Chèn hoặc xóa bỏ chú thích

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chèn một chú thích bên trong một bóng chú thích hoặc hộp xuất hiện trong lề tài liệu. Bạn cũng có thể hiện hoặc ẩn chú thích từ dạng xem.

Bạn muốn làm gì?

 1. Chọn văn bản hoặc mục mà bạn muốn chú thích trên, hoặc bấm vào phần cuối của văn bản.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , hãy chọn Chú thích mới.

  Ribbon của Office 2010

  Mẹo: Nếu bạn muốn xem chú thích (hiện) trong khi bạn gõ, hãy làm như sau:

  • Trong Word 2016, trong nhóm chú thích , hãy chọn Hiển thị nội dung. Chọn một lần nữa để ẩn chú thích.

  • Trong Word 2013 hoặc Word 2010, trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chú thích và đảm bảo rằng dấu kiểm (✔) trong một hộp xuất hiện bên cạnh tùy chọn. Chọn chú thích lần nữa để xóa dấu kiểm và ẩn chú thích.

 3. Chọn một trong các mục sau:

  Cho Word 2016

  • Nhập chú thích của bạn vào hộp.

  Cho Word 2013 hoặc Word 2010

  • Nhập chú thích của bạn trong bóng chú hoặc chọn Ngăn xem lại và nhập chú thích của bạn.

Cho Word 2016

 1. Chọn chú thích bạn muốn trả lời.

  Biểu tượng Trả lời Nhận xét được tô sáng

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn trả lời bóng chú thích và nhập câu trả lời.

   Hiển thị chú thích có phản hồi.

   hoặc

  • Bấm chuột phải và chọn trả lời chú thích.

Cho Word 2013 và Word 2010

 1. Bấm vào bóng chú thích mà bạn muốn trả lời.

 2. Trong nhóm chú thích , hãy chọn Chú thích mớivà nhập câu trả lời trong bóng chú thích mới.

 • Bấm vào bên trong ô bóng chú thích hoặc cho chú thích mà bạn muốn sửa, và sau đó thực hiện các thay đổi bạn muốn.

  Mẹo: 

  • Bạn có thể thấy hữu ích để bảo đảm bảo rằng bạn có thể xem các nhận xét của bạn trước khi bạn thay đổi bất kỳ.

  • Cho Word 2016

  • Cho Word 2013 và Word 2010

  • Trong nhóm chú thích , hãy chọn Hiển thị nội dung. Chọn một lần nữa để ẩn chú thích.

  • Trong nhóm theo dõi , trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chú thích và đảm bảo rằng dấu kiểm (✔) trong một hộp xuất hiện bên cạnh tùy chọn. Chọn chú thích lần nữa để xóa dấu kiểm và ẩn chú thích.

Cho Word 2013 và Word 2010

Nếu bạn không thể xem toàn bộ chú thích bạn muốn sửa, hãy thử sử dụng Ngăn xem lại.

 • Trong nhóm theo dõi , hãy bấm Ngăn xem lại.

  Lưu ý: Để thực hiện lại ngăn chạy ở phần dưới cùng thay vì bên của màn hình của bạn, trong Ngăn xem lại danh sách chọn Xem lại ngăn ngang.

Xóa một chú thích

 • Bấm chuột phải vào chú thích, sau đó chọn Xóa bỏ chú thích.

Xóa bỏ tất cả chú thích

 1. Bấm vào chú thích trong tài liệu.

 2. Trong danh sách xóa , hãy chọn Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Hiển thị đánh dấu.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Chọn một trong các mục sau:

  Cho Word 2016

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn Những người cụ thể, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

  Cho Word 2013 và Word 2010

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn người xem lại, sau đó chọn tên (đầu tên đệm) của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

  Lưu ý: Dấu kiểm (✔) trong hộp xuất hiện bên cạnh tên người xem lại đã chọn (chữ viết tắt) bị xóa và tất cả chú thích từ người xem lại sẽ bị loại bỏ.

