Chèn ảnh trong Microsoft OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft OneNote, cách thêm ảnh có thể thêm sự tinh tế trực quan vào ghi chú của bạn hoặc giúp bạn ghi lại và lưu giữ thông tin liên quan cùng nhau, chẳng hạn như hình ảnh của thông báo xác nhận mà bạn sẽ cần cho báo cáo chi phí hoặc lập ngân sách cá nhân.

iPad

Chèn ảnh từ một an-bum ảnh

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào nơi bạn muốn chèn ảnh, và sau đó gõ nhẹ chèn > ảnh.

  Nếu được nhắc để cho phép OneNote để truy nhập hình ảnh trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào OK.

 2. Trên menu xuất hiện, gõ nhẹ vào Tất cả ảnh (hoặc bất kỳ album có chứa ảnh bạn muốn chèn).

 3. Gõ nhẹ vào ảnh mà bạn muốn chèn, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

 4. Tiếp theo, hãy làm như sau:

  • Để xén ảnh trước khi chèn nó trong ghi chú của bạn, hãy làm theo các bước trong xén ảnh trong Microsoft OneNote.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều ảnh trong bước 3, bạn sẽ không nhận được tùy chọn để xén ảnh bất kỳ và OneNote sẽ ngay lập tức chèn ảnh đã chọn.

  • Để chèn ảnh trong ghi chú của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc dưới bên phải.

  • Để hủy bỏ chèn ảnh, hãy gõ nhẹ vào tròn lại mũi tên ở góc dưới bên trái.

Chèn một ảnh với máy ảnh iPad của bạn

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh, và sau đó gõ nhẹ chèn > ảnh.

  Nếu được nhắc để cho phép OneNote để truy nhập vào máy ảnh trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào OK.

 2. Tùy thuộc vào những gì bạn đang chụp, hãy chọn bảng trắng, ảnhhoặc tài liệu ở dưới cùng của màn hình, và sau đó gõ nhẹ vào nút màu tím có ảnh.

 3. Tiếp theo, hãy làm như sau:

  • Để xén ảnh đã chụp trước khi chèn nó trong ghi chú của bạn, hãy làm theo các bước trong xén ảnh trong Microsoft OneNote.

  • Để chèn ảnh trong ghi chú của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc dưới bên phải.

  • Để hủy bỏ chèn ảnh, hãy gõ nhẹ vào tròn lại mũi tên ở góc dưới bên trái để trở lại camera. Để hủy chú ảnh, hãy gõ nhẹ vào tròn lại mũi tên lần thứ hai.

iPhone

Chèn ảnh từ một an-bum ảnh

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào nơi bạn muốn chèn ảnh, và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Camera trên thanh công cụ xuất hiện.

 2. Trên menu xuất hiện, hãy chọn Từ thư viện.

  Nếu được nhắc để cho phép OneNote để truy nhập hình ảnh trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào OK.

 3. Trên menu xuất hiện, gõ nhẹ vào Tất cả ảnh (hoặc bất kỳ album có chứa ảnh bạn muốn chèn).

 4. Gõ nhẹ vào ảnh mà bạn muốn chèn, và sau đó gõ nhẹ vào xong.

 5. Tiếp theo, hãy làm như sau:

  • Để xén ảnh trước khi chèn nó trong ghi chú của bạn, hãy làm theo các bước trong xén ảnh trong Microsoft OneNote.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều ảnh trong bước 4, bạn sẽ không nhận được tùy chọn để xén ảnh bất kỳ và OneNote sẽ ngay lập tức chèn ảnh đã chọn.

  • Để chèn ảnh trong ghi chú của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc trên bên phải.

  • Để hủy bỏ chèn ảnh, gõ nhẹ vào mũi tên lại ở góc trên bên trái, sau đó chọn một ảnh để chèn. (Nếu bạn muốn hủy bỏ hoàn toàn, sao lưu tất cả các cách và sau đó gõ nhẹ hủy).

Chèn một ảnh với máy ảnh iPhone của bạn

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh, và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Camera trên thanh công cụ xuất hiện.

 2. Trên menu xuất hiện, hãy chọn Ảnh thực hiện.

  Nếu được nhắc để cho phép OneNote để truy nhập vào máy ảnh trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào OK.

 3. Tùy thuộc vào những gì bạn đang chụp, hãy chọn bảng trắng, ảnhhoặc tài liệu ở dưới cùng của màn hình, và sau đó gõ nhẹ vào nút màu tím có ảnh.

 4. Tiếp theo, hãy làm như sau:

  • Để xén ảnh đã chụp trước khi chèn nó trong ghi chú của bạn, hãy làm theo các bước trong xén ảnh trong Microsoft OneNote.

  • Để chèn ảnh trong ghi chú của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dấu kiểm ở góc trên bên phải.

  • Để hủy bỏ chèn ảnh, gõ nhẹ vào mũi tên lại trong góc trên bên trái để trở lại camera. Để hủy chú ảnh, gõ nhẹ vào mũi tên lại lần thứ hai.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×