Chèn dấu đầu dòng trong trang tính

Không giống Microsoft Word, Excel không có nút để tạo danh sách dấu đầu dòng trong văn bản. Tuy nhiên, bạn có một vài cách để thêm dấu đầu dòng vào trang tính trong Excel.

Danh sách dấu đầu dòng trong một ô

Chèn ký hiệu dấu đầu dòng vào trong ô

Để thêm nhanh ký hiệu dấu đầu dòng vào một ô, hãy bấm đúp vào ô bạn muốn thêm ký hiệu dấu đầu dòng, rồi nhấn ALT+7 hoặc ALT+9 bằng bàn phím số trên bàn phím của bạn.

Để thêm ký hiệu dấu đầu dòng bổ sung trong cùng một ô, nhấn ALT+ENTER để thêm ngắt dòng bên trong ô, rồi lặp lại tổ hợp phím ALT+7 hoặc ALT+9.

Lưu ý:  Nếu bạn không có bàn phím số trên bàn phím hoặc đang sử dụng máy tính xách tay thì bạn có thể bật Num Lock để sử dụng bàn phím số. Trên hầu hết các máy tính xách tay, bạn có thể nhấn SHIFT+Num Lock hoặc Fn+Num Lock để bật Num Lock. Nếu máy tính xách tay của bạn (thường là kiểu máy nhỏ hơn, như netbook) không có phím Num Lock, hãy xem hướng dẫn sử dụng của máy để tìm hiểu cách bật Num Lock.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm dấu đầu dòng vào một ô trống trên trang tính, hãy bấm vào ô.

   Mẹo: Thực hiện như vậy khi bạn muốn chèn dấu đầu dòng vào cột riêng từ ô chứa mục danh sách.

  • Để thêm dấu đầu dòng vào một ô có chứa mục danh sách, hãy bấm đúp vào ô, rồi đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn hiển thị dấu đầu dòng.

   Mẹo: Hãy làm như này khi bạn muốn dấu đầu dòng và mục danh sách xuất hiện trong cùng một ô. Để ngắt văn bản hiện có xuống dòng mới hoặc để chèn một dòng mới vào ô để bạn có thể tạo danh sách, hãy nhấn ALT+ENTER.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu (Excel 2010-2016) hoặc nhóm Văn bản (Excel 2007), hãy bấm vào Ký hiệu.

  Lệnh ký hiệu trên tab Chèn
 3. Trong hộp thoại Ký hiệu, trên tab Ký hiệu, trong hộp Phông chữ, hãy bấm vào phông chữ bạn muốn sử dụng.

 4. Trong hộp Ký hiệu, hãy sử dụng thanh cuộn để xác định ký hiệu dấu đầu dòng mà bạn muốn chèn.

  Mẹo: Phông chữ khác nhau mang tới các ký hiệu khác nhau. Nếu phông chữ không cung cấp ký hiệu dấu đầu dòng hoặc ký hiệu khác bạn muốn, hãy thử chọn một phông chữ như Wingdings.

 5. Bấm vào ký hiệu dấu đầu dòng bạn muốn, bấm Chèn, rồi bấm Đóng.

 6. Để thêm nhiều dấu đầu dòng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm ký hiệu dấu đầu dòng bổ sung vào cùng một ô, hãy nhấn ALT+ENTER để thêm ngắt dòng bên trong cùng một ô.

  • Nếu bạn đã chèn dấu đầu dòng vào một ô có chứa văn bản, bạn có thể sao chép và dán dấu đầu dòng đó vào các vị trí khác trong văn bản thuộc ô đó hoặc cho văn bản trong các ô khác.

  • Nếu bạn đã chèn dấu đầu dòng vào ô riêng, bạn có thể kéo núm điều khiển điền Núm điều khiển điền để lặp lại ký hiệu dấu đầu dòng trong các ô liền kề.

   Lưu ý: Núm điều khiển điền sẽ được hiển thị theo mặc định nhưng nếu không có sẵn, bạn phải hiển thị núm điều khiển này trước tiên. Để biết thông tin về cách hiển thị núm điều khiển điền, hãy xem mục Hiển thị hoặc ẩn núm điều khiển điền.

Sao chép danh sách dấu đầu dòng từ Word

Nếu bạn đã tạo danh sách dấu đầu dòng trong Word và muốn sao chép danh sách dấu đầu dòng đó vào Excel, hãy thực hiện như sau:

Sao chép danh sách dấu đầu dòng trong Word, sau đó trong Excel, thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để thêm toàn bộ danh sách dấu đầu dòng vào một ô đơn, hãy bấm đúp vào ô bạn muốn dán danh sách dấu đầu dòng, rồi nhấn CTRL+V.

 • Để thêm danh sách dấu đầu dòng vào trang tính để mỗi mục dấu đầu dòng sẽ tự hiển thị trong hàng của chúng, hãy bấm vào ô (không bấm đúp) bạn muốn hiển thị mục dấu đầu dòng đầu tiên, rồi nhấn CTRL+V.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×