Chèn lịch vào bản chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sao chép và dán lịch vào bản chiếu nhưng bạn không thể sửa lịch sau khi lịch trở thành ảnh. Tuy nhiên, giống như những gì bạn có thể làm với mọi ảnh, bạn có thể chỉnh kích cỡ và xén lịch.

  1. Tìm và chọn lịch bạn muốn dán vào PowerPoint, sau đó trên bàn phím, nhấn In Màn hình.

  2. Trong PowerPoint, trên tab Chèn, bấm Ảnh chụp màn hình, chọn ảnh chụp màn hình lịch.

    Thêm lịch vào bản chiếu

Mẹo:  Xem mẫu lịch miễn phí trên office.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×