Chèn nút hành động để thay đổi trang chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hành động nút trợ giúp bạn di chuyển trong bản trình bày PowerPoint dễ dàng hơn. Bạn có thể bấm vào nút hoặc đặt con trỏ vào nút để thay đổi trang chiếu.

Chèn nút hành động trên mỗi trang chiếu

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem bản cái, và sau đó bấm Bản chiếu cái.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm chèn , bấm hình dạng, trỏ tới Nút hành độngvà sau đó bấm vào nút hành động mà bạn muốn.

  Ảnh chụp màn hình hiện một số lựa chọn sẵn dùng trên menu hình dạng, bao gồm các nút hành động.
 3. Kéo qua vị trí trong trang chiếu mà bạn muốn nút xuất hiện.

  Mẹo: Để thay đổi kích cỡ của nút hành động, hãy kéo góc cho đến khi nút kích cỡ bạn muốn. Để giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của nút giống nhau, nhấn giữ phím SHIFT khi bạn kéo.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại thiết đặt hành động với các tab bấm chuột và di chuột qua, mà có tùy chọn để không có siêu kết nối để chạy chương trình, chạy macro, đối tượng hành động, phát âm thanh, và bấm tô sáng.

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 5. Bấm hành động mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Hành động

  Mô tả

  Không có

  Hủy một thiết đặt hành động trước đó

  Siêu kết nối đến

  Nhảy đến một trang chiếu, bản trình bày, URL, tệp hoặc kết thúc bản trình bày

  Chạy chương trình

  Chạy một chương trình được chọn từ menu ứng dụng hoặc từ một địa chỉ URL

  Chạy macro

  Chạy macro đã tạo trước đó hoặc nạp

  Đối tượng hành động

  Nối kết một đối tượng như một tài liệu hoặc bảng tính trong bản trình bày

  Phát âm thanh

  Phát âm thanh được chọn

  Bấm tô sáng

  Thêm tô sáng trực quan vào một đối tượng được nối kết trong bản trình bày

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

Mẹo: Bất kỳ đối tượng nào chẳng hạn như clip art hoặc văn bản có thể là nút hành động. Để tạo một nút hành động, hãy chọn đối tượng. Trên trang đầu tab, trong nhóm chèn , bấm hình dạng, trỏ tới Thiết đặt hành động, sau đó chọn tùy chỉnh. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn phần bạn muốn cho nút hành động.

Chèn nút hành động trên một bản chiếu đơn lẻ

 1. Chọn trang chiếu mà bạn muốn thêm vào nút hành động.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm chèn , bấm hình dạng, trỏ tới Nút hành độngvà sau đó bấm vào nút hành động mà bạn muốn.

 3. Kéo qua vị trí trong trang chiếu mà bạn muốn nút xuất hiện.

  Mẹo: Để thay đổi kích cỡ của nút hành động, hãy kéo góc cho đến khi nút kích cỡ bạn muốn. Để giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của nút giống nhau, nhấn giữ phím SHIFT khi bạn kéo.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 5. Bấm hành động mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Hành động

  Mô tả

  Không có

  Hủy một thiết đặt hành động trước đó

  Siêu kết nối đến

  Nhảy đến một trang chiếu, bản trình bày, URL, tệp hoặc kết thúc bản trình bày

  Chạy chương trình

  Chạy một chương trình được chọn từ menu ứng dụng hoặc từ một địa chỉ URL

  Chạy macro

  Chạy macro đã tạo trước đó hoặc nạp

  Đối tượng hành động

  Nối kết một đối tượng như một tài liệu hoặc bảng tính trong bản trình bày

  Phát âm thanh

  Phát âm thanh được chọn

  Bấm tô sáng

  Thêm tô sáng trực quan vào một đối tượng được nối kết trong bản trình bày

Thêm âm thanh vào nút hành động

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn nút hành động, bấm chuột phải và sau đó chọn Thiết đặt hành động.

