Chia sẻ & đồng tác giả

Chèn hoặc xóa chú thích

Chèn hoặc xóa chú thích

Gắn chú thích của bạn vào các phần cụ thể của tài liệu giúp phản hồi của bạn rõ ràng hơn. Nếu người khác đang chú thích trên tài liệu, hãy trả lời chú thích của họ cho phép bạn có một cuộc thảo luận, ngay cả khi bạn không phải là tất cả trong tài liệu cùng một lúc.

 1. Chọn nội dung bạn muốn nhận xét.

 2. Đi đến xem lại> chú thích mới.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho bất kỳ chú thích nào của mình, hãy quay lại và chỉnh sửa chúng.

 4. Để trả lời một chú thích, hãy đi đến chú thích, rồi chọn trả lời.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng người khác có thể chỉnh sửa chú thích của bạn. Chú thích trong tài liệu Office được lưu trữ trong tệp, do đó, bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn có thể chỉnh sửa chú thích của bạn.

Thêm chú thích

Thực hành với chú thích và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống cộng tác này trong hướng dẫn về Word Learning.

Xóa chú thích

Bấm chuột phải vào chú thích, rồi chọn xóa chúthích.

Để xóa tất cả các chú thích trong tài liệu, hãy đi đến tab xem lại , bấm vào mũi tên xuống trên xóa, rồi chọn xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

 1. Chọn văn bản hoặc đồ họa mà bạn muốn nhận xét.

 2. Chọn Xem lại > Chú thích mới.

  Dải băng Chú thích trong Word
 3. Nhập chú thích của bạn, rồi chọn đăng.

  Chú thích

Bong bóng Bong bóng chú thích ở lề cho biết nơi ai đó đã để lại một chú thích.

Thực hành với chú thích và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống cộng tác này trong hướng dẫn về Word Learning.

Xem lại chú thích

 1. Trên tab xem lại , chọn Hiển thị chú thích để hiển thị tất cả chú thích trong tài liệu.

 2. Chọn trước đó hoặc bên cạnh nhảy đến từng chú thích.

Dải băng Chú thích trong Word

Theo dõi trên chú thích

Chèn hoặc xóa chú thích
 • Để trả lời chú thích, hãy bấm vào chú thích, rồi chọn trả lời Trả lời chú thích .

 • Để làm mờ sự xuất hiện của chú thích, hãy bấm vào chú thích, rồi chọn đánh dấu là đã xong Đánh dấu là đã xong .

 • Để xóa chú thích, hãy bấm vào chú thích, rồi chọn xóa Nút Xóa bỏ chú thích .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×