Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm chú thích ô. Khi một ô có chú thích, một chỉ báo sẽ xuất hiện ở góc của ô. Khi bạn đặt con trỏ trên ô, chú thích xuất hiện.

Lưu ý: Tháng 7 25, 2018: Threaded comments là một tính năng beta, và chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi nó đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành bản này vào tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

  1. Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Chú thích mới.

  2. Nhập chú thích của bạn.

  3. Bấm nút đăng (hoặc nhấn Ctrl + Enter).

  4. Nếu người khác có điều gì đó để thêm, họ có thể bấm chuột phải vào ô và chọn trả lời chú thích.

Nếu bạn cần để sửa chú thích xử lý, hãy đặt con trỏ trên ô. Sau đó đặt con trỏ trên văn bản chú thích đó và bấm sửa.

Nếu bạn cần xóa bỏ chú thích xử lý, bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

Nếu bạn cần xóa bỏ một câu trả lời, hãy đặt con trỏ trên ô. Sau đó đặt con trỏ trên văn bản trả lời đó và bấm xóa.

  1. Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Chèn chú thích (hoặc nhấn Shift + F2). Nếu bạn đang dùng Excel cho Office 365, bấm chuột phải vào ô và chọn Ghi chú mới.

  2. Nhập văn bản chú thích của bạn.

  3. Bấm bên ngoài hộp.

Nếu bạn cần phải sửa ghi chú, bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm Sửa chú thích. Nếu bạn đang dùng Excel cho Office 365, bấm chuột phải vào ô và chọn Sửa ghi chú.

Nếu bạn cần xóa bỏ ghi chú, bấm chuột phải vào ô và chọn Xóa bỏ chú thích. Nếu bạn đang dùng Excel cho Office 365, bấm chuột phải vào ô và chọn Xóa bỏ ghi chú.

Trong Excel cho Office 365, còn có hai loại chú thích để chọn từ: chú thích và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết, ghi chú và chú thích Threaded.

  1. Chọn một hoặc nhiều ô chứa chú thích bạn muốn sao chép.

  2. Nhấn Ctrl+C.

  3. Trên trang đầu tab, hãy bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bấm Dán đặc biệt.

  4. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, dưới Dán, bấm Chú thích, rồi sau đó bấm OK.

  5. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy bấm vào một ô khác hoặc nhấn Esc.

Lưu ý: 

  • Đừng nhấn Enter sau khi bấm OK. Nếu bạn nhấn rồi thì nội dung ô sẽ được sao chép sang vùng dán bên cạnh chú thích.

  • Chú thích được sao chép thay thế bất kỳ chú thích hiện có nào trong vùng đích.

Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị một chỉ báo khi ô có chứa một ghi chú hoặc chú thích. Bạn có thể kiểm soát cách thức Excel Hiển thị chú thích và chỉ báo trong các ô bằng cách thay đổi thiết đặt mặc định để luôn hiển thị hoặc ẩn chú thích.

  1. Bấm tab tệp , sau đó bấm tùy chọn. Trong Excel 2007: bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Trong mục Nâng cao, dưới Hiển thị, bạn hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để ẩn cả chú thích và chỉ báo trong toàn bộ sổ làm việc thì dưới Với các ô có chú thích, hiện, bạn bấm Không có chú thích hoặc chỉ báo.

    • Để hiện chỉ báo nhưng chỉ hiển thị chú thích khi bạn đặt con trỏ trên ô thì dưới Với các ô có chú thích, hiện, bạn hãy bấm Chỉ có chỉ báo và chú thích khi di chuột qua.

    • Để luôn hiển thị chú thích và chỉ báo, bên dưới với các ô có chú thích, hiện, bấm chú thích và chỉ báo. Lưu ý rằng trong Excel cho Office 365, thiết đặt này chỉ áp dụng cho ghi chú, chú thích không xử lý.

