Chèn một phần

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng phần để sắp xếp nhóm các điều khiển có liên quan trên mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một phần

Chèn một phần

Ẩn một phần dựa trên các giá trị trong biểu mẫu

Mẹo bố trí

Khi nào nên dùng một phần

Sử dụng một phần khi bạn muốn sắp xếp một tập hợp các điều khiển có liên quan trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, trên mẫu biểu mẫu yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bạn có thể dùng phần để nhóm một tập hợp các hộp văn bản được sử dụng để thu thập thông tin liên hệ từ policyholders.

Phần chứa các hộp văn bản

Bạn cũng có thể dùng định dạng điều kiện để hiện hoặc ẩn phần dựa trên giá trị mà người dùng nhập bất kỳ nơi nào trong biểu mẫu. Ví dụ như trên biểu mẫu báo cáo chi phí, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để hiển thị một phần trình quản lý phê duyệt cho người dùng khi chi phí của họ tổng hơn $1.000. Nếu chi phí nhỏ hơn, phần còn lại ẩn trên biểu mẫu.

Khi bạn chèn một phần lên trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn sẽ thiết phải chèn một bộ chứa trống. Đối với phần có hữu ích, bạn phải chèn điều khiển khác bên trong ô. Các điều khiển có thể bao gồm hộp văn bản, hộp danh sách, hoặc thậm chí các phần.

Mẹo: Theo mặc định, phần viền sẽ không nhìn thấy trên biểu mẫu. Nếu bạn muốn đại cương xuất hiện quanh của bạn phần tương đương với ra trên yêu cầu bồi thường bảo hiểm ví dụ, bạn có thể áp dụng viền cho phần trong hộp thoại viền và màu nền .

Điều khiển có liên quan

InfoPath bao gồm các điều khiển khác mà giống với phần nhưng mà phục vụ mục đích khác nhau. Để quyết định trong các điều khiển hoạt động tốt nhất trên mẫu biểu mẫu của bạn, tham chiếu đến danh sách sau đây:

Phần lặp    Để tạo một phần người dùng có thể chèn lên trên một biểu mẫu nhiều lần, sử dụng một phần lặp hoặc điều khiển lặp khác.

Phần tùy chọn    Nếu bạn thêm một phần của mẫu biểu mẫu, nó sẽ xuất hiện trên biểu mẫu khi người dùng, trước tiên mở nó. Phần tùy chọn, mặt khác, bị ẩn theo mặc định. Người dùng có thể chọn có để chèn phần tùy chọn trên biểu mẫu của họ.

Nhóm lựa chọn    Để chèn một phần có thể được thay thế với phần khác, hãy dùng một nhóm lựa chọn. Lựa chọn Nhóm chứa hai hoặc nhiều phần. Theo mặc định, một trong các phần này xuất hiện trên biểu mẫu. Người dùng có thể chọn thay thế bằng một phần khác nhau.

Đầu trang

Chèn một phần

Thủ tục chèn một phần khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Hình minh họa sau đây Hiển thị một phần trông như thế nào trong phương thức thiết kế.

Phần trống được chọn trong chế độ thiết kế

Điều khiển có thể được gắn kết hoặc không gắn kết. Khi điều khiển được gắn kết, nó được kết nối với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu để dữ liệu đã nhập vào điều khiển được lưu trong tệp biểu mẫu cơ sở (.xml). Khi điều khiển không được gắn kết, nó không được kết nối với trường hoặc nhóm và dữ liệu đã nhập vào điều khiển không được lưu. Khi bạn chọn hoặc di chuyển con trỏ qua điều khiển, văn bản và biểu tượng gắn kết xuất hiện ở góc trên bên phải của điều khiển. Văn bản cho biết trường hoặc nhóm mà điều khiển được gắn kết trong nguồn dữ liệu. Biểu tượng này cho biết điều khiển có được gắn kết với trường hoặc nhóm đó đúng hay không. Khi gắn kết đúng, biểu tượng màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu có vấn đề với gắn kết, thay vào đó bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lam hoặc màu đỏ.

Nguồn dữ liệu cho biểu mẫu mẫu bao gồm các trường và nhóm xuất hiện trong dạng xem phân cấp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Phần luôn được gắn kết với nhóm trong nguồn dữ liệu của mẫu biểu mẫu. Mỗi điều khiển trong một phần được gắn kết một trường nằm trong phần của nhóm.

Trong ví dụ sau đây, phần thông tin Policyholder trên mẫu biểu mẫu được gắn kết addressPolicyholder nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

quan hệ giữa phần trên mẫu biểu mẫu và nhóm tương ứng trong nguồn dữ liệu

Chèn một phần trên mẫu biểu mẫu trống, mới

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm phần.

 4. Để thêm điều khiển phần, kéo điều khiển mà bạn muốn từ ngăn tác vụ điều khiển vào phần trên mẫu biểu mẫu của bạn.