Khi bạn thực hiện thay đổi tên hoặc chữ viết tắt mà bạn muốn dùng cho các chú thích của riêng bạn, chỉ chú thích mà bạn thực hiện sau khi thay đổi sẽ bị ảnh hưởng. Chú thích đã có trong tài liệu trước khi bạn thay đổi tên hoặc chữ viết tắt chưa được Cập Nhật. Ngoài ra, tên và tên tắt mà bạn gõ được dùng với tất cả các chương trình Microsoft Office , vì vậy bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho các thiết đặt này ảnh hưởng đến các chương trình Office .

Cho Word 2016

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn công cụ khởi động Theo dõi thay đổi .

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn theo dõi thay đổi , hãy chọn Tên người dùng thay đổi.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, thay đổi tên người dùng, tên tắt, hoặc cả hai, sau đó chọn OK.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn đảm bảo rằng tên viết tắt mà bạn chọn luôn được sử dụng, hãy chọn hộp kiểm luôn dùng các giá trị bất kể đăng nhập vào Office .

 4. Chọn OK để hoàn tất thay đổi.

Cho Word 2013 và Word 2010

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chọn Theo dõi thay đổi.

  Thay đổi Tên Người dùng

 2. Trong danh sách thả xuống Theo dõi thay đổi , hãy chọn Tên người dùng thay đổi.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , dưới cá nhân hóa bản sao của Microsoft Office, thay đổi tên người dùng, tên tắt, hoặc cả hai, sau đó chọn OK.

Bạn muốn làm gì?

Bạn có thể nhập chú thích. Trên một máy tính bảng, bạn có thể chèn chú thích giọng nói hoặc viết tay chú thích.

 1. Chọn văn bản hoặc mục mà bạn muốn chú thích trên, hoặc bấm vào phần cuối của văn bản.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Chú thích Mới.

  Ảnh Ribbon Word

  Lưu ý: Nếu bạn muốn xem chú thích (hiện) trong khi bạn gõ, trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi công, trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn chú thích và đảm bảo rằng dấu kiểm (✔) xuất hiện bên cạnh tùy chọn. Chọn chú thích lần nữa để ẩn chú thích.

 3. Nhập văn bản chú thích trong bóng chú thích hoặc hộp, hoặc trong Ngăn xem lại.

 1. Bấm vào bóng chú thích hiện tại hoặc hộp.

 2. Trong nhóm chú thích , hãy chọn Chú thích mớivà nhập câu trả lời trong bóng chú thích mới hoặc hộp.

Nếu máy tính của bạn là một máy tính bảng, bạn có thể ghi lại thoại chú thích. Thoại chú thích được thêm dưới dạng đối tượng âm thanh vào trong bóng chú thích.

Thêm lệnh vào thanh công cụ truy nhập nhanh

Trước khi bạn có thể thêm chú thích thoại lần đầu tiên, bạn cần phải thêm lệnh Chèn giọng nói vào Thanh công cụ truy nhập nhanh.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word > tùy chỉnh.

 2. Trong danh sách bên dưới chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả lệnh.

 3. Trong danh sách lệnh, hãy chọn Chèn thoại >Thêm.

Thêm thoại chú thích

 1. Trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy bấm Chèn thoại Ảnh nút .

 2. Trong hộp thoại mở ra, hãy bấm vào nút bắt đầu và ghi chú thích giọng nói.

 3. Khi bạn kết thúc việc ghi chú thích, hãy nhấn nút dừng và đóng hộp thoại.

 4. Nếu Microsoft Office Word Hiển thị một thông báo hỏi xem bạn muốn Cập Nhật vào đối tượng âm thanh, bấm .

Nghe nội dung đã ghi chú thích

 • Bấm chuột phải vào bóng chú thích, trỏ tới Đối tượng tài liệu ghi âm thanh, sau đó bấm phát.

