Chèn một bảng lặp ngang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn muốn người dùng có thể thêm thêm cột vào bảng, bạn có thể dùng một bảng lặp ngang trong của mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một bảng lặp ngang

Trải nghiệm người dùng

Cân nhắc tính tương thích

Chèn một bảng lặp ngang

Mẹo bố trí

Khi nào nên dùng một bảng lặp ngang

Sử dụng một bảng lặp ngang khi bạn muốn dữ liệu được nhập vào hoặc hiển thị ở định dạng có cấu trúc dạng bảng, và khi bạn muốn người dùng có thể thêm cột bổ sung của dữ liệu, nếu cần thiết. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng lặp ngang để thu thập dữ liệu bán hàng cho từng quý. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn được nối kết với một cơ sở dữ liệu, bạn cũng có thể dùng một bảng lặp ngang để hiển thị hoặc làm việc với các bản ghi từ cơ sở dữ liệu đó.

Một bảng lặp ngang bao gồm một phần lặp bên trong một bảng bố trí. Phần lặp có một lặp lại theo chiều ngang thiết đặt bật, mà mô phỏng một cột trong bảng.

Trong ví dụ sau, người dùng có thể thêm cột bổ sung vào bảng nếu họ muốn ghi lại dữ liệu doanh số cho quý khác nhau.

Dữ liệu doanh số đã nhập vào bảng lặp ngang trên biểu mẫu

Một bảng lặp ngang bao gồm hai phần:

 • Tiêu đề cột    Khi bạn chèn một bảng lặp ngang trên một tài liệu mới, cho mẫu biểu mẫu trống, tiêu đề cột sẽ xuất hiện theo mặc định. Bạn thường dùng cột này để nhập nhãn xuất hiện xuống ở bên trái của bảng. Nếu bạn không cần các nhãn, bấm chuột phải vào bên trong cột, trỏ tới xóa trên menu lối tắt, sau đó bấm cột.

 • Cột dữ liệu    Cột dữ liệu là cột có thể "lặp lại" trên biểu mẫu nhiều lần theo nhu cầu. Như trình thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn thường thấy chỉ một cột duy nhất trong phương thức thiết kế khi bạn chèn một bảng lặp ngang. Người điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, Tuy nhiên, có thể thêm nhiều cột trên biểu mẫu bằng cách nhấn CTRL + ENTER, bằng cách bấm vào lệnh trên menu lối tắt, hoặc bằng cách bấm vào văn bản hướng dẫn chèn mục trên biểu mẫu, bạn có thể tùy chỉnh.

Điều khiển có liên quan

InfoPath bao gồm các điều khiển khác mà được tương tự như bảng lặp ngang nhưng mà phục vụ mục đích khác nhau. Để quyết định trong các điều khiển hoạt động tốt nhất trên mẫu biểu mẫu của bạn, tham chiếu đến danh sách sau đây:

Bảng lặp lại    Nếu bạn muốn người dùng có thể thêm nhiều hàng vào bảng thay vì nhiều cột, hãy dùng một bảng lặp thay vì một bảng lặp ngang.

Phần lặp    Để tạo một phần người dùng có thể chèn một biểu mẫu nhiều lần (chẳng hạn như bản ghi trong cơ sở dữ liệu), sử dụng một phần lặp hoặc điều khiển lặp khác. Khi người dùng chèn một phần lặp trên biểu mẫu, các phần riêng lẻ được chèn vào theo chiều dọc, hoặc một sau khác, xuống độ dài của biểu mẫu. Hành vi này khác với từ của phần lặp trong một bảng lặp ngang, nơi phần riêng lẻ được chèn vào theo chiều ngang hoặc song song, trên biểu mẫu.

Đầu trang

Trải nghiệm người dùng

Nút menu lối tắt sẽ xuất hiện bất cứ khi nào người dùng di chuyển con trỏ trên một cột trong một bảng lặp ngang. Người dùng bấm vào nút để xem menu lối tắt các lệnh để chèn hoặc loại bỏ một cột.

Menu lối tắt cho bảng lặp ngang

Người dùng cũng có thể chèn một cột mới bằng cách bấm vào chèn mục văn bản xuất hiện bên dưới bảng lặp ngang trên biểu mẫu. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc loại bỏ văn bản này khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn. Bất kỳ cột nào vượt quá chiều rộng của bố trí bảng có chứa điều khiển phần lặp sẽ ngắt để dòng tiếp theo.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn để thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, điều khiển bảng lặp ngang sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển , vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Đầu trang

Chèn một bảng lặp ngang

Thủ tục chèn một bảng lặp ngang khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Minh họa sau đây cho thấy trông như thế nào một bảng lặp ngang khi bạn di chuyển con trỏ qua đó trong chế độ thiết kế.

Phần lặp được chọn trong một bảng lặp ngang

Điều khiển có thể được gắn kết hoặc không gắn kết. Khi điều khiển được gắn kết, nó được kết nối với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu để dữ liệu đã nhập vào điều khiển được lưu trong tệp biểu mẫu cơ sở (.xml). Khi điều khiển không được gắn kết, nó không được kết nối với trường hoặc nhóm và dữ liệu đã nhập vào điều khiển không được lưu. Khi bạn chọn hoặc di chuyển con trỏ qua điều khiển, văn bản và biểu tượng gắn kết xuất hiện ở góc trên bên phải của điều khiển. Văn bản cho biết trường hoặc nhóm mà điều khiển được gắn kết trong nguồn dữ liệu. Biểu tượng này cho biết điều khiển có được gắn kết với trường hoặc nhóm đó đúng hay không. Khi gắn kết đúng, biểu tượng màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu có vấn đề với gắn kết, thay vào đó bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lam hoặc màu đỏ.

