Chèn một hộp danh sách đa lựa chọn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp danh sách đa lựa chọn là danh sách lựa chọn sẽ trông như thế cuộn danh sách các hộp kiểm thay vì một hộp danh sách thông thường. Người dùng có thể chọn nhiều hộp kiểm theo nhu cầu từ danh sách. Tùy thuộc vào cách bạn thiết kế hộp danh sách đa lựa chọn, người dùng cũng có thể nhập mục danh sách của riêng họ bên cạnh một trong các hộp kiểm.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một hộp danh sách đa lựa chọn

Trải nghiệm người dùng

Cân nhắc tính tương thích

Chèn một hộp danh sách đa lựa chọn

Mẹo bố trí

Khi nào nên dùng một hộp danh sách đa lựa chọn

Sử dụng hộp danh sách đa lựa chọn khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng để chọn nhiều mục trong danh sách.

 • Cho phép người dùng nhập giá trị riêng của họ trong danh sách.

 • Hiển thị nhất hoặc tất cả các mục trong danh sách trên biểu mẫu theo mặc định.

 • Hiển thị giá trị Lấy từ danh sách cố định, từ của mẫu biểu mẫu nguồn dữ liệuhoặc từ nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc danh sách Microsoft Windows SharePoint Services.

Trong phần minh họa sau đây, người dùng có thể gán các chi phí trong biểu mẫu báo cáo chi phí cho nhiều thể loại bằng cách chọn hộp kiểm trong hộp danh sách đa lựa chọn. Trình thiết kế biểu mẫu đã chọn cho phép các thể loại tùy chỉnh. Do đó, người dùng có thể nhập một giá trị trong một hộp trống bên cạnh hộp kiểm cuối cùng trong danh sách.

Giá trị tùy chỉnh được thêm vào danh sách lựa chọn trong hộp danh sách đa lựa chọn

Sau khi bạn chèn một hộp danh sách đa lựa chọn trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn phải xác định các giá trị mà bạn muốn xuất hiện trong đó. Nếu không, người dùng sẽ thấy một hộp trống khi họ mở biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Trong hộp thoại Thuộc tính hộp danh sách nhiều lựa chọn , bạn có thể nhập các mục hoặc hộp danh sách đa lựa chọn để truy xuất các mục nhập từ cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu cấu hình.

Điều khiển có liên quan

Microsoft Office InfoPath bao gồm các điều khiển mà giống với hộp danh sách đa lựa chọn nhưng mà phục vụ mục đích khác nhau. Để quyết định trong các điều khiển hoạt động tốt nhất trên mẫu biểu mẫu của bạn, tham chiếu đến danh sách sau đây:

Hộp danh sách    Giống như một hộp danh sách đa lựa chọn, một hộp danh sách tiêu chuẩn cho phép người dùng chọn giá trị trong một danh sách. Tuy nhiên, với một hộp danh sách, người dùng có thể chọn chỉ một mục trong danh sách. Giống như một hộp danh sách đa lựa chọn, một hộp danh sách hiển thị tất cả các mục trong danh sách theo mặc định.

Hộp danh sách thả xuống    Giống như bất kỳ danh sách nào khác, một hộp danh sách thả xuống cung cấp người dùng danh sách các lựa chọn. Tuy nhiên, với hộp danh sách thả xuống, các mục nhập danh sách được ẩn cho đến khi người dùng bấm vào điều khiển. Người dùng có thể chọn chỉ một mục từ danh sách thả xuống.

Hộp tổ hợp    Nếu bạn muốn người dùng của bạn có thể nhập các mục nhập danh sách của chính mình hoặc chọn một giá trị từ một danh sách được xác định trước, hãy dùng hộp tổ hợp thay vì một hộp danh sách đa lựa chọn. Người dùng có thể chọn chỉ một mục từ hộp tổ hợp.

Nút tùy chọn    Giống như một hộp danh sách đa lựa chọn, nhóm nút tùy chọn cho phép người dùng để chọn từ danh sách các lựa chọn. Không giống như hộp danh sách đa lựa chọn, người dùng có thể chọn chỉ có một tùy chọn từ một nhóm nút tùy chọn. Ngoài ra, với nút tùy chọn, người dùng bấm vòng tròn nhỏ để thực hiện một lựa chọn thay vì bấm một mục trong hộp danh sách.

Đầu trang

Trải nghiệm người dùng

Với danh sách đa lựa chọn người dùng thực hiện lựa chọn bằng cách chọn hoặc xóa hộp kiểm trong hộp trên biểu mẫu. Nếu hộp kiểm số vượt quá chiều cao của điều khiển, một thanh cuộn sẽ xuất hiện ở bên phải của hộp để người dùng có thể nhìn thấy các lựa chọn còn lại.

Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn sao cho người dùng có thể gõ nhập mục của chính mình trong danh sách, nếu cần thiết. Trong trường hợp này, một hộp kiểm có hộp sửa xuất hiện dưới dạng mục cuối cùng trong danh sách.