  Lưu ý: Bạn không nên chuyển các điều khiển có sẵn trên mẫu biểu mẫu vào phần, trừ khi điều khiển trường đã là một phần của phần của nhóm trong nguồn dữ liệu. Nếu không, ràng buộc cho điều khiển có thể ngắt.

 5. Để thêm nhãn vào điều khiển, hãy nhập văn bản phía trên nó.

Chèn một phần trên mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có

Nếu bạn xây dựng thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hiện có, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm một phần bằng cách kéo một nhóm lặp từ ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu lên trên mẫu biểu mẫu hay bằng cách chèn phần bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển , như được mô tả trong thủ tục sau đây:

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm phần.

 4. Trong Phần gắn kết hộp thoại, chọn Nhóm mà bạn muốn lưu trữ dữ liệu phần, sau đó bấm OK.

 5. Thêm điều khiển vào phần, và sau đó gắn kết chúng với các trường hợp trong nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Ẩn một phần dựa trên các giá trị trong biểu mẫu

Định dạng có điều kiện không chỉ dành cho áp dụng thay đổi định dạng cho điều khiển. Một trong những cách tốt nhất để dùng định dạng có điều kiện là để hiện hoặc ẩn điều khiển dựa trên giá trị được nhập trong điều khiển khác. Một cách thông thường để thực hiện điều này là thiết kế biểu mẫu của bạn với một hộp kiểm ở trên một phần, chọn hộp kiểm Hiển thị hoặc ẩn phần. Phương pháp này giúp dễ dàng cho bạn để hiển thị thông tin phải đúng lúc.

Quy trình này giả định rằng bạn đã thêm một phần của mẫu biểu mẫu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, hãy bấm vào phần mà bạn muốn ẩn.

 2. Trên menu định dạng , bấm Định dạng có điều kiện.

 3. Trong hộp thoại Định dạng có Điều kiện, hãy bấm Thêm.

 4. Bên dưới nếu điều kiện này là đúng, hãy đặt điều kiện mà bạn muốn. Ví dụ, để ẩn phần mà bạn đã chọn trong bước 1 khi đã chọn hộp kiểm cụ thể, chọn trường mà hộp kiểm được gắn kết vào hộp đầu tiên, và sau đó xác định giá trị sẽ xác định có ẩn phần.

  Mẹo: Đối với hộp kiểm, theo mặc định, TRUE có nghĩa là "được chọn" hoặc "đã đánh dấu kiểm," trong khi FALSE có nghĩa là cùng một điều như "đã xóa" hoặc "đánh dấu."

 5. Bên dưới rồi áp dụng định dạng này, hãy bấm ẩn điều khiển này.

 6. Để lưu điều kiện và trở về mẫu biểu mẫu, hãy bấm OK hai lần.

 7. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Mẹo bố trí

Trước khi bạn chèn điều khiển vào một phần trên mẫu biểu mẫu, hãy nghĩ về cách bạn muốn sắp xếp các điều khiển. Bạn có thể thêm hộp văn bản và điều khiển khác bằng cách kéo chúng vào phần chỗ mà bạn muốn. Hoặc nếu bạn muốn thêm điều khiển trên bố trí, bạn có thể thêm một bảng bố trí bên trong phần và sau đó chèn nhãn và điều khiển bên trong các ô riêng lẻ sao cho họ căn độc đáo. Trong ví dụ sau, trình thiết kế biểu mẫu sử dụng bảng bố trí hai hàng, ba cột để sắp xếp các điều khiển bên trong một phần.

Phần với bảng bố trí chứa các hộp văn bản

Cùng với bảng bố trí, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Để thay đổi kích cỡ của một số phần cùng một lúc, hãy chọn các phần có kích cỡ bạn muốn thay đổi, nhấn ALT + ENTER, bấm vào tab kích cỡ , và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Để thay đổi viền hoặc màu của một phần, chọn trên mẫu biểu mẫu trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, bấm tab viền , và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Để xem các điều khiển trong phần của bạn sẽ trông với văn bản thực tế trong chúng như thế nào, hãy bấm Dữ liệu mẫu trên menu dạng xem . Điều này giúp bạn nhận được một nghĩa biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn sẽ trông giống như khi người dùng sẽ điền nó.

 • Dịp, văn bản bên trong điều khiển trong một phần và các nhãn ở bên trái của các điều khiển có thể xuất hiện hơi ra khỏi căn chỉnh. Để nhanh chóng căn chỉnh lại chúng, bấm đúp vào điều khiển, bấm căn chỉnh trên tab kích cỡ , và sau đó bấm áp dụng. Nếu nhãn và điều khiển trong các ô khác nhau trong một bố trí bảng, bấm chuột phải vào ô có chứa nhãn, bấm Thuộc tính bảng trên menu lối tắt, sau đó bấm Trung tâm dưới căn dọc trên tab ô .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×