Các tính năng đã ngừng sử dụng và chức năng đã sửa đổi trong Microsoft SharePoint 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các tính năng và chức năng sau đây đã được ngừng sử dụng hoặc thay đổi trong SharePoint 2013.

Trong bài viết này

Không gian Tài liệu

Trang trống

không gian cuộc họp

Hồ sơ Tổ chức

Chèn Mã vạch

Phát rộng PowerPoint từ SharePoint

Thư viện Trang chiếu

Phân tích Web

Làm mới sổ làm việc được kết nối bằng xác thực Windows thông qua Office Web Apps Server

Tìm kiếm nguồn cấp RSS

Trợ giúp Tùy chỉnh

Làm việc Nhóm

Mẫu Site Cá nhân hóa

Sơ đồ Visio Pivot dựa trên danh sách Tác vụ SharePoint

Nâng cấp Hình ảnh

Phần Web Biểu đồ

Không gian Tài liệu

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Khi bạn tạo trang, mẫu trang Không gian Tài liệu không sẵn dùng.

Tình huống cộng tác trên tài liệu này đã được đề cập trong mẫu Site Nhóm.

Mẫu trang Không gian làm việc của Tài liệu không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Site Trống

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Khi bạn tạo một trang, mẫu site trang trống không sẵn dùng.

Các chức năng mẫu này được cung cấp đã được đề cập mẫu Site nhóm.

Mẫu site trang trống không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Không gian làm việc Cuộc họp

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Khi bạn tạo trang, tất cả mẫu trang Không gian làm việc Cuộc họp (Không gian làm việc Cuộc họp Cơ bản, Không gian làm việc Cuộc họp Trống, Không gian làm việc Cuộc họp Quyết định, Không gian làm việc Cuộc họp Xã hội và Không gian làm việc Cuộc họp Nhiều trang) không sẵn dùng.

Các tính năng cộng tác khác trong SharePoint 2013 và Office 2013: Lync để tiến hành các cuộc họp trực tiếp, OneNote để ghi chú trong cuộc họp và trang nhóm SharePoint hoặc Site của Tôi để lưu trữ các ghi chú cuộc họp chia sẻ.

Tất cả các mẫu Không gian làm việc Cuộc họp không sẵn dùng như một tùy chọn trang nữa.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Hồ sơ Tổ chức

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Tính năng Hồ sơ Tổ chức không còn được phát triển thêm trong SharePoint Server 2013. Hồ sơ Tổ chức chứa thông tin chi tiết về tổ chức như đội nhóm, bộ phận và các thông tin khác mô tả cấu trúc phân cấp của tổ chức.

Tính năng của SharePoint liên quan đến định danh được cải tiến xoay quanh khái niệm cốt lõi là người dùng và nhóm và SharePoint sẽ không đầu tư thêm vào Hồ sơ Tổ chức.

Các giải pháp hiện tại dựa trên Hồ sơ Tổ chức sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong SharePoint 2013. Tính năng Hồ sơ Tổ chức sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi bản phát hành chính thức tiếp theo của SharePoint và các giải pháp tạo bằng Hồ sơ Tổ chức sẽ không còn được hỗ trợ.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Đầu Trang

Chèn Mã vạch

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Lệnh Chèn mã vạchkhông còn sẵn dùng trên ribbon. Chức năng yêu cầu mã vạch được tạo bởi SharePoint được nhúng trong tài liệu Microsoft Word đã bị ngừng sử dụng.

Tính năng không đáp ứng các mong đợi và không được người dùng tiếp nhận.

Viết ứng dụng Open XML tùy chỉnh lấy mã vạch phía máy chủ và đưa vào tài liệu Word.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Khả năng tạo và nhúng nhãn chứa siêu dữ liệu về tài liệu Word, Excel hay PowerPoint không còn sẵn dùng. Các thiết đặt cho tính năng này đã bị loại bỏ.

Tính năng không đáp ứng các mong đợi về tuân thủ và người dùng quản lý bản ghi.

Không áp dụng

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Phát rộng PowerPoint từ SharePoint

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Phát rộng sẽ không còn được hỗ trợ bởi máy chủ SharePoint.

Có thể lưu trữ và phát rộng bản trình bày PowerPoint hiệu quả hơn bằng cách dùng các ứng dụng khác chẳng hạn như Microsoft Lync 2013.

Dùng Microsoft Lync 2013. Ngoài ra, PowerPoint sẽ tiếp tục hỗ trợ phát rộng đối với Dịch vụ Phát rộng Office (cung cấp công khai) hoặc thông qua Lync.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Thư viện Trang chiếu

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Thư viện trang chiếu không còn sẵn dùng nữa.

Giới hạn thiết kế trong SharePoint Server 2013.

Người dùng sẽ vẫn có thể chèn các trang chiếu từ tệp PowerPoint (hãy xem sử dụng lại (nhập) bản chiếu từ bản trình bày khác.)

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Online Server 2013

Phân tích Web

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Hệ thống Phân tích Web SharePoint sẽ không còn sẵn dùng hoặc có thể nâng cấp thành SharePoint 2013. Các phân tích trước đó sẽ không được nhập vào phiên bản mới.

