Chèn bảng bằng cách dùng bảng nhanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng nhanh là bảng được lưu trữ trong bộ sưu tập như khối dựng. Bạn có thể truy nhập và dùng lại bảng nhanh ở bất kỳ lúc nào. Nếu bạn thường xuyên sử dụng một bảng với định dạng cụ thể, bạn có thể lưu một bản sao của bảng trong bộ sưu tập bảng nhanh như vậy bạn không cần phải tạo lại bảng mỗi lần bạn muốn dùng nó.

Trong bài viết này

Chèn bảng bằng cách dùng bảng nhanh

Thêm bảng vào bộ sưu tập bảng nhanh

Tôi không nhìn thấy bất kỳ bảng trong bộ sưu tập bảng nhanh

Chèn bảng bằng cách dùng bảng nhanh

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn bảng.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm bảng , bấm bảng > Nhanh bảng, sau đó bấm vào bảng mà bạn muốn.

 3. Nếu cần thiết, thay thế chỗ dành sẵn cho dữ liệu trong bảng với dữ liệu mà bạn muốn.

Thêm bảng vào bộ sưu tập bảng nhanh

 1. Chọn bảng mà bạn muốn thêm.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm bảng , bấm bảng > Nhanh bảng > Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập bảng nhanh.

 3. Điền vào thông tin trong hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới:

  • Tên     Nhập tên duy nhất cho khối dựng.

  • Bộ sưu tập     Chọn bảng từ danh sách.

  • Thể loại     Chọn một thể loại, chẳng hạn như Tổng quát hoặc Dựng sẵn, hoặc tạo thể loại mới.

  • Mô tả     Nhập mô tả của khối dựng.

  • Lưu trong     Hãy bấm khối dựng trong danh sách.
   Bạn có thể chọn một mẫu khác nhau trong danh sách lưu trong nếu bạn muốn bảng có sẵn trong mẫu đó. Mẫu phải đang mở được hiển thị trong danh sách tên mẫu.

  • Tùy chọn     Chọn một trong các mục sau:

   • Chọn chèn nội dung chỉ để chèn bảng nơi bạn đặt con trỏ của bạn.

   • Chọn chèn trong riêng đoạn văn để tạo nội dung vào đoạn riêng của nó, ngay cả khi con trỏ nằm ở giữa đoạn văn.

   • Chọn Chèn nội dung vào trang riêng của nó để đặt khối dựng trên trang riêng lẻ cùng với dấu ngắt trang ở phía trước và sau khối dựng.

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn thêm.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, bấm tab bố trí .

 3. Trong nhóm bảng , bấm chọn, sau đó bấm Chọn bảng.

 4. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, hãy bấm Bảng.

 5. Trỏ tới Bảng nhanh, sau đó bấm Lưu lựa chọn vào bộ sưu tập bảng nhanh.

 6. Điền vào thông tin trong hộp thoại Tạo Khối Dựng Mới:

  • Tên     Nhập tên duy nhất cho khối dựng.

  • Bộ sưu tập     Chọn bảng từ danh sách.

  • Thể loại     Chọn một thể loại, chẳng hạn như Tổng quát hoặc Dựng sẵn, hoặc tạo thể loại mới.

  • Mô tả     Nhập mô tả của khối dựng.

  • Lưu trong     Hãy bấm khối dựng trong danh sách.
   Bạn có thể chọn một mẫu khác nhau trong danh sách lưu trong nếu bạn muốn bảng có sẵn trong mẫu đó. Mẫu phải đang mở được hiển thị trong danh sách tên mẫu.

  • Tùy chọn     Chọn một trong các mục sau:

   • Chọn chèn trong riêng đoạn văn để tạo nội dung vào đoạn riêng của nó, ngay cả khi con trỏ nằm ở giữa đoạn văn.

   • Chọn Chèn nội dung vào trang riêng của nó để đặt khối dựng trên trang riêng lẻ cùng với dấu ngắt trang ở phía trước và sau khối dựng.

Đầu trang

Tôi không nhìn thấy bất kỳ bảng trong bộ sưu tập bảng nhanh

Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ thiết kế bảng cài sẵn trong bộ sưu tập hoặc bạn không thể truy nhập vào bộ sưu tập khối dựng bổ trợ có thể không sẵn dùng. Để bảo đảm bảo rằng các thiết kế sẵn xuất hiện trong tất cả các bộ sưu tập khối dựng Word, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm tệp > tùy chọn. (Trong Word 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word.)

 2. Bấm Bổ trợ.

 3. Trong danh sách quản lý , chọn Mục bị vô hiệu hóa, sau đó bấm đi.

 4. Bấm Dựng Blocks.dotx, sau đó bấm bật.

 5. Khởi động lại Word.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×