Hộp trống trong hộp danh sách đa lựa chọn

Để nhập một giá trị tùy chỉnh, người dùng chọn hộp kiểm bên cạnh hộp sửa và sau đó gõ nhập mục của họ trong khu vực bên cạnh hộp kiểm. Để có thể này, bạn phải chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nhập giá trị tùy chỉnh trong hộp thoại Thuộc tính hộp danh sách đa lựa chọn khi bạn chèn hộp danh sách đa lựa chọn lên trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn để thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, điều khiển hộp danh sách đa lựa chọn không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Đầu trang

Chèn một hộp danh sách đa lựa chọn

Thủ tục chèn một hộp danh sách đa lựa chọn khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Minh họa sau đây cho thấy trông như thế nào một hộp danh sách đa lựa chọn khi được chọn trong chế độ thiết kế, trước khi trình thiết kế mẫu biểu mẫu theo cách thủ công đã thêm mục nhập hộp danh sách.

Hộp danh sách đa lựa chọn trống được chọn trong chế độ thiết kế

Điều khiển có thể được gắn kết hoặc không gắn kết. Khi điều khiển được gắn kết, nó được kết nối với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu để dữ liệu đã nhập vào điều khiển được lưu trong tệp biểu mẫu cơ sở (.xml). Khi điều khiển không được gắn kết, nó không được kết nối với trường hoặc nhóm và dữ liệu đã nhập vào điều khiển không được lưu. Khi bạn chọn hoặc di chuyển con trỏ qua điều khiển, văn bản và biểu tượng gắn kết xuất hiện ở góc trên bên phải của điều khiển. Văn bản cho biết trường hoặc nhóm mà điều khiển được gắn kết trong nguồn dữ liệu. Biểu tượng này cho biết điều khiển có được gắn kết với trường hoặc nhóm đó đúng hay không. Khi gắn kết đúng, biểu tượng màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu có vấn đề với gắn kết, thay vào đó bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lam hoặc màu đỏ.

Nguồn dữ liệu cho biểu mẫu mẫu bao gồm các trường và nhóm xuất hiện trong dạng xem phân cấp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Hộp danh sách đa lựa chọn luôn gắn kết trường bên trong một nhómlặp lại. Lặp lại các trường cho phép bạn lưu trữ nhiều hơn một giá trị trong trường. Trong ví dụ sau, hộp danh sách đa lựa chọn thể loại trên mẫu biểu mẫu được gắn kết các mục lặp lại các trường trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

Quan hệ giữa hộp danh sách đa lựa chọn trên mẫu biểu mẫu và trường tương ứng trong nguồn dữ liệu

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

Nếu bạn xây dựng thiết kế của mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web Ngôn ngữ Đánh dấu có thể Mở rộng (XML) hiện có, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có đó.

Chèn một hộp danh sách đa lựa chọn

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Trong ngăn tác vụ Điều khiển, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tự động tạo một trường lặp trong nguồn dữ liệu được gắn kết hộp danh sách đa lựa chọn, hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  • Để gắn kết hộp danh sách đa lựa chọn với một trường lặp hiện có, hãy xóa hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

   Lưu ý:  Nếu hộp kiểm không sẵn dùng nghĩa là nguồn dữ liệu đã bị khóa. Ví dụ, nếu bạn xây dựng thiết kế của mẫu biểu mẫu của bạn trên một Sơ đồ XML, bạn không thể thêm trường hoặc nhóm mới vào nguồn dữ liệu trong InfoPath. Giới hạn này giúp ngăn không cho bạn vô tình thực hiện những thay đổi cho sơ đồ mà có thể làm cho nó không hợp lệ.

 4. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Hộp danh sách đa lựa chọn.

 5. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu trong bước 3, chọn một trường lặp trong Gắn kết hộp danh sách đa lựa chọn hộp thoại mà bạn muốn gắn kết hộp danh sách đa lựa chọn.

 6. Trên mẫu biểu mẫu, hãy nhập văn bản nhãn ở phía trên hoặc bên trái của hộp danh sách đa lựa chọn, theo sau là dấu hai chấm (:).

 7. Để xác định các giá trị mà bạn muốn dùng làm mục nhập trong danh sách, bấm đúp vào hộp danh sách đa lựa chọn.

 8. Bấm vào tab Dữ liệu.

 9. Thực hiện một trong những thao tác sau đây để nhập vào hộp danh sách:

  Tự nhập giá trị hộp danh sách

  Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn có một bộ giá trị hạn chế xác định trước và bạn không mong đợi rằng những giá trị này sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu các giá trị này thay đổi, bạn phải phát hành một phiên bản cập nhật mẫu biểu mẫu của bạn để người dùng có thể xem và sử dụng mục nhập danh sách mới nhất.

  1. Bấm Thêm.

  2. Trong hộp Giá trị, nhập văn bản bạn muốn lưu trữ nếu người dùng lựa chọn mục nhập này.

  3. Trong hộp Tên hiển thị, nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị cho mục nhập này, sau đó bấm OK.

  4. Lặp lại bước 1 đến 3 cho mỗi mục nhập mà bạn muốn thêm vào hộp danh sách.

  5. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

  Sử dụng giá trị từ một phần khác trong biểu mẫu

  Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn muốn các giá trị trong danh sách của bạn thay đổi, tuỳ thuộc vào các giá trị khác mà người dùng nhập vào biểu mẫu của họ.

