn muốn cho số trang đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn muốn số trang đầu tiên là 3, bạn sẽ nhập số 3.

 3. Bấm OK.

Nếu bạn đang sử dụng một định dạng số trang đếm tổng số trang, ví dụ: trang 3 của 7, bạn sẽ cần phải thực hiện điều chỉnh một số thứ hai. Điều chỉnh này đảm bảo bạn không kết thúc với giống như thế này: trang 10 của 7.

 1. Trong Thiết lập trang, bấm vào tab Đầu trang/chân trang , và sau đó bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh.

 2. Sau khi trang & [trang] của & [trang], nhập dấu cộng (+), sau đó nhập số trang đi trước khi số trang đầu tiên của bạn.

  Ví dụ, nếu 3 không phải là số trang đầu tiên của bạn, bạn cần để bao gồm trang 2 trong đếm tổng số trang. Vì vậy bạn sẽ nhập một + 2 ở cuối: trang & [trang] của & [trang] + 2 rồi bấm OK.

 3. Bấm OK một lần nữa.

Thay đổi thứ tự rằng đánh số trang

 1. Trên tab Bố trí trang , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm trang tính.

 2. Dưới thứ tự trang, hãy chọn trang đánh số thứ tự mà bạn muốn.

Loại bỏ số trang

 1. Trên tab Bố trí trang , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm Đầu trang/chân trang.

 2. Bên dưới đầu trang hoặc chân trang, chọn (không).

  Bạn có thể phải cuộn để tìm (không) ở phía trên cùng của danh sách.

Thêm số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên menu bật lên bên dưới đầu trang hoặc chân trang, hãy chọn định dạng số trang mà bạn muốn thêm.

  Định dạng tiêu đề xuất hiện ở phía trên cùng của trang in ra, và các định dạng chân trang xuất hiện ở phía dưới cùng.

  Mẹo: 

  • Bạn có thể thấy cách hiển thị số trang của bạn bằng cách xem trang tính của bạn ở chế độ xem trước. Trên tab bố trí , bên dưới in, bấm xem trước.

  • Để thêm số trang vào nhiều trang tính trong sổ làm việc của bạn cùng một lúc, hãy chọn các trang tính bạn muốn trước khi bấm vào đầu trang & chân trang. Định dạng số trang bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các trang tính.

  • Bạn có thể tạo hoàn toàn tùy chỉnh đầu trang hoặc chân trang với số trang bằng cách bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh, thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp.

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Thêm số trang trong định dạng bạn muốn.

 3. Bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh, tùy thuộc vào vị trí số trang xuất hiện.

 4. Tìm trang số mã & [trang]và bấm ngay lập tức sau khi nó để di chuyển điểm chèn đến vị trí này.

 5. Nhập một dấu cộng (+), sau đó nhập số trang mà bạn muốn chuyển tới trang bắt đầu. Ví dụ, để bắt đầu trên trang 4, bạn đang tăng số trang bắt đầu bằng ba trang, vì vậy bạn nhập + 3. Mã xuất hiện dưới dạng & [trang] + 3.

 6. Bấm OK.

  Trong hộp đầu trang hoặc chân trang , đầu tiên mới đầu trang hoặc chân trang được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng định dạng số trang bao gồm tổng số trang, chẳng hạn như trang 4 / 7, hãy đảm bảo rằng bạn cũng thêm dấu cộng (+) và tăng số trang vào tất cả các trang mã, & [trang].

Thay đổi thứ tự rằng đánh số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên tab trang tính , bên dưới thứ tự trang, hãy chọn trang đánh số thứ tự mà bạn muốn.

Loại bỏ số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên menu bật lên bên dưới đầu trang hoặc chân trang, chọn (không).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×