Dịch vụ đang chạy ở hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối ưu trong các doanh nghiệp lớn.

Hệ thống phân tích mới thuộc tính năng Tìm kiếm sẽ thay thế dịch vụ đã ngừng sử dụng.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Làm mới sổ làm việc được kết nối bằng xác thực Windows thông qua Office Online Server

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Không thể làm mới các sổ làm việc với kết nối dữ liệu ngoài dùng xác thực Windows ủy nhiệm khi Office Online Server được dùng để hiển thị sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Vẫn có thể làm mới sổ làm việc có các chứng danh được lưu trữ trong Lưu trữ Bảo mật hoặc trong chuỗi kết nối ở trình duyệt trong Office Online Server.

Giới hạn thiết kế trong Office Online Server 2013.

Bạn vẫn có thể mở các sổ làm việc này trong chương trình ứng dụng khách Excel máy tính để làm mới chúng. Ngoài ra, người quản trị có thể cấu hình Excel Services trong SharePoint Server để hiển thị sổ làm việc thay cho Office Online Server 2013.

SharePoint Server 2013, Office Online Server 2013

Tìm kiếm nguồn cấp RSS

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Khả năng có được nguồn cấp RSS của kết quả tìm kiếm trong SharePoint không còn sẵn dùng.

Trải nghiệm tốt hơn bằng cách dùng thông báo Tìm kiếm và nguồn cấp SharePoint RSS.

Thông báo Tìm kiếm và SharePoint RSS

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Đầu Trang

Trợ giúp Tùy chỉnh

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Nội dung trợ giúp được thêm vào qua tính năng Trợ giúp Tuyển tập Site Tùy chỉnh hoặc HCINSTAL.EXE sẽ không còn được hiển thị trong SharePoint Online.

Wikis cung cấp nền tảng linh hoạt hơn để chuyển phát nội dung trợ giúp tùy chỉnh.

Nội dung trợ giúp có thể vẫn còn được cung cấp qua wikis hoặc các trang khác mà bạn quản lý.

SharePoint Online 2013

Làm việc Nhóm

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Mẫu trang Làm việc Nhóm không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang và Danh sách Làm việc Nhóm không còn sẵn dùng như một tính năng trang nữa.

Có thể dùng các tính năng tương tự với mẫu trang Nhóm.

Mẫu Site Làm việc Nhóm không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Mẫu Site Cá nhân hóa

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Mẫu trang Cá nhân hóa không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang.

Có thể dùng các tính năng tương tự với mẫu trang Nhóm.

Mẫu trang Cá nhân hóa không còn sẵn dùng như một tùy chọn trang.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Sơ đồ Visio Pivot dựa trên danh sách Tác vụ SharePoint

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Người dùng sẽ không còn có thể tạo Sơ đồ Microsoft Visio Pivot trực tiếp từ danh sách Tác vụ SharePoint.

Trường Được gán chotrong danh sách Tác vụ bây giờ là trường đa giá trị mà Visio không hỗ trợ.

Không áp dụng

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Nâng cấp Hình ảnh

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Tính năng Nâng cấp Hình ảnh không còn sẵn dùng nhưng sẽ được thay thế bằng tính năng nâng cấp tuyển tập trang.

Nâng cấp tuyển tập trang bị trì hoãn mới bảo toàn trải nghiệm người dùng của phiên bản O14 với độ trung thực cao hơn đáng kể so với nâng cấp trực quan, bao gồm cả sự bảo toàn các tùy chỉnh của UI và SPFeature.

Tính năng Nâng cấp Hình ảnh không còn sẵn dùng nhưng sẽ được thay thế bằng tính năng nâng cấp tuyển tập trang.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Phần Web Biểu đồ

Mô tả thay đổi

Lý do thay đổi

Giải pháp thay thế (nếu áp dụng)

Áp dụng cho

Phần Web Biểu đồ không còn sẵn dùng.

Có thể dùng các tính năng tương tự với các ứng dụng khác, chẳng hạn như Excel Services.

Nếu bạn đã dùng Phần Web Biểu đồ trong SharePoint Server 2010, bạn có thể tiếp tục dùng nó trong SharePoint Server 2013. Nếu bạn không dùng Phần Web Biểu đồ trong SharePoint Server 2010, bạn có thể dùng chức năng SharePoint khác chẳng hạn như Excel Services để hiển thị biểu đồ trong trang SharePoint.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Chỉ báo Trạng thái SharePoint và Danh sách Trạng thái không còn sẵn dùng.

Có thể dùng các tính năng tương tự với các ứng dụng khác, chẳng hạn như Excel Services.

Nếu bạn đã dùng Chỉ báo Trạng thái SharePoint trong SharePoint Server 2010, bạn có thể tiếp tục dùng chúng trong SharePoint Server 2013. Nếu bạn không dùng Chỉ báo Trạng thái SharePoint và Danh sách Trạng thái trong SharePoint Server 2010, bạn có thể dùng chức năng SharePoint khác chẳng hạn như Excel Services để tạo chỉ số hiệu suất then chốt (KPI).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×