Chèn một nút

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một vài nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Bạn có thể chèn một nút, đôi khi được gọi là một nút lệnh hoặc nút trên mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath. Người dùng bấm vào nút để khởi tạo một hành động ngay lập tức, chẳng hạn như nộp biểu mẫu vào dịch vụ Web hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu. Bạn có thể kết hợp một nút với quy tắc hoặc mã tùy chỉnh sẽ chạy khi người dùng bấm vào nút.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một nút

Chèn một nút

Mẹo bố trí

Khi nào nên dùng một nút

Nút là điều khiển linh hoạt hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, bạn có thể dùng nút khi bạn muốn:

 • Gửi dữ liệu vào một hoặc nhiều nguồn dữ liệu.

 • Cho phép người dùng để chuyển sang khác dạng xem của biểu mẫu.

 • Làm mới dữ liệu từ một nguồn dữ liệu thứ cấp.

 • Xóa bất kỳ truy vấn dữ liệu từ biểu mẫu.

 • Tính toán dữ liệu trong biểu mẫu.

Nếu bạn biết làm thế nào để viết mã, bạn có thể dùng nút để thực hiện hành động phức tạp hơn hoặc thực hiện các việc không được hỗ trợ trong giao diện người dùng trong chế độ thiết kế. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mã để tự động xóa bỏ tất cả các hàng trong một bảng lặp khi người dùng bấm vào nút Xóa tất cả .

Nếu bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn sao cho nó gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài, sau đó gửi lệnh trên menu tệp và nút thanh công cụ gửi sẽ được thêm vào biểu mẫu. Tuy nhiên, các điểm trình nộp được dễ dàng cho người dùng nhỡ. Do đó, bạn có thể muốn cân nhắc thêm nút gửi vào mẫu biểu mẫu của bạn. Hiển thị hình minh họa sau đây làm thế nào mà có thể trông trên biểu mẫu người dùng.

nút gửi trên biểu mẫu

Khi bạn thêm một nút vào mẫu biểu mẫu của bạn, theo mặc định, InfoPath chèn một nút với "Nút" văn bản xuất hiện trên điều khiển. Nếu bạn muốn thay đổi văn bản và gán hành động cho nút bằng cách sử dụng quy tắc, bạn phải bấm đúp vào nút và xác định các tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính nút .

Nếu bạn muốn văn bản trên nút để thay đổi tùy thuộc vào các giá trị trong biểu mẫu, bạn có thể tạo một nhãn động nút. Ví dụ, bạn có thể tạo một nút có nhãn Gửi đến người quản lý, nơi quản lý là tên người dùng loại trong một hộp văn bản quản lý bất kỳ nơi nào trên biểu mẫu.

Đầu trang

Chèn một nút

Thủ tục chèn một nút là giống nhau dù bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Minh họa sau đây cho thấy trông như thế nào một nút khi được chọn trong phương thức thiết kế.

Một nút được chọn trong chế độ thiết kế

Không giống như hầu hết các điều khiển InfoPath, nút không bị ràng buộc cho trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu. Đây là vì chúng được sử dụng để khởi tạo một hành động, không phải để thu thập dữ liệu từ người dùng.

Chèn một nút

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm nút.

 4. Bấm đúp vào biểu tượng nút chèn lên trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 5. Bấm tab chung .

 6. Trong danh sách hành động , bấm hành động mà bạn muốn nút thực hiện.

  Hành động sẵn dùng

  Các hành động gửiquy tắc và tùy chỉnh mã luôn sẵn dùng. Trạng thái sẵn sàng của nút hành động khác tùy thuộc vào cách mẫu biểu mẫu được thiết kế và mẫu biểu mẫu có kết nối dữ liệu mà truy vấn hoặc gửi dữ liệu với các nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web hay không.

  Hành động

  Mô tả

  Gửi

  Hành động này khởi tạo tiêu chuẩn gửi các chức năng cho biểu mẫu — đây là giống như người dùng bấm gửi trên menu tệp . Để khởi tạo tùy chỉnh một gửi hành động, chọn quy tắc và mã tùy chỉnh, sau đó tạo một quy tắc để gửi dữ liệu.