Excel nhãn mỗi chú thích xử lý với tên của người hiện đang đăng nhập bằng tài khoản của họ. Điều này không thể thay đổi bằng cách nhập qua đó. Tuy nhiên, ghi chú sẽ khác nhau. Excel nhãn ghi chú bằng cách dùng một tên mà bạn xác định trong hộp thoại tùy chọn. Thủ tục sau đây giải thích cách thay đổi tên xuất hiện trong ghi chú, chú thích không xử lý.

  1. Bấm tab tệp , sau đó bấm tùy chọn. Trong Excel 2007: bấm Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

  2. Trong mục Chung, dưới Cá nhân hóa bản sao Microsoft Office của bạn, hãy nhập tên trong hộp Tên Người dùng.

    Lưu ý: 

    • Nếu hộp tên người dùng để trống, Excel sẽ tự động đặt giá trị vào hộp tên người dùng để tên người dùng và dùng tên đó cho nhãn.

    • Mặc dù bạn không thể bỏ ghi chú nhãn, bạn có thể loại bỏ nhãn khỏi ghi chú bằng cách xóa chúng.

Xem Thêm

In chú thích và ghi chú trong Excel

Lưu ý: Tháng 7 25, 2018: Threaded comments là một tính năng beta, và chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi nó đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành bản này vào tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

  1. Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Chú thích mới.

  2. Nhập chú thích của bạn.

  3. Bấm nút đăng (hoặc nhấn ⌘ + Enter).

  4. Nếu người khác có điều gì đó để thêm, họ có thể bấm chuột phải vào ô và chọn trả lời chú thích.

Nếu bạn cần để sửa chú thích xử lý, hãy đặt con trỏ trên ô. Sau đó đặt con trỏ trên văn bản chú thích đó và bấm sửa.

Nếu bạn cần xóa bỏ chú thích xử lý, bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

Nếu bạn cần xóa bỏ một câu trả lời, hãy đặt con trỏ trên ô. Sau đó đặt con trỏ trên văn bản trả lời đó và bấm xóa.

  1. Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Chèn chú thích

  2. Nhập văn bản chú thích của bạn.

  3. Bấm bên ngoài hộp.

Nếu bạn cần phải sửa ghi chú, bấm chuột phải vào ô, sau đó bấm Sửa chú thích. Nếu bạn đang dùng Excel cho Office 365 dành cho Mac, bấm chuột phải vào ô và chọn Sửa ghi chú.

Nếu bạn cần xóa bỏ ghi chú, bấm chuột phải vào ô và chọn Xóa bỏ chú thích. Nếu bạn đang dùng Excel cho Office 365 dành cho Mac, bấm chuột phải vào ô và chọn Xóa bỏ ghi chú.

Trong Excel, còn có hai loại chú thích để chọn từ: chú thích và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết, ghi chú và chú thích Threaded.

  1. Chọn một hoặc nhiều ô chứa chú thích bạn muốn sao chép.

  2. Nhấn ⌘ + C.

  3. Trên trang đầu tab, hãy bấm vào mũi tên bên dưới dán, sau đó bấm Dán đặc biệt.

  4. Trong hộp thoại Dán Đặc biệt, dưới Dán, bấm Chú thích, rồi sau đó bấm OK.

  5. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy bấm vào một ô khác hoặc nhấn Esc.

Lưu ý: Chú thích được sao chép thay thế bất kỳ chú thích hiện có nào trong vùng đích.

Theo mặc định, Excel cho Mac sẽ hiển thị một chỉ báo khi ô có chứa một ghi chú hoặc chú thích. Bạn có thể kiểm soát cách thức Excel Hiển thị chú thích và chỉ báo trong các ô bằng cách thay đổi thiết đặt mặc định để luôn hiển thị hoặc ẩn chú thích.

  1. Bấm Excel > tùy chọn > dạng xem (bên dưới tác giả).

  2. Trong hộp thoại dạng xem , bên dưới Cho ô có chú thích, hiện, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để ẩn cả chú thích và chỉ báo trong toàn bộ sổ làm việc, hãy bấm không có chú thích hoặc chỉ báo.

