Chèn ô trống, hàng hoặc cột trên biểu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Biểu dữ liệu có thể chứa tối đa 4000 hàng và cột 4000. Biểu đồ có thể chứa tối đa 255 chuỗi dữ liệu với điểm dữ liệu đến 4000 trong một chuỗi dữ liệu.

 1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

  Làm thế nào?

 2. Để chèn ô trống, hãy chọn một phạm vi của ô hiện có mà bạn muốn chèn các ô trống mới. Chọn cùng số ô khi bạn muốn chèn.

  Để chèn hàng trống, hãy chọn hàng ngay bên dưới vị trí bạn muốn chèn hàng mới. Chọn số hàng, giống như bạn muốn chèn.

  Để chèn cột trống, hãy chọn cột ngay bên phải vị trí mà bạn muốn chèn cột mới. Chọn số cột, giống như bạn muốn chèn.

  Làm thế nào?

 3. Trên menu chèn , bấm vào ô.

  Nếu bạn đã chọn một phạm vi, hãy bấm chuyển ô bên phải hoặc chuyển ô xuống.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×