Chèn một đối tượng trong Word hoặc Outlook

Tùy thuộc vào phiên bản Word hoặc Outlook bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn nhiều đối tượng (chẳng hạn như tệp PDF, biểu đồ hoặc trang tính Excel hoặc bản trình bày PowerPoint) vào tài liệu Word hoặc thư email bằng cách nối kết hoặc nhúng chúng. Để chèn một đối tượng, bấm vào đối tượng trên tab chèn .

Chèn một đối tượng mới

Để tạo một tệp mới được chèn vào tài liệu Word hoặc thông điệp email của bạn:

 1. Trong hộp thoại đối tượng , bấm vào tab tạo mới , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách loại đối tượng .

  Tab tạo mới trong hộp thoại đối tượng

  Chương trình mặc định cho kiểu tệp đó sẽ mở ra, nơi bạn có thể nhập bất kỳ văn bản hoặc dữ liệu nào bạn muốn. Khi bạn đóng chương trình, bất kỳ nội dung hoặc thay đổi nào được thêm vào sẽ xuất hiện trong tài liệu Word hoặc thư email của bạn.

 2. Nếu bạn muốn tệp mới xuất hiện dưới dạng biểu tượng nhấp chuột, chứ không phải là trang đầu tiên của tệp mới của bạn, hãy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu hộp kiểm này được chọn, bạn có thể chọn một biểu tượng khác bằng cách bấm thay đổi biểu tượng.

Mẹo: 

 • Thông tin trong phần kết quả thay đổi dựa trên kiểu đối tượng được chọn và Hiển thị biểu tượng được chọn. Sử dụng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và cách bạn muốn nó xuất hiện.

 • Để chỉnh sửa thông tin trong đối tượng đã chèn của bạn, hãy bấm đúp vào đối tượng.

Liên kết hoặc nhúng tệp hiện có

Để liên kết hoặc nhúng một đối tượng đã được tạo:

 1. Trong hộp thoại đối tượng , hãy chọn tab tạo từ tệp , rồi bấm duyệt để tìm tệp bạn muốn chèn.

  Tạo từ tab tệp trong hộp thoại đối tượng

 2. Để liên kết đến tệp nguồn, thay vì nhúng vào tài liệu Word hoặc email của bạn, hãy chọn liên kết đến tệp.

 3. Nếu bạn muốn tệp được chèn xuất hiện dưới dạng biểu tượng nhấp chuột, chứ không phải là trang đầu tiên của tệp, hãy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu hộp kiểm này được chọn, bạn có thể chọn một biểu tượng khác bằng cách bấm thay đổi biểu tượng.

  Mẹo: Thông tin trong phần kết quả thay đổi dựa trên nối kết đến tệpHiển thị như biểu tượng được chọn. Sử dụng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và cách bạn muốn nó xuất hiện.

Đối tượng nhúng so với đối tượng được nối kết

Các đối tượng được nhúng trở thành một phần của tệp Word hoặc email và sau khi chúng được chèn, chúng sẽ không còn được kết nối với bất kỳ tệp nguồn nào.

Đối tượng được liên kết có thể được Cập Nhật nếu tệp nguồn được sửa đổi. Liên kết dữ liệu được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp Word hoặc thông điệp email (tệp đích) chỉ lưu trữ vị trí của tệp nguồn và nó sẽ hiển thị đại diện cho dữ liệu được nối kết. Hãy sử dụng các đối tượng được liên kết nếu kích cỡ tệp cần được cân nhắc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×