  Lưu ý: Nếu nút hành động được đặt trên mỗi trang chiếu, hãy chọn nút hành động trên bản chiếu cái.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 3. Chọn hộp kiểm phát âm thanh , sau đó chọn âm thanh bạn muốn.

Xem thêm

Duyệt lại và đặt thời gian trang chiếu

Chèn nút hành động trên mỗi trang chiếu

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm hình dạng, trỏ tới Nút hành động, và sau đó bấm vào nút hành động mà bạn muốn.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 3. Kéo qua vị trí trong trang chiếu mà bạn muốn nút xuất hiện.

  Mẹo: Để thay đổi kích cỡ của nút hành động, hãy kéo góc cho đến khi nút kích cỡ bạn muốn. Để giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của nút giống nhau, nhấn giữ phím SHIFT khi bạn kéo.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 5. Bấm hành động mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Hành động

  Mô tả

  Không có

  Hủy một thiết đặt hành động trước đó

  Siêu kết nối đến

  Nhảy đến một trang chiếu, bản trình bày, URL, tệp hoặc kết thúc bản trình bày

  Chạy chương trình

  Chạy một chương trình được chọn từ menu ứng dụng hoặc từ một địa chỉ URL

  Chạy macro

  Chạy macro đã tạo trước đó hoặc nạp

  Đối tượng hành động

  Nối kết một đối tượng như một tài liệu hoặc bảng tính trong bản trình bày

  Phát âm thanh

  Phát âm thanh được chọn

  Bấm tô sáng

  Thêm tô sáng trực quan vào một đối tượng được nối kết trong bản trình bày

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

Mẹo: Bất kỳ đối tượng nào chẳng hạn như clip art hoặc văn bản có thể là nút hành động. Để tạo một nút hành động, hãy chọn đối tượng. Trên tab trình chiếu , dưới Thiết lập, bấm Thiết đặt hành động.

Chèn nút hành động trên một bản chiếu đơn lẻ

 1. Chọn trang chiếu mà bạn muốn thêm vào nút hành động.

 2. Trên trang đầu tab, bên dưới chèn, bấm hình dạng, trỏ tới Nút hành động, và sau đó bấm vào nút hành động mà bạn muốn.

  Tab Nhà, nhóm Chèn

 3. Kéo qua vị trí trong trang chiếu mà bạn muốn nút xuất hiện.

  Mẹo: Để thay đổi kích cỡ của nút hành động, hãy kéo góc cho đến khi nút kích cỡ bạn muốn. Để giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao của nút giống nhau, nhấn giữ phím SHIFT khi bạn kéo.

 4. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 5. Bấm hành động mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Hành động

  Mô tả

  Không có

  Hủy một thiết đặt hành động trước đó

  Siêu kết nối đến

  Nhảy đến một trang chiếu, bản trình bày, URL, tệp hoặc kết thúc bản trình bày

  Chạy chương trình

  Chạy một chương trình được chọn từ menu ứng dụng hoặc từ một địa chỉ URL

  Chạy macro

  Chạy macro đã tạo trước đó hoặc nạp

  Đối tượng hành động

  Nối kết một đối tượng như một tài liệu hoặc bảng tính trong bản trình bày

  Phát âm thanh

  Phát âm thanh được chọn

  Bấm tô sáng

  Thêm tô sáng trực quan vào một đối tượng được nối kết trong bản trình bày

Thêm âm thanh vào nút hành động

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn nút hành động.

  Lưu ý: Nếu nút hành động được đặt trên mỗi trang chiếu, hãy chọn nút hành động trên bản chiếu cái.

 2. Trên tab trình chiếu , dưới Thiết lập, bấm Thiết đặt hành động.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Thiết lập

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 4. Chọn hộp kiểm phát âm thanh , sau đó chọn âm thanh bạn muốn.

Xem thêm

Mở một ứng dụng từ trong bản trình bày

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×