Các tính năng đã ngừng và chức năng đã thay đổi trong Excel 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các tính năng sau đây đã ngừng hoặc thay đổi đáng kể trong Excel 2013.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các tính năng mới và cải thiện trong có gì mới trong Excel 2013.

Lưu một Workspace không còn nữa

Tùy chọn dạng xem trình duyệt nằm ở vị trí khác nhau

Thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ đã thay đổi

Lưu dưới dạng mẫu không còn nằm trên ruy-băng công cụ biểu đồ

Loại biểu đồ hình kim tự tháp và hình nón đã thay đổi thành hình dạng biểu đồ thanh và cột

Mới từ hiện tùy chọn không còn sẵn dùng

Cách bạn lưu và sử dụng một mẫu sổ làm việc đã thay đổi

Điều khiển hộp tách đã biến mất

Sổ làm việc trống trên màn hình bắt đầu không dựa trên sổ.xltx.

Microsoft Clip Organizer không còn nữa

Microsoft Office Picture Manager không còn nữa

Thoát khỏi không còn sẵn dùng trong dạng xem Backstage của Office

Mẫu Fax không được cài đặt với Office

Dịch vụ hỗ trợ tiếng Anh không còn nữa

Tiếng Hàn ngôn ngữ tham chiếu (KOLR) dịch vụ không còn nữa

Lưu Không gian làm việc không còn nữa

Bạn không thể lưu bố trí hiện tại của tất cả cửa sổ như một không gian làm việc. Lệnh Lưu Không gian làm việc không còn có sẵn trong Excel, vì vậy bạn sẽ không thể thêm nó vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mở một tệp không gian làm việc (*.xlw) đã được tạo ra trong một phiên bản trước đây của Excel.

Để xem nhiều cửa sổ trong Excel 2013, hãy mở các sổ làm việc bạn muốn hiển thị hoặc tạo các cửa sổ mới (Xem > Cửa sổ Mới) rồi sắp xếp chúng theo cách bạn muốn (Xem > Sắp xếp Tất cả).

Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt nằm ở vị trí khác

Khi lưu một sổ làm việc vào Web, bạn có thể thiết đặt cách người dùng sẽ nhìn thấy sổ làm việc của bạn như thế nào khi họ xem sổ làm việc đó. Các tùy chọn này từng nằm trong hộp thoại Lưu Như khi bạn lưu một sổ làm việc vào SharePoint. Để tiếp cận các tùy chọn đó lúc này, hãy bấm Tệp > Thông tin > Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt.

Nút Tùy chọn Dạng xem Trình duyệt

Khi bạn đã làm xong, hãy lưu sổ làm việc của bạn vào OneDrive hoặc Vị trí Web Khác (Tệp > Lưu Như).

Việc thay đổi loại biểu đồ của một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ đã thay đổi

Trước đây bạn có thể thay đổi các chuỗi dữ liệu riêng lẻ thành một loại dữ liệu khác bằng cách chọn chúng và sau đó bấm Công cụ Biểu đồ > Tùy chọn >Thay đổi Loại Biểu đồ. Excel sau đó sẽ chỉ thay đổi loại biểu đồ của chuỗi dữ liệu đã chọn. Trong Excel 2013, Excel sẽ tự động thay đổi loại biểu đồ cho tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ đó.

Để thay đổi loại biểu đồ cho các chuỗi dữ liệu được chọn, bạn có thể thay đổi biểu đồ của bạn để biểu đồ kết hợp. Chọn biểu đồ để hiển thị công Cụ biểu đồ trên ribbon, bấm Thay đổi loại biểu đồ trên tab thiết kế , sau đó chọn biểu đồ kết hợp.

Loại biểu đồ tổ hợp trong hộp thoại Thay đổi loại biểu đồ

Lưu như Mẫu không còn nằm trên ruy-băng Công cụ Biểu đồ

Trong Excel 2007-2010, bạn có thể lưu một biểu đồ dưới dạng một mẫu bằng cách bấm Lưu dưới dạng Mẫu trên ruy-băng (Công cụ Biểu đồ > Thiết kế > Loại). Trong Excel 2013, Lưu dưới dạng Mẫu không còn khả dụng trên ruy-băng.

Để lưu một biểu đồ dưới dạng một mẫu, hãy bấm chuột phải vào biểu đồ và sau đó bấm Lưu ở dạng Mẫu. Excel lưu biểu đồ dưới dạng một mẫu biểu đồ (*.crtx) trong thư mục \\Appdata\Chuyển vùng\Microsoft\Mẫu\Biểu đồ. Khi bạn muốn sử dụng nó để tạo ra hoặc thay đổi một biểu đồ, hãy đi đến Chèn Biểu đồ hoặc hộp thoại Thay đổi Loại Biểu đồ và sau đó trên tab Mọi Biểu đồ, hãy mở thư mục Mẫu.

