Chèn hoặc đính kèm tệp vào các ghi chú

Sổ tay bạn tạo trong OneNote cho phép bạn thu thập và giữ tất cả các loại thông tin tại một nơi. Chèn thông tin từ các nguồn khác là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian. Thay vì nhập lại thông tin hoặc dựa vào các liên kết đến tài liệu và tệp có thể không sẵn dùng khi bạn ngoại tuyến, bạn có thể đưa nội dung mà bạn cần trực tiếp vào OneNote — dưới dạng tệp đính kèm hoặc dưới dạng bản in mà bạn có thể chú thích.

Đính kèm một tệp

Bằng cách đính kèm tệp (chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word) vào một trang trong OneNote, bạn sẽ đặt một bản sao của tệp đó trong ghi chú của bạn. Tệp xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà bạn có thể bấm đúp để mở và chỉnh sửa nội dung tệp.

 1. Trong OneNote, bấm vào vị trí bất kỳ trên trang bạn muốn chèn tệp.

 2. Bấm Chèn > Tệp Đính kèm.

  Chèn tệp vào trong ghi chú của bạn dưới dạng tệp đính kèm

 3. Trong hộp thoại Chọn Tài liệu để Chèn, bấm vào tệp mà bạn muốn đính kèm, rồi bấm vào Chèn.

 4. Nếu được nhắc về các tùy chọn bổ sung, bấm vào Đính kèm Tệp

  Một bản tệp được chèn trên trang hiện tại và được hiển thị như một biểu tượng bạn có thể mở.

Các tệp đính kèm được lưu trữ như một phần của sổ tay liên kết của chúng. Nếu bạn di chuyển sổ tay đến một vị trí khác, tất cả các tệp được chèn cũng sẽ di chuyển cùng sổ tay đó. 

Quan trọng: OneNote chỉ đính kèm ảnh tức thời tĩnh của tài liệu hay tệp nguồn mà bạn chèn vào trong ghi chú; nó không giữ nối kết đến tệp nguồn. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

Có thể nhúng hai loại tệp Microsoft Office vào OneNote mà vẫn giữ mối quan hệ giữa phiên bản được nhúng của chúng với các tệp nguồn: Bạn có thể thêm một bảng tính Excel vào một trang hoặcthêm một sơ đồ Visio vào một trang.

Chèn tệp dưới dạng bản in

Bằng cách chèn tệp dưới dạng bản in, bạn sẽ đặt ảnh các nội dung của tệp đó lên một trang trong OneNote. Bạn không thể chỉnh sửa các bản in như ghi chú thông thường, vì vậy đây là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn duy trì định dạng gốc. Các bản in được chèn hoạt động giống như ảnh được chèn. Bạn có thể đổi kích cỡ chúng và di chuyển chúng tới vị trí bất kỳ trên trang. Bạn có thể thêm ghi chú hoặc chú thích vào hình ảnh và thậm chí sao chép văn bản từ một bản in tệp, rồi dán văn bản đó dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa.

 1. Trong OneNote, bấm vào vị trí bất kỳ trên trang bạn muốn chèn bản in tệp.

 2. Bấm Chèn > Bản in của Tệp.

 3. Trong hộp thoại Chọn Tài liệu để Chèn, bấm vào tệp mà bạn muốn chèn, rồi bấm vào Chèn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chèn một tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn sẽ cần phải nhập đúng mật khẩu trước khi tài liệu được in ra OneNote.

Sao chép văn bản từ bản in của tệp

Bạn có thể trích xuất văn bản từ bản in của tệp và dán văn bản đó vào ghi chú của bạn. Việc này rất hữu ích nếu bạn muốn thay đổi văn bản hoặc nếu bạn muốn sao chép bất kỳ phần nào của văn bản vào email hay tệp khác, chẳng hạn như tài liệu Word.

 1. Hãy bấm chuột phải vào ảnh rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm Sao chép Văn bản từ Trang này của Bản in để chỉ sao chép văn bản từ ảnh đã chọn hiện tại (trang).

  • Bấm Sao chép Văn bản từ Tất cả các Trang của Bản in để sao chép văn bản từ tất cả các ảnh (các trang).

 2. Hãy bấm vào nơi bạn muốn dán văn bản đã sao chép rồi nhấn Ctrl+V.

Lưu ý: Hiệu quả của OneNote trong việc nhận dạng văn bản tùy thuộc vào chất lượng định dạng nguồn của tài liệu hoặc tệp mà bạn chèn vào. Khi dán văn bản bạn đã sao chép từ ảnh hoặc bản in tệp, hãy luôn luôn xem kỹ nó để bảo đảm vùng chọn của bạn được xác định đúng.

Bạn muốn làm gì?