    • Để hiển thị chỉ báo nhưng chỉ hiển thị chú thích khi bạn đặt con trỏ trên ô, bấm vào chỉ báo chỉ, và chú thích trên tái đầu tư.

    • Để luôn hiển thị chú thích và chỉ báo, bấm chú thích và chỉ báo.

Excel nhãn mỗi chú thích xử lý với tên của người hiện đang đăng nhập bằng tài khoản của họ. Điều này không thể thay đổi bằng cách nhập qua đó. Tuy nhiên, ghi chú sẽ khác nhau. Excel nhãn ghi chú bằng cách dùng một tên mà bạn xác định trong hộp thoại tùy chọn. Thủ tục sau đây giải thích cách thay đổi tên xuất hiện trong ghi chú, chú thích không xử lý.

  1. Bấm Excel > tùy chọn > chung.

  2. Trong hộp thoại chung , dưới cá nhân hóa , hãy nhập tên trong hộp tên người dùng .

    Lưu ý: 

    • Nếu hộp tên người dùng để trống, Excel sẽ tự động đặt giá trị vào hộp tên người dùng để tên người dùng và dùng tên đó cho nhãn.

    • Mặc dù bạn không thể bỏ ghi chú nhãn, bạn có thể loại bỏ nhãn khỏi ghi chú bằng cách xóa chúng.

Xem Thêm

In chú thích và ghi chú trong Excel

  1. Bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Chú thích mới.

  2. Trong ngăn chú thích, hãy nhập chú thích của bạn. Bạn thậm chí có thể đề chú thích cho người dùng cụ thể bằng cách nhập các ký hiệu @ theo sau là tên người dùng, hoặc chọn người dùng từ danh sách thả xuống xuất hiện.

  3. Bấm nút đăng (hoặc nhấn Ctrl + Enter).

  4. Nếu người khác có điều gì đó để thêm, họ có thể bấm chuột phải vào ô và chọn Trả lời mới.

Nếu bạn cần phải sửa chú thích xử lý, bấm vào ô và sau đó bấm vào biểu tượng hiện chú thích , rồi di chuột trên chú thích bạn muốn sửa, và sau đó bấm sửa.

Nếu bạn cần xóa bỏ chú thích xử lý, bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm Xóa bỏ chú thích.

Nếu bạn cần xóa bỏ một câu trả lời, bấm vào ô và sau đó bấm vào biểu tượng hiện chú thích , và rồi di chuột trên chú thích bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Khi bạn sao chép và dán xử lý chú thích vào các ô khác, Excel Web App sẽ cũng dán các giá trị ô.

  1. Chọn một hoặc nhiều ô chứa chú thích bạn muốn sao chép.

  2. Nhấn Ctrl+C.

  3. Chọn các ô trống và nhấn Ctrl + V.

Lưu ý: Chú thích được sao chép thay thế bất kỳ chú thích hiện có nào trong vùng đích.

  1. Trong sổ làm việc Excel, hãy gõ nhẹ vào trang tính.

  2. Gõ nhẹ vào chèn.

  3. Chạm vào chú thích.

    Trong Excel cho thiết bị Android:

    Thêm chú thích trong Excel cho Android

    Trong Excel cho iPad:

    Thêm chú thích trong Excel cho iPad

    Trong Excel Mobile cho Windows 10:

    Thêm chú thích trong Excel Mobile cho Windows 10

  4. Nhập chú thích của bạn.

  5. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

  6. Để xem chú thích, chạm vào chú thích trong sổ làm việc.

    Để xóa bỏ chú thích, gõ nhẹ vào biểu tượng chú thích và sau đó gõ nhẹ X.

  1. Gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên iPhone hoặc điện thoại Android của bạn. Gõ nhẹ vào Thêm Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên Windows phone của bạn.