Các loại biểu đồ hình kim tự tháp và hình nón đã thay đổi thành các hình dạng biểu đồ hình cột và hình thanh

Các biểu đồ cột và thanh không còn hiện các loại biểu đồ hình kim tự tháp và hình nón trong các hộp thoại Chèn Biểu đồ và Đổi Loại Biểu đồ.

Thay vào đó, bạn có thể áp dụng các hình dạng kim tự tháp và hình nón vào bất kỳ biểu đồ cột hoặc thanh 3-D nào. Bấm chuột phải vào một chuỗi dữ liệu trong bất kỳ biểu đồ cột hoặc thanh 3-D nào và sau đó bấm Định dạng Chuỗi Dữ liệu. Sau đó, dưới Hình dạng cột hoặc Hình dạng thanh, hãy chọn hình dạng bạn muốn.

Các hình dạng kim tự tháp và hình nón 3D trong ngăn tác vụ Định dạng Chuỗi Dữ liệu.

Tùy chọn Mới từ Hiện có không còn khả dụng nữa

Trong Office, tùy chọn Mới từ cái Hiện có cho phép bạn dựa một tệp mới vào một tệp hiện có không còn khả dụng nữa khi bạn bấm Tệp > Mới.

Thay vào đó, bạn có thể mở một sổ làm việc hiện có và lưu với một tên tệp khác (Tệp > Lưu Như).

Ngoài ra, nếu sổ làm việc bạn muốn sử dụng ở trong thư mục Sổ làm việc Gần đây (Tệp > Mở > Sổ làm việc Gần đây), bạn có thể bấm chuột phải vào tên tệp và chọn Mở Bản sao. Excel sẽ tạo ra bản sao bằng cách thêm số vào tên tệp. Bạn có thể lưu sổ làm việc đó bằng tên tệp khác nếu cần.

Cách bạn lưu và sử dụng mẫu sổ làm việc đã thay đổi

Trong các phiên bản trước của Excel, khi bạn đã lưu một sổ làm việc thành mẫu, nó tự động xuất hiện trong thư mục Mẫu của Tôi bên dưới Mẫu Có sẵn (Tệp > Mới).

Bây giờ, khi bạn lưu sổ làm việc dưới dạng một mẫu, nó sẽ không tự động xuất hiện dưới dạng một mẫu Cá nhân trên trang Mới (Tệp > Mới), trừ khi bạn tạo thư mục nơi bạn muốn lưu trữ các mẫu của bạn (ví dụ, C:\Người dùng\<Tên Người dùng>\Mẫu của Tôi) và sau đó làm cho thư mục đó thành vị trí các mẫu cá nhân mặc định của bạn.

Để thiết đặt vị trí các mẫu mặc định, hãy bấm Tùy chọn trên tab Tệp. Trên tab Lưu, trong hộp Vị trí mẫu cá nhân mặc định, hãy nhập đường dẫn vào thư mục các mẫu bạn đã tạo ra.

Các tùy chọn bạn có thể thiết đặt để lưu sổ làm việc

Bây giờ tất cả các mẫu tùy chỉnh bạn lưu vào thư mục các mẫu của bạn sẽ tự động xuất hiện dưới Cá nhân trên trang Mới (Tệp > Mới).

Vị trí các mẫu cá nhân

Điều khiển Hộp Tách đã biến mất

Trong các phiên bản trước kia của Excel, bạn đã sử dụng các điều khiển Hộp Tách trên trang tính để tách cửa sổ thành các ngăn tại bất kỳ vị trí nào trên trang tính.

TBD

Các điều khiển Hộp chia tách đã được loại bỏ khỏi Excel 2013, nhưng bạn vẫn có thể chia tách cửa sổ thành các ngăn bằng cách dùng nút Tách trên ruy-băng. Chọn ô nơi bạn muốn đặt dấu tách và sau đó bấm Xem > Tách.

Bạn vẫn có thể kéo dấu tách để định vị lại nó và bấm đúp vào một dấu tách ngang hoặc dọc để loại bỏ nó.

Sổ làm việc trống trên màn hình Bắt đầu không dựa trên Sổ.xltx.

Trong phiên bản trước của Excel, khi bạn lưu các thiết đặt sổ làm việc mà bạn thường sử dụng trong một mẫu sổ làm việc được gọi là Sổ làm việc1.xltx được lưu trữ trong thư mục XLStart (thường là C:\Người dùng\tên người dùng\AppData\Cục bộ\Microsoft\Excel\XLStart), mẫu này sẽ tự động mở ra khi bạn đã tạo một sổ làm việc trống mới.