  1. Dưới Mục nhập hộp danh sách, hãy bấm Tra cứu giá trị trong nguồn dữ liệu của biểu mẫu.

   Các mục nhập trong hộp danh sách phải được liên kết với một nhóm lặp hoặc trường lặp nhất định trên mẫu biểu mẫu của bạn.

  2. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Mục nhập, sau đó trong hộp thoại Chọn Trường hoặc Nhóm, hãy bấm trường lặp hoặc nhóm lặp có chứa các trường sẽ cung cấp giá trị cho hộp danh sách, sau đó bấm OK.

  3. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Giá trị, bấm vào trường có chứa các giá trị có thể cho các mục trong hộp danh sách, sau đó bấm OK. Một trong những giá trị này sẽ được lưu trong XML cơ sở khi người dùng bấm vào một mục trong hộp danh sách.

  4. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Tên hiển thị, bấm vào trường có chứa các giá trị được hiển thị trong hộp danh sách, sau đó bấm OK.

   Mẹo:  Để ngăn không cho giá trị tên hiển thị xuất hiện nhiều lần trong hộp danh sách, hãy chọn hộp kiểm Chỉ hiện các mục có tên hiển thị duy nhất.

  Sử dụng giá trị từ cơ sở dữ liệu, dịch vụ Web, tài liệu XML hoặc site SharePoint

  Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn muốn các giá trị trong hộp danh sách được cập nhật hoặc làm mới thường xuyên. Các giá trị thường được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài và được truy xuất mỗi lần mở biểu mẫu.

  1. Bấm Tra cứu giá trị từ nguồn dữ liệu bên ngoài.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Nếu bạn đã thêm một kết nối dữ liệu, hãy bấm vào nó trong hộp Kết nối Dữ liệu.

   • Để thêm một kết nối dữ liệu mới, hãy bấm Thêm, sau đó làm theo các hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu.

    Các mục nhập trong hộp danh sách phải được liên kết với một trường lặp hoặc nhóm lặp nhất định.

  3. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Mục nhập, sau đó trong hộp thoại Chọn Trường hoặc Nhóm, hãy bấm nhóm hoặc trường có chứa các trường sẽ cung cấp giá trị cho hộp danh sách, sau đó bấm OK.

  4. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Giá trị, bấm vào trường có chứa các giá trị có thể cho các mục trong hộp danh sách, sau đó bấm OK. Một trong những giá trị này sẽ được lưu trong XML cơ sở khi người dùng bấm vào một mục trong hộp danh sách.

  5. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp Tên hiển thị, bấm vào trường có chứa các giá trị được hiển thị trong hộp danh sách, sau đó bấm OK.

   Mẹo:  Để ngăn giá trị tên hiển thị xuất hiện nhiều lần trong hộp danh sách, hãy chọn hộp kiểm Chỉ hiện các mục có tên hiển thị duy nhất.

 10. Nếu bạn muốn người dùng có thể nhập giá trị riêng của họ ở dưới cùng của hộp danh sách đa lựa chọn, hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nhập giá trị tùy chỉnh .

Đầu trang

Mẹo bố trí

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của hộp danh sách đa lựa chọn:

 • Để thay đổi chiều rộng của một vài hộp danh sách đa lựa chọn cùng một lúc, hãy chọn các hộp danh sách đa lựa chọn có kích cỡ bạn muốn thay đổi, nhấn ALT + ENTER, bấm vào tab kích cỡ , và sau đó trong hộp chiều rộng , hãy nhập một số mới.

 • Để thay đổi màu nền cho một vài hộp danh sách đa lựa chọn cùng một lúc, hãy chọn các hộp danh sách đa lựa chọn mà bạn muốn thay đổi, trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, và sau đó trên tab tô màu , thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

 • Để tùy chỉnh phông xuất hiện bên cạnh hộp kiểm trong hộp danh sách đa lựa chọn, hãy dùng các hộp phôngCỡ phông trên thanh công cụ định dạng . Để thay đổi phông và cỡ phông cho tất cả các hộp danh sách đa lựa chọn trên mẫu biểu mẫu của bạn cùng một lúc, hãy bấm vào hộp danh sách đa lựa chọn có chứa định dạng bạn muốn, sau đó trên menu định dạng , bấm phông áp dụng cho tất cả Điều khiển hộp danh sách đa lựa chọn.

 • Để điều chỉnh dãn cách giữa hộp danh sách đa lựa chọn và các đối tượng bao quanh nó trên mẫu biểu mẫu, thử dùng thiết đặt lề trên tab kích cỡ trong hộp thoại Thuộc tính hộp danh sách đa lựa chọn . Sử dụng lề để tăng khoảng cách cung cấp một mức độ kiểm soát tốt hơn với sử dụng ngắt đoạn để tăng khoảng cách.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×