Hộp thoại chèn khối địa chỉ

Hộp thoại khối địa chỉ

Hộp thoại này tùy chỉnh khối địa chỉ trong thư của bạn.

Xác định các thành phần địa chỉ    Sử dụng để định dạng tên và địa chỉ người nhận.

  • Chèn tên người nhận theo định dạng này    Chọn cách giải quyết người đó, từ tên đầu tiên ngẫu nhiên để bao gồm cả gia đình (yêu cầu thông tin trong nguồn dữ liệu).

  • Chèn tên công ty    Nếu trong nguồn dữ liệu, bạn có thể chọn bao gồm hoặc loại trừ tên công ty.

  • Chèn địa chỉ bưu chính    Sử dụng định dạng bưu chính. Bạn có thể chọn luôn bao gồm hoặc loại trừ quốc gia hoặc khu vực trong địa chỉ, hoặc chỉ khi khác với quốc gia/khu vực (dựa trên nguồn dữ liệu).

Địa chỉ định dạng theo quốc gia/khu vực đích    Chỉnh sửa địa chỉ sang định dạng khu vực.

Xem trước    Sử dụng nguồn dữ liệu danh sách gửi thư của bạn để hiển thị cho bạn cách diện mạo của khối địa chỉ. Sử dụng các mũi tên để cuộn dù bản ghi.

Khắc phục sự cố    Cho phép bạn khắc phục sự cố khi trường địa chỉ bị thiếu không được kết hợp theo đúng từ. Chọn khớp các trường để mở hộp thoại để thực hiện chỉnh sửa.

OK    Lưu các thay đổi của bạn và thoát khỏi hộp thoại.

Hủy bỏ    Bỏ qua các thay đổi của bạn và thoát khỏi hộp thoại.

Hộp thoại chèn khối địa chỉ

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×