In
Chèn, di chuyển hoặc xóa ngắt trang trong trang tính

Chèn, di chuyển hoặc xóa ngắt trang trong trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngắt trang là các thanh chia có tác dụng ngắt trang tính ra thành các trang riêng lẻ để in. Microsoft Excel sẽ chèn ngắt trang tự động dựa trên kích cỡ giấy, cài đặt lề, tùy chọn co giãn và vị trí của mọi ngắt trang thủ công do bạn chèn. Để in một trang tính ra số lượng trang chính xác theo ý mình, bạn có thể điều chỉnh ngắt trang trong trang tính trước khi in.

Mẹo: 

 • Mặc dù bạn có thể làm việc với các ngắt trang ở dạng xem Thường nhưng chúng tôi khuyến cáo bạn nên dùng dạng xem Xem trước Ngắt Trang để điều chỉnh các ngắt trang để bạn có thể xem cách những thay đổi khác mà bạn thực hiện (chẳng hạn như hướng trang và các thay đổi định dạng) sẽ ảnh hưởng đến các ngắt trang tự động như thế nào. Ví dụ: bạn có thể xem cách mà một thay đổi bạn thực hiện đối với chiều cao hàng và chiều rộng cột sẽ ảnh hưởng đến vị trí đặt của các ngắt trang tự động như thế nào.

 • Để ghi đè các ngắt trang tự động mà Excel chèn vào, bạn có thể chèn các ngắt trang tự động của chính mình, di chuyển các ngắt trang thủ công hiện có hoặc xóa bất kỳ ngắt trang được chèn vào thủ công. Bạn cũng có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả các ngắt trang được chèn thủ công. Sau khi bạn thao tác xong với các ngắt trang, bạn có thể trở lại dạng xem Thường..

Trong Xem trước Ngắt Trang, đường nét đứt là ngắt trang do Excel tự động thêm vào. Đường liền nét là ngắt trang được thêm bằng cách thủ công.

Ngắt trang thủ công và tự động

Chèn ngắt trang

 1. Bấm vào trang tính bạn muốn in.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm vào Xem trước Ngắt Trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn ngắt trang theo chiều dọc, hãy chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

  • Để chèn ngắt trang theo chiều ngang, hãy chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

 4. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang
 5. Bấm vào Chèn Ngắt Trang.

Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang rồi bấm Chèn Ngắt Trang.

Nếu các ngắt trang thủ công mà bạn chèn vào không có tác dụng, điều này có thể là do tùy chọn chỉnh tỉ lệ Khớp Với đã được chọn trên tab Trang của hộp thoại Thiết lập Trang (tab Bố trí Trang, nhóm Thiết lập Trang, Công cụ Khởi động Hộp thoại Ảnh nút ). Để dùng các ngắt trang thủ công, thay vào đó hãy thay đổi chỉnh tỉ lệ sang Điều chỉnh thành.

Di chuyển ngắt trang

Quan trọng: Để bật tính năng kéo ngắt trang sang vị trí khác trong trang tính, hãy đảm bảo tính năng kéo thả ô được bật. Nếu tính năng này không được bật, bạn không thể di chuyển bất kỳ ngắt trang nào.

 1. Để xác minh đã bật tính năng kéo và thả, hãy làm như sau:

  1. Bấm tab tệp > tùy chọn. Trong Excel 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Trong thể loại Nâng cao, bên dưới Tùy chọn Chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Bật điều khiển điền và kéo và thả ô rồi bấm OK.

 2. Hãy bấm trang tính bạn muốn thay đổi.

 3. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm vào Xem trước Ngắt Trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 4. Để di chuyển ngắt trang, hãy kéo ngắt trang sang vị trí mới.

  Lưu ý: Việc di chuyển ngắt trang tự động sẽ làm nó chuyển thành ngắt trang thủ công.

Xóa dấu ngắt trang

 1. Hãy chọn trang tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm vào Xem trước Ngắt Trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa bỏ dấu ngắt trang dọc, bạn chọn cột ở bên phải của dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

  • Để xóa bỏ dấu ngắt trang ngang, bạn chọn hàng ở dưới dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

   Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ dấu ngắt trang tự động.

 4. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang
 5. Bấm Loại bỏ Dấu ngắt Trang.

  Ô bên dưới hoặc bên phải của ngắt trang thủ công

Bạn cũng có thể loại bỏ ngắt trang bằng cách kéo ngắt trang ra ngoài khu vực xem trước ngắt trang (sang trái qua tiêu đề hàng hoặc lên trên qua tiêu đề cột). Nếu bạn không thể kéo ngắt trang, hãy đảm bảo đã bật tính năng kéo và thả. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Di chuyển ngắt trang hiện có.

Loại bỏ tất cả các dấu ngắt trang chèn thủ công

Lưu ý: Quy trình này sẽ đặt lại trang tính để chỉ hiển thị ngắt trang tự động.

 1. Hãy bấm trang tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm vào Xem trước Ngắt Trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 3. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang
 4. Bấm Đặt lại Tất cả Ngắt Trang.

Mẹo: Bạn còn có thể bấm chuột phải vào bất kỳ ô nào trên trang tính, rồi bấm Đặt lại Tất cả Dấu ngắt Trang.

Quay lại dạng xem Chuẩn

 • Để quay lại dạng xem Chuẩn sau khi bạn làm xong việc với dấu ngắt trang, trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Chuẩn.

  Bạn cũng có thể bấm Thông thường Ảnh nút trên thanh trạng thái.

  • Sau khi thao tác với ngắt trang ở chế độ xem Xem trước Ngắt Trang, bạn vẫn có thể thấy ngắt trang ở chế độ xem Thường vì ngắt trang đã được bật tự động. Để ẩn ngắt trang, hãy đóng và mở lại sổ làm việc mà không lưu sổ.

  • Ngắt trang sẽ vẫn hiển thị nếu bạn đóng và mở lại sổ làm việc sau khi lưu sổ. Để tắt ngắt trang, bấm vào tab Tệp, bấm vào Tùy chọn, bấm vào danh mục Nâng cao, cuộn xuống mục Hiển thị các tùy chọn cho trang tính này, rồi bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị ngắt trang. Để biết thêm thông tin, xem mục Hiển thị hoặc ẩn ngắt trang ở chế độ xem Thường.

Hiển thị hoặc ẩn các ngắt trang ở dạng xem Thường

 1. Bấm vào tab Tệp > Tùy chọn. Trong Excel 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Trong thể loại Nâng cao, bên dưới Tùy chọn hiển thị cho trang tính này, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiện ngắt trang để bật hoặc tắt các ngắt trang ở dạng xem Thường.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×