Nguồn dữ liệu cho biểu mẫu mẫu bao gồm các trường và nhóm xuất hiện trong dạng xem phân cấp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Bảng lặp ngang thường được gắn kết để lặp lại các nhóm trong nguồn dữ liệu của mẫu biểu mẫu, mặc dù họ có thể cũng được gắn kết lặp lại các trường.

Trong ví dụ sau đây, bảng trên mẫu biểu mẫu được gắn kết quý nhóm lặp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Điều khiển hộp văn bản bên trong bảng — Golf, bóng, và Lướt ván — được gắn kết trường là một phần của quý nhóm lặp.

Quan hệ giữa bảng lặp ngang trên mẫu biểu mẫu và nhóm lặp trong nguồn dữ liệu

Chèn một bảng lặp ngang trên mẫu biểu mẫu trống, mới

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Bảng lặp ngang.

 4. Trong hộp số hàng , hãy nhập số hàng mà bạn muốn bảng có theo mặc định.

 5. Bảng lặp ngang được tạo ra với hộp văn bản trong mỗi hàng trong cột dữ liệu. Để chuyển đổi một hộp văn bản thành một kiểu khác nhau của điều khiển, bấm chuột phải vào hộp văn bản mà bạn muốn chuyển đổi, trỏ đến Thay đổi để trên menu lối tắt, sau đó bấm điều khiển mà bạn muốn.

Chèn một bảng lặp ngang trên mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có

Nếu bạn xây dựng thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hiện có, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có. Trong trường hợp này, bạn có thể chèn một bảng lặp ngang bằng cách kéo một nhóm lặp từ ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu lên trên mẫu biểu mẫu, hoặc bằng cách chèn một ngang lặp lại các bảng từ ngăn tác vụ điều khiển thay vào đó, như được mô tả trong các quy trình sau đây:

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Bảng lặp ngang.

 4. Trên trang đầu tiên của trình lặp lại các bảng gắn kết hướng dẫn, bấm nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong danh sách nguồn dữ liệu , sau đó bấm lặp lại nhóm Ảnh biểu tượng mà bạn muốn gắn kết các hàng bảng.

  Mẹo: Để tạo một nhóm lặp mới, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm nhóm lặp nhất định, bấm Thêm trên menu lối tắt và sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , xác định các thuộc tính cho nhóm lặp.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trên trang thứ hai của trình hướng dẫn bảng gắn kết lặp lại, bấm đúp vào các trường trong danh sách gắn kết dữ liệu mà bạn muốn thêm làm cột vào bảng.

  Mẹo: Để tạo trường mới, trong danh sách gắn kết dữ liệu , bấm chuột phải vào nhóm mà bảng lặp ngang là gắn kết, bấm Thêm trên menu lối tắt, và sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , xác định các thuộc tính cho trường.

 7. Để sắp xếp lại các cột, chọn một cột trong danh sách các hàng trong bảng , sau đó bấm Di chuyển lên trước hoặc Di chuyển ra sau.

Đầu trang

Mẹo bố trí

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của một bảng lặp ngang và điều khiển bên trong nó:

 • Thu hồi một bảng lặp ngang bao gồm các phần lặp bên trong bảng bố trí. Đường viền bên phải của bảng bố trí xác định điểm mà tại đó các cột trong bảng ngắt dòng tiếp theo khi người dùng chèn cột bổ sung. Để điều khiển ngắt cột, bạn có thể kéo đường viền bên phải của ô bảng bố trí bao quanh điều khiển phần lặp sang trái hoặc phải.

 • Một bảng lặp ngang có thể hữu ích cho mục đích in. Cột trong điều khiển ngắt dòng tiếp theo trên mẫu biểu mẫu, sao cho tất cả thông tin trong bảng được in ra. Tuy nhiên, nếu của mẫu biểu mẫu nhằm chủ yếu để xem trên màn hình, hãy cân nhắc cách đặt bảng lặp ngang bên trong một vùng cuộn trên mẫu biểu mẫu của bạn. Như vậy, nếu người dùng nhập số lượng lớn dữ liệu trong bảng lặp ngang, họ có thể cuộn để xem nó thay vì nhìn thấy tất cả trên biểu mẫu.

 • Để thay đổi kích cỡ của một số văn bản hộp cùng một lúc, hãy chọn các hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn thay đổi, nhấn ALT + ENTER, bấm vào tab kích cỡ và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Đổi kích cỡ hộp văn bản trên mẫu biểu mẫu của bạn để phù hợp với độ dài của văn bản mà bạn mong đợi người dùng để nhập vào chúng.

 • Để thay đổi viền hoặc màu của một số hộp văn bản cùng một lúc, chọn các hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi, trên menu định dạng , bấm viền và màu nền, bấm tab viền , và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Để tùy chỉnh văn bản xuất hiện trong hộp văn bản, sử dụng các hộp phôngCỡ phông trên thanh công cụ định dạng . Để thay đổi phông và cỡ phông cho tất cả các hộp văn bản trên mẫu biểu mẫu của bạn cùng một lúc, hãy chọn hộp văn bản có chứa định dạng bạn muốn, sau đó bấm Áp dụng phông chữ để tất cả các điều khiển hộp văn bản trên menu định dạng .

 • Để xem hộp văn bản của bạn sẽ trông giống như với văn bản thực tế trong chúng, hãy bấm Dữ liệu mẫu trên menu dạng xem . Điều này giúp bạn nhận được một nghĩa biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn sẽ trông giống như khi người dùng điền nó.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×