Chèn Hàm

Sử dụng hộp thoại chèn hàm để giúp bạn chèn công thức và tham đối chính xác cho nhu cầu của bạn. (Để xem hộp thoại chèn hàm , bấm _ z0z_

Hộp thoại Chèn Hàm

Tìm kiếm một hàm

Nhập mô tả ngắn gọn về những gì bạn muốn có một hàm to do, rồi chọn đi. Một danh sách các hàm có khả năng phù hợp với nhu cầu của bạn và dựa trên mô tả của bạn sẽ hiển thị trong hộp chọn hàm.

Hoặc chọn một thể loại

Từ danh sách thả xuống, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn được dùng gần đây nhất. Các hàm bạn đã chèn trong quá khứ gần đây sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

  • Chọn một thể loại hàm. Các hàm trong thể loại đó sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

  • Chọn tất cả. Mỗi hàm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp chọn hàm .

Chọn một hàm

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm vào tên hàm để xem cú pháp hàm và mô tả ngắn ngay bên dưới hộp chọn hàm .

  • Bấm đúp vào tên hàm để hiển thị hàm và các đối số trong trình hướng dẫn đối số của hàm , giúp bạn thêm các đối số chính xác.

Trợ giúp về hàm này

Hiển thị chủ đề trợ giúp tham chiếu trong cửa sổ trợ giúp cho hàm hiện được chọn trong hộp chọn hàm .

Để biết tổng quan về việc tạo công thức, hãy xem tổng quan về các công thức trong Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×