Chia sẻ & đồng tác giả

Chèn hoặc xóa chú thích

Chèn hoặc xóa chú thích

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đính kèm chú thích của bạn vào các phần cụ thể của tài liệu sẽ giúp rõ ràng hơn phản hồi của bạn. Nếu người khác chú thích trên tài liệu, trả lời chú thích của họ cho phép bạn có một thảo luận, ngay cả khi bạn không phải tất cả trong tài liệu cùng một lúc.

  1. Chọn nội dung bạn muốn chú thích vào.

  2. Đi tới xem lại > chú thích > Chú thích mới, và thực hiện chú thích của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ chú thích của bạn, chỉ cần trở lại và sửa chúng.

  3. Để trả lời chú thích, hãy đi tới chú thích, và chọn trả lời.

Thêm chú thích
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×