Chèn hình nền mờ trong Word

Hình nền mờ là văn bản hoặc ảnh được đặt ẩn phía sau văn bản trong tài liệu của bạn. Bạn có thể thêm hình nền mờ văn bản, như Nháp hoặc Bí mật vào tài liệu của mình. Word có tích hợp một bộ sưu tập các hình nền mờ để bạn chọn lựa hoặc bạn có thể tạo hình nền mờ tùy chỉnh riêng của mình, như logo công ty cho tài liệu.

Thêm hình nền mờ dạng văn bản
 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ

  Lệnh Hình nền mờ trong Word 2013. Trên tab Thiết kế, bấm Hình nền mờ.

 2. Chọn một trong những hình nền mờ tích hợp sẵn trong bộ sưu tập hình nền mờ được hiển thị. Nếu bạn muốn thêm hình nền mờ văn bản riêng của mình, hãy xem mục Tạo và lưu hình nền mờ tùy chỉnh.

  Word sẽ tự động áp dụng hình nền mờ vào mọi trang trừ trang dành riêng cho bìa.

Lưu ý: Nếu tài liệu của bạn đã có một hình nền mờ và bạn muốn loại bỏ nó, thì bạn có thể làm thế.

Hình nền mờ Văn bản

Thêm hình nền mờ dạng ảnh
 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang , chọn Hình nền mờ.

  Ribbon của Office 14

  Bạn có thể chuyển ảnh, clip art hoặc bức ảnh thành hình nền mờ mà bạn có thể sử dụng để ghi dấu thương hiệu cho tài liệu.

 2. Chọn Hình nền mờ Tùy chỉnh.

 3. Chọn Hình nền mờ ảnh, rồi chọn Chọn Ảnh.

 4. Chọn ảnh bạn muốn, rồi chọn Chèn.

 5. Chọn hộp kiểm Chìm hẳn nhằm làm nhạt hình ảnh để ảnh không làm xao lãng sự chú ý vào văn bản.

Hình nền mờ Ảnh

Chỉ thêm hình nền mờ vào trang được chọn
 1. Để chỉ thêm hình nền mờ vào các trang nhất định, những trang đó cần nằm ở một mục riêng. Bạn có thể chia tài liệu thành nhiều phần bằng tính năng ngắt mục, rồi chỉ áp dụng hình nền mờ cho mục đó. Hủy liên kết các mục, trước khi bạn áp dụng hình nền mờ để các mục không tự động sao chép lẫn nhau. Xem cáchtạo ngắt mục.

  Đặt con trỏ ở trang (sau phần ngắt mục) bạn muốn hình nền mờ xuất hiện.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ

  Lệnh Hình nền mờ trong Word 2013. Trên tab Thiết kế, bấm Hình nền mờ.

 3. Chọn hình nền mờ từ bộ sưu tập được hiển thị hoặc tạo hình nền mờ tùy chỉnh.

Hình nền mờ ở các trang được chọn

Thêm hình nền mờ cho một trang duy nhất
 1. Bạn có thể thêm hình nền mờ như Bí mật cho một trang duy nhất trong tài liệu. Đặt con trỏ ở trang cần xuất hiện hình nền mờ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

 3. Bấm chuột phải vào hình nền mờ bất kỳ trong bộ sưu tập hình nền mờ, rồi chọn Chèn ở vị trí tài liệu hiện tại.

Hình nền mờ được chọn sẽ chỉ được chèn ở một trang duy nhất

Hình nền mờ ở một trang duy nhất

Thêm hình nền mờ dạng văn bản
 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

  Ribbon của Office 14

 2. Chọn một trong những hình nền mờ được tích hợp sẵn từ bộ sưu tập hình nền mờ. Bấm vào phiên bản nằm chéo hoặc nằm ngang của Bí mật, Không Sao chép, Nháp, Ngay tức thì, Mẫu hoặc Khẩn cấp.

Word sẽ tự động áp dụng hình nền mờ vào mọi trang trừ trang dành riêng cho bìa.

Lưu ý: Nếu tài liệu của bạn đã có một hình nền mờ và bạn muốn loại bỏ nó, thì bạn có thể làm thế.

Hình nền mờ Văn bản

Thêm hình nền mờ dạng ảnh
 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang , chọn Hình nền mờ.

  Ribbon của Office 14

  Bạn có thể chuyển ảnh, clip art hoặc bức ảnh thành hình nền mờ mà bạn có thể sử dụng để ghi dấu thương hiệu cho tài liệu.

 2. Chọn Hình nền mờ Tùy chỉnh.

 3. Chọn Hình nền mờ ảnh, rồi chọn Chọn Ảnh.

 4. Chọn ảnh bạn muốn, rồi chọn Chèn.

 5. Chọn hộp kiểm Chìm hẳn nhằm làm nhạt hình ảnh để ảnh không làm xao lãng sự chú ý vào văn bản.

Hình nền mờ Ảnh

Chỉ thêm hình nền mờ vào trang được chọn
 1. Để chỉ thêm hình nền mờ vào các trang nhất định, những trang đó cần nằm ở một mục riêng. Bạn có thể chia tài liệu thành nhiều phần bằng tính năng ngắt mục, rồi chỉ áp dụng hình nền mờ cho mục đó. Hủy liên kết các mục, trước khi bạn áp dụng hình nền mờ để các mục không tự động sao chép lẫn nhau. Xem cáchtạo ngắt mục.

  Đặt con trỏ ở trang (sau phần ngắt mục) bạn muốn hình nền mờ xuất hiện.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

  Ribbon của Office 14

 3. Chọn hình nền mờ từ bộ sưu tập được hiển thị hoặc tạo hình nền mờ tùy chỉnh.

Hình nền mờ ở các trang được chọn

Thêm hình nền mờ cho một trang duy nhất
 1. Bạn có thể thêm hình nền mờ như Bí mật cho một trang duy nhất trong tài liệu. Đặt con trỏ ở trang cần xuất hiện hình nền mờ. Đặt con trỏ ở trang cần xuất hiện hình nền mờ

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Nền Trang, chọn Hình nền mờ.

 3. Bấm chuột phải vào hình nền mờ bất kỳ trong bộ sưu tập hình nền mờ, rồi chọn Chèn ở vị trí tài liệu hiện tại.

Hình nền mờ ở một trang duy nhất

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×