Chèn Julian ngày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngày Julian đôi khi được dùng để tham chiếu đến một định dạng ngày là kết hợp của năm hiện tại và số ngày kể từ đầu năm. Ví dụ, 1 tháng 1 năm 2007 được thể hiện là 2007001 và 31 tháng 12 năm 2007 được thể hiện là 2007365. Lưu ý rằng định dạng này không dựa trên Julius.

Có được cũng Julian ngày thường được dùng trong thiên văn, vốn một hệ thống ngày sê-ri bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 4713 B.C.E.

Không có một vài cách để chèn Julian ngày.

Bạn muốn làm gì?

Nhập ngay hôm nay là một ngày Julian

Hàm chi tiết

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian

Hàm chi tiết

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian được dùng trong thiên văn

Nhập ngay hôm nay là một ngày Julian

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng văn bản, hôm nay, và DATEVALUE hoạt động.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Text(Today(), "yy") & TEXT((TODAY() - DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

Ngày hiện tại trong định dạng Julian, một chữ số hai năm (Varies)

=Text(Today(), "yyyy") & TEXT((TODAY() - DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

Ngày hiện tại trong định dạng Julian, với bốn chữ số một năm (Varies)

Lưu ý: 

 • Ngày hiện tại được sử dụng được lấy từ đồng hồ hệ thống của máy tính.

 • Trong công thức ở trên, năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 (1/1). Để chuyển đổi các công thức sử dụng một ngày bắt đầu khác nhau, chỉnh sửa phần "1/1 /" đến ngày mà bạn muốn.

Chi tiết hàm

Hàm DATEVALUE

Hàm TEXT

Hàm TODAY

Đầu trang

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm văn bản và DATEVALUE.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

A

Ngày

6/23/2007

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Text(A2,"YY") & TEXT ((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

Ngày ở phía trên trong định dạng Julian, một chữ số hai năm (07174)

=Text(A2,"yyyy") & TEXT ((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

Ngày ở phía trên trong định dạng Julian, với bốn chữ số một năm (2007174)

Lưu ý: Trong công thức ở trên, năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 (1/1). Để chuyển đổi các công thức sử dụng một ngày bắt đầu khác nhau, chỉnh sửa phần "1/1 /" đến ngày mà bạn muốn.

Chi tiết hàm

Hàm DATEVALUE

Hàm TEXT

Đầu trang

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian được dùng trong thiên văn

Công thức này chỉ phù hợp cho các ngày sau 3/1/1901 và trong sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1900.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

A

Ngày

6/23/2007

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= A2 + 2415018.50

Ngày đầu tiên ở phía trên trong định dạng ngày Julian được dùng trong thiên văn (7/28/8619)

Lưu ý: Bạn có thể định dạng ngày tháng dưới dạng số. Chọn ô, và trên tab nhà , trong nhóm số , hãy bấm vào mũi tên, sau đó bấm số.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×