Chèn một tệp trong OneNote cho Windows 10

Chèn một tệp trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chèn tệp vào OneNote cho Windows 10 giúp dễ dàng để giữ tất cả các ghi chú của bạn được sắp xếp. Bạn có thể chèn một tệp dưới dạng phần đính kèm để bạn có thể mở một bản sao của tệp trong OneNote. Luân phiên, bạn có thể chèn một tệp định dạng tài liệu di động (PDF) hoặc tải tệp lên dung lượng lưu trữ tài khoản của bạn và nối kết đến đó trong ghi chú của bạn.

Chèn tệp ở dạng phần đính kèm

 1. Bấm chèn > tệp.

 2. Hãy chọn Chèn dưới dạng Đính kèm.

 3. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn tệp và chọn Mở.

  Mẹo: Nếu không nhìn thấy tệp mà mình đang tìm kiếm, bạn có thể sắp xếp theo tên, thay đổi vị trí hoặc đi trở lên trong cấu trúc thư mục. Chọn các mũi tên bên cạnh các đề mục trong hộp thoại để dẫn hướng đến tệp của bạn.

Hãy nhớ rằng phần đính kèm là một bản sao của phiên bản gốc và không được nối kết đến đó. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho một sẽ không được áp dụng khác.

Chèn tệp PDF dưới dạng ảnh

 1. Hãy chọn Chèn > Tệp.

 2. Hãy chọn Chèn Trang in PDF.

 3. Trong hộp xuất hiện, hãy chọn tệp và chọn Mở.

  Mẹo: Nếu không nhìn thấy tệp mà mình đang tìm kiếm, bạn có thể sắp xếp theo tên, thay đổi vị trí hoặc đi trở lên trong cấu trúc thư mục. Chọn các mũi tên bên cạnh các đề mục trong hộp thoại để dẫn hướng đến tệp của bạn.

  Nếu PDF kích cỡ lớn, có thể mất một lúc mới nhúng được PDF đó trong ghi chú của bạn.

Hãy nhớ rằng phần đính kèm là một bản sao của phiên bản gốc và không được nối kết đến đó. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho một sẽ không được áp dụng khác.

Gửi đến OneNote

 1. Hãy chọn Chèn > Tệp.

 2. Chọn gửi đến OneNote.

 3. Khi được nhắc với "Có phải bạn có ý định chuyển apps?" bấm .

 4. Khi gửi đến OneNote sẽ mở ra trong Store app, hãy bấm lấy.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về ứng dụng gửi đến OneNote dành cho OneNote cho Windows 10, hãy xem gửi tài liệu và tệp vào OneNote cho Windows 10.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×