Hộp thoại chèn dòng lời chào

Dòng lời chào sẽ giúp bạn thiết lập một lời chào tùy chỉnh cho các chữ cái của bạn.

Định dạng đường lời chào

Định dạng đường lời chào có ba phần:

* Bắt đầu    Chọn giữa thân yêu, đếnhoặc khôngcó.

Tên người    Chọn từ danh sách các định dạng của người hoặc những người mà bạn đang địa chỉ.

* Dấu chấm câu    Chọn để chấm câu lời chào bằng dấu phẩy, bán dấu hai chấm, hoặc không có gì.

* Dòng lời chào cho tên người nhận không hợp lệ    Nếu tên người nhận trong danh sách gửi thư bị thiếu hoặc không hợp lệ, hãy thay thế lời chào bằng dòng này...

Dear Sir hoặc Madam,

Gửi những người liên quan:

(không có)

Xem trước    Điều này sẽ hiển thị lời chào của bạn bằng cách dùng tên và tiêu đề thực và từ danh sách gửi thư của bạn.

Khắc phục sự cố    Nếu dữ liệu bị thiếu khi bạn cố gắng thiết lập lời chào, các trường như tên người dùng hoặc LastName, bạn có thể xác định theo cách thủ công những trường nào sẽ đi kèm với các yếu tố địa chỉ trong danh sách gửi thư của bạn.

Trường khớp    Mở hộp thoại để khớp các trường cụ thể trong danh sách gửi thư của bạn với các phần tử được dùng trong dòng lời chào. Bạn có thể đặt những thay đổi này để chỉ áp dụng cho tài liệu này hoặc nguồn dữ liệu để thư trong tương lai sử dụng các thay đổi này.

OK    Lưu các thay đổi của bạn và thoát khỏi hộp thoại.

Hủy bỏ    Bỏ qua những thay đổi đã thực hiện và thoát khỏi hộp thoại.

Hộp thoại đường lời chào

* Các trường này có thể được tùy chỉnh bằng thông tin của riêng bạn. Ví dụ, thay vì "Dear Mr. Randall", bạn có thể nói "Hi Josh và Cynthia!!!", hoặc nếu thiếu tên, "Hey to Reading của ai này!" Chọn trường và nhập văn bản của riêng bạn. Thay đổi này chỉ hợp lệ cho phiên làm việc và không được lưu. Ngoài ra, nếu bạn mở hộp thoại lời chào và thay đổi thứ gì khác, nó sẽ đặt lại tất cả các trường.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×