  Quy tắc và mã tùy chỉnh

  Hành động này cũng sẽ chạy quy tắc khi được bấm vào nút hoặc chạy mã tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc tự động gửi dữ liệu từ một biểu mẫu vào dịch vụ Web hoặc gửi dữ liệu dưới dạng thông điệp email, trong phản hồi cho người dùng bấm vào nút. Để xác định một quy tắc, hãy bấm quy tắc. Để xác định mã, hãy bấm Sửa biểu mẫu mã.

  Chạy Truy vấn

  Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web dựa trên các giá trị được nhập vào các trường được dùng để truy vấn dữ liệu.

  Bản ghi mới

  Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này xóa các giá trị trong biểu mẫu, sao cho người dùng có thể nhập dữ liệu mới.

  Xóa bỏ & gửi

  Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này sẽ xóa bỏ các bản ghi từ cơ sở dữ liệu đã được trả về trong một truy vấn.

  Làm mới

  Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này sẽ làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web đã được trả về trong một truy vấn.

  Cập Nhật biểu mẫu

  Trong biểu mẫu được thiết kế để thể điền trong trình duyệt Web, hành động này Cập nhật dữ liệu biểu mẫu theo một cách tăng dần. Ví dụ, giả sử một hộp tổng thay đổi dựa trên các giá trị mà người dùng nhập trong các điều khiển trên biểu mẫu. Để tránh làm mới biểu mẫu bất cứ khi nào các giá trị trong điều khiển các thay đổi, bạn có thể ngăn không cho dữ liệu được gửi đến máy chủ cho các điều khiển cụ thể. Sau đó, bạn có thể thêm một nút Cập Nhật tổng bên cạnh hộp tổng , người dùng có thể bấm làm mới theo cách thủ công các tổng. Nút liên kết với hành động Cập Nhật biểu mẫu được hiển thị chỉ khi người dùng Hiển thị và điền vào biểu mẫu trong trình duyệt.

 7. Trong hộp nhãn , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng tùy chỉnh văn bản trên nút, hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị.

  • Để sử dụng một giá trị từ biểu mẫu cho văn bản nút, hãy bấm Chèn công thức Ảnh nút . Trong hộp thoại Chèn công thức , bấm chèn trường hoặc nhóm, sau đó chọn trường hoặc nhóm mà bạn muốn dùng.

Đầu Trang

Mẹo bố trí

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của một nút điều khiển:

 • Nút có xu hướng trông tốt nhất khi nhãn của họ là chỉ một vài từ dài.

 • Để thay đổi kích cỡ của một số nút cùng một lúc, hãy chọn các nút có kích cỡ bạn muốn thay đổi. Nhấn ALT + ENTER, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết trên tab kích cỡ .

 • Để thay đổi viền hoặc màu của một nút, hãy chọn nút mà bạn muốn thay đổi. Trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Không có thể thêm ảnh vào một nút trong chế độ thiết kế. Để xử lý giới hạn này, bạn có thể theo cách thủ công sửa tệp vận (.xsf) được liên kết với mẫu biểu mẫu, mặc dù phương pháp này được đề xuất chỉ dành cho người thiết kế biểu mẫu nâng cao.

 • Nếu bạn sử dụng cùng một nút trong nhiều dạng xem, hãy thử đặt ảnh vào một vị trí tương tự trong mỗi dạng xem và sử dụng nút cùng văn bản cho nhất quán.

 • Để xem nhiều lịch, hãy cân nhắc cách giới hạn số lượng khác nhau chiều rộng của bạn sử dụng cho các nút trong mẫu biểu mẫu của bạn. Ngoài ra, hãy thử để tránh dùng các nút phạm vi, ngắn hoặc chiều cao, vì không chuẩn nút kích cỡ thường trông chuyên nghiệp.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×