  2. Gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào xem lại.

    Gõ nhẹ vào xem lại

  3. Để thêm chú thích, gõ nhẹ vào Chú thích mới trên iPhone hoặc chú thích của bạn trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn, nhập chú thích của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

  4. Để xem hoặc sửa chú thích hiện có, chạm vào chú thích.

    Để sửa chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sửa chú thích .

    Thêm chú thích

    Để xóa bỏ chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xóa bỏ chú thích .

    Xóa bỏ chú thích

    Khi bạn đang thực hiện với thay đổi của bạn, hãy đóng hộp chú thích bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống trên iPhone của bạn hoặc dấu X trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn.

  1. Trong sổ làm việc Excel, hãy gõ nhẹ vào trang tính.

  2. Gõ nhẹ vào chèn.

  3. Chạm vào chú thích.

    Trong Excel cho thiết bị Android:

    Thêm chú thích trong Excel cho Android

    Trong Excel cho iPad:

    Thêm chú thích trong Excel cho iPad

    Trong Excel Mobile cho Windows 10:

    Thêm chú thích trong Excel Mobile cho Windows 10

  4. Nhập chú thích của bạn.

  5. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

  6. Để xem chú thích, chạm vào chú thích trong sổ làm việc.

    Để xóa bỏ chú thích, gõ nhẹ vào biểu tượng chú thích và sau đó gõ nhẹ X.

  1. Gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên iPhone hoặc điện thoại Android của bạn. Gõ nhẹ vào Thêm Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên Windows phone của bạn.

  2. Gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào xem lại.

    Gõ nhẹ vào xem lại

  3. Để thêm chú thích, gõ nhẹ vào Chú thích mới trên iPhone hoặc chú thích của bạn trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn, nhập chú thích của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

  4. Để xem hoặc sửa chú thích hiện có, chạm vào chú thích.

    Để sửa chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sửa chú thích .

    Thêm chú thích

    Để xóa bỏ chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xóa bỏ chú thích .

    Xóa bỏ chú thích

    Khi bạn đang thực hiện với thay đổi của bạn, hãy đóng hộp chú thích bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống trên iPhone của bạn hoặc dấu X trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn.

  1. Trong sổ làm việc Excel, hãy gõ nhẹ vào trang tính.

  2. Gõ nhẹ vào chèn.

  3. Chạm vào chú thích.

    Trong Excel cho thiết bị Android:

    Thêm chú thích trong Excel cho Android

    Trong Excel cho iPad:

    Thêm chú thích trong Excel cho iPad

    Trong Excel Mobile cho Windows 10:

    Thêm chú thích trong Excel Mobile cho Windows 10

  4. Nhập chú thích của bạn.

  5. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

  6. Để xem chú thích, chạm vào chú thích trong sổ làm việc.

    Để xóa bỏ chú thích, gõ nhẹ vào biểu tượng chú thích và sau đó gõ nhẹ X.

  1. Gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên iPhone hoặc điện thoại Android của bạn. Gõ nhẹ vào Thêm Gõ nhẹ để xem ruy-băng trên Windows phone của bạn.

  2. Gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào xem lại.

    Gõ nhẹ vào xem lại

  3. Để thêm chú thích, gõ nhẹ vào Chú thích mới trên iPhone hoặc chú thích của bạn trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn, nhập chú thích của bạn và sau đó gõ nhẹ vào xong.

  4. Để xem hoặc sửa chú thích hiện có, chạm vào chú thích.

    Để sửa chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sửa chú thích .

    Thêm chú thích

    Để xóa bỏ chú thích, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng xóa bỏ chú thích .

    Xóa bỏ chú thích

    Khi bạn đang thực hiện với thay đổi của bạn, hãy đóng hộp chú thích bằng cách gõ nhẹ vào mũi tên xuống trên iPhone của bạn hoặc dấu X trên điện thoại Android hoặc Windows của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×