Lưu ý: Để biết thông tin về ghi và sửa một đối tượng âm thanh, hãy xem tài liệu cho âm thanh và micrô của bạn.

Nếu máy tính của bạn là một máy tính bảng, bạn có thể thực hiện viết tay chú thích trong tài liệu của bạn. Mực được thêm vào và hiển thị bên trong bóng chú thích.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Chú thích Mới.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Ghi chú thích trong bong bóng chú thích.

Nếu chú thích không hiển thị trên màn hình, hãy bấm Hiển thị đánh dấutheo dõi nhóm trên tab xem lại .

Ảnh Ribbon Word

 1. Bấm vào bên trong bóng chú thích cho chú thích mà bạn muốn sửa.

 2. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 • Nếu các bóng chú thích bị ẩn, hoặc nếu chỉ một phần của chú thích được hiển thị, bạn có thể thay đổi chú thích trong ngăn xem lại. Để hiển thị ngăn xem lại, trong nhóm theo dõi , hãy bấm Ngăn xem lại. Để làm lại ngăn chạy ở phần dưới cùng của màn hình của bạn chứ không phải dọc một bên của màn hình của bạn, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Ngăn xem lại, sau đó bấm Xem lại ngăn ngang.

 • Để trả lời chú thích, bấm vào bóng chú thích của nó, sau đó bấm Chú thích mới trong nhóm chú thích . Nhập câu trả lời trong bóng chú thích mới.

 • Để xóa nhanh một chú thích, bấm chuột phải vào chú thích, sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

 • Để xóa nhanh tất cả chú thích trong tài liệu, hãy bấm chú thích trong tài liệu. Trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm mũi tên bên dưới xóa, sau đó bấm Xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Theo dõi, bấm vào mũi tên bên cạnh Hiển thị Vết cập nhật.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Để bỏ chọn hộp kiểm cho tất cả người xem lại, trỏ tới người xem lại, sau đó bấm Tất cả người xem lại.

 3. Bấm vào mũi tên bên cạnh Hiển thị đánh dấu một lần nữa, trỏ tới người xem lại, và sau đó bấm vào tên của người xem lại chú thích mà bạn muốn xóa.

 4. Trong nhóm chú thích , bấm mũi tên bên dưới xóa Ảnh nút , sau đó bấm Xóa tất cả chú thích hiện.

  Lưu ý: Quy trình này sẽ xóa bỏ tất cả chú thích từ người xem lại mà bạn đã chọn, bao gồm các chú thích trong toàn bộ tài liệu.

Mẹo: Bạn cũng có thể xem lại và xóa bỏ chú thích bằng cách sử dụng ngăn xem lại. Để hiện hoặc ẩn ngăn xem lại, hãy bấm Ngăn xem lại trong nhóm theo dõi . Để di chuyển ngăn xem lại đến phía dưới cùng của màn hình của bạn, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Ngăn xem lại, sau đó bấm Xem lại ngăn ngang.

Khi bạn thực hiện thay đổi tên hoặc chữ viết tắt mà bạn muốn dùng cho các chú thích của riêng bạn, chỉ chú thích mà bạn thực hiện sau khi thay đổi sẽ bị ảnh hưởng. Chú thích đã có trong tài liệu trước khi bạn thay đổi tên hoặc chữ viết tắt chưa được Cập Nhật. Ngoài ra, tên và tên tắt mà bạn gõ được dùng với tất cả các chương trình Microsoft Office , vì vậy bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho các thiết đặt này ảnh hưởng đến các chương trình Office .

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào mũi tên cạnh Theo dõi thay đổi, sau đó bấm Thay đổi tên người dùng.

  Thay đổi Tên Người dùng

 2. Bấm cá nhân hóa.

 3. Bên dưới cá nhân hóa bản sao của Office, thay đổi tên hoặc chữ viết tắt mà bạn muốn sử dụng trong chú thích của riêng bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×