Sử dụng Word cho trường học

Chèn cước chú và chú thích cuối

Chèn cước chú và chú thích cuối

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cước chú xuất hiện ở dưới cùng của trang và chú thích cuối đến cuối tài liệu. Một số hoặc ký hiệu trên cước chú hoặc chú thích cuối khớp với với một dấu tham chiếu trong tài liệu.

Word sử dụng một số hoặc biểu tượng liên kết các ghi chú với một điểm tham chiếu trong tài liệu
  1. Bấm vào nơi bạn muốn tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối.

  2. Trên tab tham chiếu , hãy chọn Chèn cước chú hoặc Chèn chú thích cuối.

    Trên tab tham chiếu chọn chèn cước chú
  3. Nhập những gì bạn muốn trong cước chú hoặc chú thích cuối.

  4. Trở về vị trí của bạn trong tài liệu bằng cách bấm đúp vào số hoặc ký hiệu ở phần đầu của ghi chú.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×