Chèn ô trống, hàng hoặc cột trên biểu dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu dữ liệu có thể chứa tối đa 4000 hàng và cột 4000. Biểu đồ có thể chứa tối đa 255 chuỗi dữ liệu với điểm dữ liệu đến 4000 trong một chuỗi dữ liệu.

 1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

  Làm thế nào?

 2. Để chèn ô trống, hãy chọn một phạm vi của ô hiện có mà bạn muốn chèn các ô trống mới. Chọn cùng số ô khi bạn muốn chèn.

  Để chèn hàng trống, hãy chọn hàng ngay bên dưới vị trí bạn muốn chèn hàng mới. Chọn số hàng, giống như bạn muốn chèn.

  Để chèn cột trống, hãy chọn cột ngay bên phải vị trí mà bạn muốn chèn cột mới. Chọn số cột, giống như bạn muốn chèn.

  Làm thế nào?

 3. Trên menu chèn , bấm vào ô.

  Nếu bạn đã chọn một phạm vi, hãy bấm chuyển ô bên phải hoặc chuyển ô xuống.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×