Đính kèm tài liệu hoặc tệp

Chèn tài liệu hoặc tệp dưới dạng bản in

Đính kèm tài liệu hoặc tệp

Để giữ bản sao của bất kỳ tài liệu hoặc tệp nào dưới dạng một phần trong ghi chú của bạn, bạn có thể đính kèm tài liệu hoặc tệp vào trang sổ tay của bạn. Bấm đúp vào biểu tượng tệp đính kèm sẽ mở tài liệu hoặc tệp trong chương trình dự kiến (ví dụ: một tệp đính kèm tài liệu Word sẽ mở ra trong Microsoft Office Word nếu ứng dụng này được cài đặt trên máy tính của bạn).

 1. Trên menu Chèn, bấm vào Tệp.

 2. Trong hộp thoại Chọn một tệp hoặc một nhóm tệp để chèn, dẫn hướng tới vị trí của tệp mà bạn muốn chèn, rồi bấm để chọn tệp đó. (Để chọn nhiều tệp, nhấn và giữ phím CTRL trong khi bấm chọn tệp bổ sung.)

 3. Bấm vào Chèn. Một bản sao của tệp được chèn vào trang hiện tại và hiển thị dưới dạng biểu tượng mà bạn có thể bấm đúp để mở hay xem tài liệu hoặc tệp.

Lưu ý: OneNote đính kèm một bản sao tài liệu hoặc tệp nguồn. OneNote không duy trì liên kết đến tệp nguồn. Nếu tệp nguồn được cập nhật sau đó thì những thay đổi đó sẽ không xuất hiện ở bản sao mà bạn đã đính kèm.

Đầu Trang

Chèn tài liệu hoặc tệp dưới dạng bản in

Khi bạn muốn chèn thông tin từ các tệp khác trên máy tính của bạn mà không đính kèm hoặc liên kết đến các tệp, bạn có thể chèn một ảnh hay "bản in" của thông tin đó bằng cách sử dụng trình điểu khiển máy in của OneNote. Thay vì in tệp ra giấy thực sự, trình điểu khiển máy in gửi bản in vào sổ tay của bạn bằng điện tử. Bạn có thể đặt bản in ở vị trí bất kỳ trên trang. Bạn không thể mở và chỉnh sửa bản in nếu đó là tệp nguồn, tuy nhiên, bạn có thể sao chép văn bản từ bản in và dán văn bản ở bất kỳ đâu để chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chú thích ảnh bản in với các ghi chú bổ sung bằng cách nhập hoặc viết trên ảnh.

 1. Trên menu Chèn, bấm vào In thành Tệp.

 2. Trong hộp thoại Chọn Tài liệu để Chèn, dẫn hướng tới vị trí của tệp mà bạn muốn chèn, rồi bấm để chọn tệp. (Để chọn nhiều tệp, nhấn và giữ phím CTRL trong khi chọn tệp.)

 3. Tùy theo loại tệp bạn đang chèn, OneNote sẽ tìm cách khởi động chương trình nguồn của tệp đó rồi in nội dung của tệp trực tiếp vào trang sổ tay hiện tại của bạn dưới dạng ảnh.

Lưu ý:  Nếu bạn tìm cách chèn một tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn phải nhập đúng mật khẩu thì tài liệu mới có thể được chèn vào OneNote. 

Đặt lại vị trí ảnh bản in tệp trên trang

Theo mặc định, mỗi trang của tài liệu hoặc tệp được chèn sẽ được đặt trong ghi chú của bạn dưới dạng ảnh riêng biệt. Bạn có thể di chuyển ảnh bản in đã chèn tới bất kỳ đâu bạn muốn.

 1. Chọn ảnh bằng cách di chuyển con trỏ lên ảnh đó, rồi bấm vào đường viền nét đứt màu lam hoặc núm điều khiển ảnh dọc theo ảnh.

 2. Bấm và kéo ảnh đến vị trí mới.

Sao chép văn bản từ ảnh bản in tệp

Không giống với hầu hết các chương trình, OneNote cho phép bạn sao chép văn bản từ hình ảnh "in" đã chèn và dán văn bản ở những chỗ khác để chỉnh sửa.

 1. Bấm chuột phải vào hình ảnh bản in, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào Sao chép Văn bản từ Trang này của Bản in để chỉ sao chép văn bản từ ảnh bản in đang được chọn.

  • Bấm vào Sao chép Văn bản từ Tất cả các Trang của Bản in để sao chép văn bản từ tất cả các trang trong ảnh bản in đã chèn.

 2. Dẫn hướng đến trang trong sổ tay của bạn (hoặc đến một chương trình khác) mà bạn muốn dán văn bản, rồi nhấn CTRL+V để dán văn bản đã sao chép.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×