CEILING (Hàm CEILING)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số được làm tròn lên, xa số không, đến bội số có nghĩa gần nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn tránh dùng đồng penny trong giá và sản phẩm của bạn có giá là $4.42, hãy dùng công thức =CEILING(4.42,0.05) để làm tròn lên đến đồng nickel gần nhất.

Cú pháp

CEILING (số,số có nghĩa)

Số    là giá trị bạn muốn làm tròn.

Số có nghĩa    là bội số với mà bạn muốn làm tròn.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CEILING trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất chấp dấu của số, giá trị được làm tròn lên khi được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là bội số chính xác của mức quan trọng thì không làm tròn.

  • Nếu số và số có nghĩa khác dấu, CEILING trả về #NUM! giá trị lỗi.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=CEILING(2.5, 1)

Làm tròn 2,5 lên đến bội số gần nhất của 1 (3)

=CEILING(-2.5, -2)

Làm tròn -2,5 lên đến bội số gần nhất của -2 (-4)

=CEILING(-2.5, 2)

Trả về lỗi, vì -2,5 và 2 trái dấu (#NUM!)

=CEILING(1.5, 0.1)

Làm tròn 1,5 lên đến bội số gần nhất của 0,1 (1,5)

=CEILING(0.234, 0.01)

Làm tròn 0,234 lên đến bội số gần nhất của 0,01 (0,24)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×