Chèn đối tượng trong Word hoặc Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy thuộc vào phiên bản của bạn đang dùng Outlook hoặc Word, bạn có thể chèn nhiều đối tượng (chẳng hạn như các tệp PDF, biểu đồ Excel hoặc trang tính hoặc bản trình bày PowerPoint) vào tài liệu Word hoặc thông điệp email bằng cách nối kết hoặc nhúng chúng. Để chèn một đối tượng, hãy bấm đối tượng trên tab chèn .

Chèn một đối tượng mới

Để tạo một tệp mới được chèn vào thư của bạn từ tài liệu hoặc email:

 1. Trong hộp thoại đối tượng , bấm vào tab Tạo mới , sau đó chọn một tùy chọn từ danh sách kiểu đối tượng .

  Tạo tab mới trong hộp thoại đối tượng

  Chương trình mặc định cho kiểu tệp sẽ mở ra, nơi bạn có thể nhập bất kỳ văn bản hoặc dữ liệu bạn muốn. Khi bạn đóng chương trình, bất kỳ nội dung đã thêm hoặc thay đổi xuất hiện trong thư của bạn từ tài liệu hoặc email.

 2. Nếu bạn muốn tệp mới sẽ xuất hiện dưới dạng một có thể bấm vào biểu tượng, chứ không phải là trang đầu tiên của tệp mới của bạn, hãy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu chọn hộp kiểm này, bạn có thể chọn biểu tượng khác nhau bằng cách bấm vào Biểu tượng thay đổi.

Mẹo: 

 • Thông tin trong phần kết quả thay đổi dựa trên kiểu đối tượng đã chọn và Hiển thị dưới dạng biểu tượng được chọn hay không. Sử dụng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và làm thế nào bạn muốn nó xuất hiện.

 • Để sửa thông tin trong đối tượng được chèn, bấm đúp vào đối tượng.

Nối kết hoặc nhúng một tệp hiện có

Để nối kết hoặc nhúng một đối tượng đã được tạo ra:

 1. Trong hộp thoại đối tượng , chọn tab tạo từ tệp , sau đó bấm duyệt để tìm tệp bạn muốn chèn.

  Tạo từ tab tệp trong hộp thoại đối tượng

 2. Để nối kết đến nguồn tệp, thay vì nhúng nó vào thư của bạn từ tài liệu hoặc email, chọn nối kết đến tệp.

 3. Nếu bạn muốn tệp sẽ được chèn xuất hiện dưới dạng một có thể bấm vào biểu tượng, chứ không phải là trang đầu tiên của tệp, chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu chọn hộp kiểm này, bạn có thể chọn biểu tượng khác nhau bằng cách bấm vào Biểu tượng thay đổi.

  Mẹo: Thông tin trong phần kết quả thay đổi dựa trên việc nối kết đến tệpHiển thị dưới dạng biểu tượng được chọn. Sử dụng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và làm thế nào bạn muốn nó xuất hiện.

Các đối tượng nhúng so với đối tượng được nối kết

Đối tượng nhúng trở thành một phần của thông điệp email hoặc tệp Word, và sau khi chúng được chèn vào, họ không còn được kết nối với bất kỳ tệp nguồn.

Đối tượng được liên kết có thể Cập Nhật nếu tệp nguồn được sửa đổi. Nối kết dữ liệu được lưu trữ trong tệp nguồn. Lưu trữ từ tệp hoặc email thư (tệp đích) chỉ vị trí của tệp nguồn, và nó sẽ hiển thị bản trình bày dạng dữ liệu được nối kết. Dùng đối tượng được nối kết nếu kích cỡ tệp là xem xét.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×