Bố trí trang

Chèn số trang

Chèn số trang

 1. Chọn Chèn > Số trang, rồi chọn vị trí và kiểu bạn muốn.

  Chèn số trang

 2. Nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu, hãy chọn Trang đầu khác nhau.

  Trang đầu tiên khác nhau

 3. Nếu bạn muốn đánh số bắt đầu từ 1 ở trang thứ hai, hãy đi tới Số trang > Định dạng số trang, rồi đặt Bắt đầu từ thành 0.

  Bắt đầu từ 0

 4. Khi thực hiện xong, hãy chọn Đóng đầu trang và chân trang.

  Đóng đầu trang hoặc chân trang

Mẹo: Để quay lại đầu trang hoặc chân trang nhằm thực hiện thay đổi, hãy bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×