Chèn ngày và giờ hiện tại vào trong ô

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn nhập dễ dàng ngày và giờ hiện tại trong khi ghi nhật ký thời gian của các hoạt động. Hoặc có thể bạn muốn hiển thị ngày và giờ tự động trong một ô mỗi lần tính toán lại công thức. Bạn có thể chèn ngày hoặc giờ không thay đổi hoặc cập nhật nó.

Chèn ngày hoặc giờ không thay đổi

Giá trị tĩnh là giá trị không thay đổi khi tính toán lại hoặc mở trang tính.

  1. Trên một trang tính, hãy chọn ô mà bạn muốn chèn ngày hoặc giờ hiện tại vào đó.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Để chèn ngày, gõ ngày (như 2/2), rồi bấm trang đầu > Định dạng số >Ngày ngắn hoặc Ngày dạng dài.

    • Để chèn giờ, gõ giờ, rồi bấm Trang đầu > Định dạng Số >Giờ.

Chèn ngày hoặc giờ có giá trị được cập nhật

Ngày và giờ cập nhật khi tính toán lại trang tính hoặc mở sổ làm việc được xem là “động" thay vì tĩnh. Trong một trang tính, cách phổ biến nhất để trả về ngày hoặc giờ động trong một ô là dùng hàm trang tính.

  • Để chèn ngày hiện tại hoặc thời gian sao cho nó có thể Cập Nhật được, dùng các hàm hôm nayNOW như hiển thị trong bảng dưới đây. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm TODAYhàm NOW.

Những gì để thêm vào ô

Giá trị hiển thị

=TODAY()

Ngày hiện tại (thay đổi)

=NOW()

Ngày và giờ hiện tại (thay đổi)

Lưu ý: Kết quả của các hàm TODAYNOW chỉ thay đổi khi trang tính được tính toán hoặc khi chạy macro có chứa hàm. Những ô có chứa các hàm này không được cập nhật liên tục. Ngày và giờ được dùng được lấy từ đồng hồ hệ thống của máy tính.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×