Chèn mã vạch vào tài liệu Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang làm việc với một tài liệu Microsoft Office Word 2007 , Microsoft Office Excel 2007 sổ làm việc hoặc bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007 đã lưu vào thư viện trên một trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 nơi chính sách yêu cầu chèn mã vạch có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể cần chèn mã vạch vào Hệ thống Microsoft Office 2007 tệp của bạn khi bạn lưu hoặc in.

Quan trọng: Khả năng chèn mã vạch sẵn dùng chỉ trong Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, và trong các phiên bản độc lập của Office Word 2007, Office Excel 2007và Office PowerPoint 2007.

Trong bài viết này

Tổng quan

Chèn mã vạch theo cách thủ công

Chèn mã vạch khi bạn lưu hoặc in

Tổng quan

Khi bạn tải tệp lên thư viện tài liệu có một chính sách mã vạch, mã vạch được thêm vào mục thuộc tính (siêu dữ liệu) nhưng không được chèn vào tệp đó. Chỉ khi bạn chọn để sửa tài liệu và sau đó hoặc lưu hoặc in nó là mã vạch được chèn vào tệp dưới dạng ảnh. Khi bạn làm việc với tài liệu được in có chứa các mã vạch, bạn có thể sử dụng thông tin mã vạch được hiển thị trong tài liệu để tìm kiếm và định vị bản sao ban đầu của tài liệu trên một trang web Office SharePoint Server 2007 . Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng xem tất cả các dòng công việc được liên kết, siêu dữ liệu, kiểm tra lịch sử và thông tin khác.

Bạn không thể chèn mã vạch vào tài liệu cho đến khi người quản trị trang hoặc danh sách quản lý cấu hình chính sách thích hợp cho thư viện. Để tìm hiểu thêm về cách xác định chính sách quản lý thông tin, hãy xem bài viết tạo chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang. Nếu một chính sách tồn tại, lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn để bạn có thể chèn mã vạch.

Bất kỳ tài liệu nào đã tồn tại trong danh sách hoặc thư viện khi chính sách được thiết lập không gán mã vạch (mà do đó không thể được chèn vào) cho đến khi tài liệu được kiểm xuất và kiểm nhập trở lại. Tài liệu được tải lên một danh sách hoặc thư viện với một chính sách mã vạch đã có hiệu lực được tự động gán mã vạch mà có thể được chèn vào ngay lập tức.

Đầu Trang

Chèn mã vạch theo cách thủ công

Khi một người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách cấu hình một chính sách mã vạch cho một danh sách hoặc thư viện, mã vạch được tự động tạo trên máy chủ cho các mục hoặc tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi các mục hoặc tài liệu được tải lên hoặc chỉnh sửa.

Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách mã vạch, bạn có thể cũng được yêu cầu để chèn ảnh mã vạch vào tài liệu nằm trong thư viện trên một trang web Office SharePoint Server 2007 .

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office — ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn mã vạch.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm mã vạch.

  Lệnh Mã vạch và Nhãn trên Ribbon

  Lưu ý: Lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách mã vạch hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Chèn mã vạch khi bạn lưu hoặc in

Thư viện trên một site Office SharePoint Server 2007 có thể có một chính sách mã vạch yêu cầu bạn phải chèn mã vạch khi bạn lưu hoặc in tài liệu.

Nếu tài liệu không đã chứa mã vạch khi bạn lưu hoặc in, bạn sẽ được nhắc để chèn một. Nếu bạn bấm khi được nhắc, mã vạch được chèn vào một vị trí mặc định.

 • Nếu tệp chỉ đọc, mã vạch được chèn ở vị trí hiện tại của con trỏ.

 • Nếu tệp nằm trong chế độ soạn thảo, mã vạch được chèn vào một vị trí mặc định.

  • In Office Word 2007    Mã vạch được chèn vào đầu trang của trang đầu tiên của tài liệu.

  • In Office Excel 2007    Mã vạch được chèn vào trong ô đầu tiên trên trang tính đầu tiên trong sổ làm việc.

  • In Office PowerPoint 2007    Mã vạch được chèn vào trong Trung tâm bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×