Chia sẻ & đồng tác giả

Chèn hoặc xóa chú thích

Chèn hoặc xóa chú thích

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đính kèm chú thích của bạn vào các phần cụ thể của tài liệu sẽ giúp rõ ràng hơn phản hồi của bạn. Nếu người khác chú thích trên tài liệu, trả lời chú thích của họ cho phép bạn có một thảo luận, ngay cả khi bạn không phải tất cả trong tài liệu cùng một lúc.

 1. Chọn nội dung bạn muốn chú thích vào.

 2. Đi tới xem lại > chú thích mới.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ chú thích của bạn, chỉ cần trở lại và sửa chúng.

 4. Để trả lời chú thích, hãy đi tới chú thích, và chọn trả lời.

Xóa chú thích

Bấm chuột phải vào chú thích, và chọn Xóa bỏ chú thích.

Để xóa tất cả các chú thích trong tài liệu, hãy đi đến tab xem lại , bấm vào mũi tên xuống trên xóa, và chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Thêm chú thích

 1. Chọn văn bản hoặc đồ họa bạn muốn chú thích vào.

 2. Chọn Xem lại > Chú thích mới.

  Dải băng Chú thích trong Word
 3. Nhập chú thích của bạn, và chọn đăng.

  Chú thích

Bong bóng Bong bóng chú thích ở lề cho biết nơi người khác có lại chú thích.

Xem lại chú thích

 1. Trên tab xem lại , hãy chọn Hiện chú thích để hiển thị tất cả chú thích trong tài liệu.

 2. Chọn trước hoặc tiếp theo để nhảy đến mỗi chú thích.

Dải băng Chú thích trong Word

Theo dõi các chú thích

Chèn hoặc xóa chú thích
 • Để trả lời chú thích, bấm vào chú thích, và chọn trả lời Trả lời chú thích .

 • Để dim diện mạo của chú thích, bấm vào chú thích, và chọn đánh dấu là đã xong Đánh dấu là Đã xong .

 • Để xóa bỏ chú thích, bấm vào chú thích và chọn xóa Xóa bỏ nút chú thích .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×