Khi bạn khởi động Excel 2013, màn hình Bắt đầu sẽ xuất hiện và Excel không tự động mở ra một sổ làm việc mới. Sổ làm việc trống mà bạn có thể bấm vào trên màn hình khởi động không đi kèm với Sổ làm việc1.xltx.

Để cài đặt Excel để nó tự động mở ra một sổ làm việc mới dùng Sổ làm việc1.xltx:

  • Bấm Tệp>Tùy chọn và sau đó trên tab Chung, dưới Tùy chọn Khởi động, bỏ chọn hộp Hiện màn hình Khởi động khi ứng dụng này khởi động. Lần sau, bạn bắt đầu Excel, nó sẽ mở ra một sổ làm việc Sổ làm việc1.xltx.

Các tùy chọn khởi động trong hộp thoại Tùy chọn Excel.

Việc nhấn Ctrl+N cũng sẽ tạo ra một sổ làm việc mới có sử dụng Sổ làm việc1.xltx.

Microsoft Clip Organizer không còn nữa

Microsoft Clip Organizer hiện không còn trong Office 2013 nữa. Tính năng Clip Organizer được thay thế bởi hộp thoại Chèn Ảnh (Chèn > Ảnh Trực tuyến). Tính năng Chèn Ảnh Trực tuyến mới này cho phép bạn tìm và chèn nội dung từ bộ sưu tập Clip Art Office.com và các nguồn trực tuyến khác, như tìm kiếm Hình ảnh/Video Bing, Flickr và trang OneDrive hoặc Facebook của bạn.

Microsoft Office Picture Manager không còn nữa

Microsoft Office Picture Manager không còn được bao gồm trong Office 2013. Tính năng cơ bản được thay thế bằng Bộ sưu tập ảnh Windows.

Thoát không còn khả dụng trong dạng xem Backstage trong Office

Trong các phiên bản Excel trước, bạn có thể thoát khỏi Excel và đóng tất cả các sổ làm việc đang mở cùng lúc. Để giảm nhầm lẫn về các lệnh đóng và thoát khác nhau trong dạng xem Backstage trong Office (tab Tệp), Thoát đã được xóa bỏ khỏi Excel 2013.

Rất tiếc, bạn sẽ nhận thấy rằng cách bấm tệp > đóng hoặc nút đóng Nút Đóng (ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng) chỉ đóng sổ làm việc có tại một thời điểm, điều này tốn khi bạn có nhiều người mở sổ làm việc và bạn chỉ muốn thoát khỏi Excel.

Để thoát khỏi Excel theo cách bạn đã làm trước đây, hãy thêm Thoát vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (Tệp > Tùy chọn > Thanh công cụ Truy nhập Nhanh), hoặc kích chuột phải vào biểu tượng Excel trên Thanh tác vụ Windows để chọn Đóng tất cả cửa sổ.

Tùy chọn đóng tất cả cửa sổ

Mẫu fax không được cài đặt với Office

Để giảm kích cỡ của cài đặt Office, các mẫu fax không còn được đưa vào nữa.

Trước khi gửi fax dùng tính năng Internet Fax trong Excel 2013 (tệp > chia sẻ > Email > gửi dưới dạng Internet Fax), bạn có thể tải xuống mẫu fax. Bấm tệp > mớivà kiểu fax trong hộp Tìm kiếm mẫu trực tuyến .

Dịch vụ hỗ trợ tiếng Anh không còn nữa

Vì ít người sử dụng, tính năng hỗ trợ tiếng Anh và các dịch vụ không còn sẵn dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem gì đã xảy ra với hỗ trợ tiếng Anh?

Nếu bạn thử dùng dịch vụ, bạn sẽ nhận được thông báo "Dịch vụ có thể không tìm kiếm vì bạn không kết nối Internet. Vui lòng kết nối và thử lại."ngay cả khi bạn kết nối với Internet.

Tiếng Hàn ngôn ngữ tham chiếu (KOLR) dịch vụ không còn nữa

Vì ít người sử dụng, Dịch vụ nghiên cứu tiếng Hàn ngôn ngữ tham chiếu không còn sẵn dùng. Điều này ảnh hưởng đến các phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn của Excel.

Nếu bạn thử dùng dịch vụ, bạn sẽ nhận được thông báo "Dịch vụ có thể không tìm kiếm vì bạn không kết nối Internet. Vui lòng kết nối và thử lại."ngay cả khi bạn kết nối với Internet.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×