Chèn ngày vào chân trang

Vì chân trang không thể chèn được trong Excel Online, nên bạn không thể chèn ngày vào chân trang. Nhưng không được xóa hoặc thay đổi bất kỳ chân trang nào mà bạn đã chèn bằng ứng dụng Excel trên máy tính. Chỉ không thể nhìn thấy chân trang trong Excel Online.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và chèn ngày vào chân trang. Đây là cách thực hiện:

Nút để sửa trong Excel

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×