Chèn một nhãn vào tài liệu Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang làm việc với tài liệu được lưu vào thư viện trên một trang SharePoint nơi chính sách yêu cầu chèn nhãn có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể cần chèn nhãn vào tệp Office của bạn khi bạn lưu hoặc in.

Quan trọng: Nhãn đã bị gián đoạn trong SharePoint 2013 và phiên bản mới hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng gián đoạn và chức năng đã sửa trong Microsoft SharePoint 2013.

Trong bài viết này

Tổng quan

Chèn một nhãn theo cách thủ công

Chèn một nhãn khi bạn lưu hoặc in

Tổng quan

Một nhãn cung cấp cách thức cho tổ chức của bạn để bao gồm các thuộc tính tài liệu (hoặc siêu dữ liệu về tài liệu) trong tài liệu đó. Ví dụ, một công ty luật có thể yêu cầu các ghi chú từ cuộc họp với khách hàng được dán nhãn như che phủ bởi đặc quyền luật sư khách hàng.

Bạn không thể thêm nhãn vào tài liệu cho đến khi người quản trị trang hoặc danh sách quản lý cấu hình chính sách thích hợp cho thư viện hoặc danh sách. Để tìm hiểu thêm về cách xác định chính sách quản lý thông tin, hãy xem bài viết tạo chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang. Nếu một chính sách tồn tại, lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn để bạn có thể chèn nhãn.

Bất kỳ tài liệu nào đã tồn tại trong danh sách hoặc thư viện khi chính sách được thiết lập không được phân công nhãn (mà do đó không thể được chèn vào) cho đến khi tài liệu được kiểm xuất và kiểm nhập trở lại. Tài liệu được tải lên một danh sách hoặc thư viện với một chính sách nhãn đã có trong hiệu ứng được tự động gán nhãn có thể chèn ngay lập tức.

Đầu trang

Chèn một nhãn theo cách thủ công

Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách nhãn, bạn có thể được yêu cầu để chèn nhãn vào tài liệu nằm trong thư viện trên một trang web Office SharePoint Server 2007 .

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi định dạng của nhãn, chẳng hạn như kích cỡ phông hoặc văn bản. Định dạng được xác định bởi người quản trị trang hoặc quản lý danh sách khi họ tạo chính sách nhãn.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu mà bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office — ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn vào nhãn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm nhãn.

  Lệnh Mã vạch và Nhãn trên Ribbon

  Lưu ý: Lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách nhãn có hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Lưu để lưu thay đổi.

Đầu trang

Chèn một nhãn khi bạn lưu hoặc in

Thư viện trên một trang SharePoint có thể có một chính sách nhãn yêu cầu bạn phải chèn nhãn khi bạn lưu hoặc in tài liệu.

Nếu tài liệu không đã chứa nhãn khi bạn lưu hoặc in, bạn sẽ được nhắc để chèn một. Nếu bạn bấm khi được nhắc, nhãn được chèn vào một vị trí mặc định.

 • Nếu tệp chỉ đọc, nhãn được chèn ở vị trí hiện tại của con trỏ.

 • Nếu tệp nằm trong chế độ chỉnh sửa, nhãn được chèn vào một vị trí mặc định.

  • Trong Word    Nhãn được chèn vào đầu trang của trang đầu tiên của tài liệu.

  • Trong Excel    Nhãn được chèn vào trong ô đầu tiên trên trang tính đầu tiên trong sổ làm việc.

  • Trong PowerPoint    Nhãn được chèn vào trong Trung tâm bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×