Chèn mã vạch vào tài liệu Office

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang làm việc với tài liệu Word, Excel sổ làm việc hoặc bản trình bày PowerPoint đã lưu vào thư viện trên một trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 nơi chính sách yêu cầu chèn mã vạch có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể cần chèn một b arcode vào hệ thống tệp của bạn khi bạn lưu hoặc in.

Quan trọng: Mã vạch đã bị gián đoạn trong SharePoint 2013 và phiên bản mới hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng gián đoạn và chức năng đã sửa trong Microsoft SharePoint 2013.

Khi bạn tải tệp lên thư viện tài liệu có một chính sách mã vạch, mã vạch được thêm vào mục thuộc tính (siêu dữ liệu) nhưng không được chèn vào tệp đó. Chỉ khi bạn chọn để sửa tài liệu và sau đó hoặc lưu hoặc in nó là mã vạch được chèn vào tệp dưới dạng ảnh. Khi bạn làm việc với tài liệu được in có chứa các mã vạch, bạn có thể sử dụng thông tin mã vạch được hiển thị trong tài liệu để tìm kiếm và định vị bản sao ban đầu của tài liệu trên một trang web Office SharePoint Server 2007 . Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng xem tất cả các dòng công việc được liên kết, siêu dữ liệu, kiểm tra lịch sử và thông tin khác.

Bạn không thể chèn mã vạch vào tài liệu cho đến khi người quản trị trang hoặc danh sách quản lý cấu hình chính sách thích hợp cho thư viện. Để tìm hiểu thêm về cách xác định chính sách quản lý thông tin, hãy xem bài viết tạo chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang. Nếu một chính sách tồn tại, lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn để bạn có thể chèn mã vạch.

Bất kỳ tài liệu nào đã tồn tại trong danh sách hoặc thư viện khi chính sách được thiết lập không gán mã vạch (mà do đó không thể được chèn vào) cho đến khi tài liệu được kiểm xuất và kiểm nhập trở lại. Tài liệu được tải lên một danh sách hoặc thư viện với một chính sách mã vạch đã có hiệu lực được tự động gán mã vạch mà có thể được chèn vào ngay lập tức.

Khi một người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách cấu hình một chính sách mã vạch cho một danh sách hoặc thư viện, mã vạch được tự động tạo trên máy chủ cho các mục hoặc tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi các mục hoặc tài liệu được tải lên hoặc chỉnh sửa.

Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách mã vạch, bạn có thể cũng được yêu cầu để chèn ảnh mã vạch vào tài liệu nằm trong thư viện trên SharePoint site.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Tùy chọn chỉnh sửa cho tên chương trình Office — ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn mã vạch.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm mã vạch.

  Lệnh Mã vạch và Nhãn trên Ribbon

  Lưu ý: Lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách mã vạch hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Lưu thay đổi của bạn.

Thư viện trên một trang SharePoint có thể có một chính sách mã vạch yêu cầu bạn phải chèn mã vạch khi bạn lưu hoặc in tài liệu.

Nếu tài liệu không đã chứa mã vạch khi bạn lưu hoặc in, bạn sẽ được nhắc để chèn một. Nếu bạn bấm khi được nhắc, mã vạch được chèn vào một vị trí mặc định.

 • Nếu tệp chỉ đọc, mã vạch được chèn ở vị trí hiện tại của con trỏ.

 • Nếu tệp nằm trong chế độ soạn thảo, mã vạch được chèn vào một vị trí mặc định.

  • Trong Word    Mã vạch được chèn vào đầu trang của trang đầu tiên của tài liệu.

  • Trong Excel    Mã vạch được chèn vào trong ô đầu tiên trên trang tính đầu tiên trong sổ làm việc.

  • Trong PowerPoint    Mã vạch được chèn vào trong Trung tâm bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×