Các tính năng đã ngừng cung cấp và chức năng đã sửa đổi trong Access 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này liệt kê những thay đổi về tính năng và chức năng giữa Microsoft Access 2013 và Access 2010. Ngoài ra bài viết này còn mô tả cách thức những thay đổi có thể ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu Access của bạn và cung cấp những lựa chọn thay thế cho một số tính năng và chức năng đã bị loại bỏ.

Lưu ý:  Nếu bạn đang chuyển từ Access 2007, hãy xem bài viết Các tính năng đã ngừng cung cấp và chức năng đã sửa đổi trong Access 2010, với nội dung đề cập đến những thay đổi chính giữa Access 2007 và Access 2010.

đầu trang

Tính năng

Mô tả

Thay thế

Thông tin Bổ sung

Tạo cơ sở dữ liệu web của Access 2010

Access 2010 đã giới thiệu cơ sở dữ liệu web của Access cho phép bạn xây dựng cơ sở dữ liệu web và phát hành cơ sở dữ liệu đó lên trang SharePoint. Khách truy cập SharePoint có thể dùng ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn trong trình duyệt web. Trong Access 2013 bạn có thể mở, thiết kế và phát hành cơ sở dữ liệu Web của Access 2010 hiện có, nhưng bạn không thể tạo cơ sở dữ liệu web mới của Access 2010.

Trong Access 2013, bạn có thể tạo mới ứng dụng web Access nơi các đối tượng dữ liệu và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong SQL Server hoặc một Microsoft Azure SQL cơ sở dữ liệu, vì vậy bạn có thể chia sẻ dữ liệu trong tổ chức của bạn sử dụng tại cơ sở SharePoint 2013 hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Access Data Projects (ADP)

Khả năng mở các tệp Access Data Project đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Cơ sở dữ liệu dựa trên Access 2013 SQL sẽ thay thế phần lớn lợi ích của các ADP.

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế cho ADP:

  • Chuyển đổi ADP thành giải pháp Ứng dụng Access.

  • Chuyển đổi ADP thành Cơ sở dữ liệu Access trên Máy tính được nối kết.

  • Chuyển đổi ADP thành giải pháp dựa hoàn toàn trên SQL.

  • Nhập đối tượng vào tệp ACCDE rồi tạo các bảng được nối kết với dữ liệu hiện có bằng cách dùng phiên bản Access mới.

Thay đổi trong Access 2013

Hỗ trợ Access Jet 3.x IISAM

Bạn không còn mở được cơ sở dữ liệu Access 97 trong Access 2013. Bạn cần phải nâng cấp tệp. Để thực hiện điều này, hãy mở tệp đó trong Access 2010 hoặc Access 2007, lưu lại theo định dạng tệp .accdb rồi mở tệp trong Access 2013.

Thay đổi này cũng ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu được nối kết với cơ sở dữ liệu của Access 97.

ACCDB là định dạng được khuyến nghị cho cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Mở tệp cơ sở dữ liệu Access 97 bằng phiên bản Access sau Access 97 nhưng trước Access 2013 và chuyển tệp thành phiên bản mới hơn Access 2000. Access 2013 hỗ trợ Access 2000 và những phiên bản sau đó thông qua Access 2010.

Loại bỏ hỗ trợ do trình điều khiển Jet 3.x IISAM không còn khả dụng.

PivotChart và PivotTable

Không có tùy chọn nào tạo ra PivotChart và PivotTable trong Access 2013, vì Office Web Components không còn được hỗ trợ.

Dùng khả năng nâng cao của PivotChart và PivotTable trong Excel.

Các biểu đồ không phải là PivotChart và dùng các cấu phần MSGraph vẫn khả dụng trong Access 2013. Các biểu đồ được tạo bằng các cấu phần Trình hướng dẫn Biểu đồ vẫn được hỗ trợ.

Đối với nền trên vòng đời Office Web Components, hãy xem bài đăng blog sau đây: Office Web Components "Lộ trình".

Kiểu dữ liệu Văn bản và Bản ghi nhớ

Kiểu dữ liệu Văn bản và Bản ghi nhớ đã được đổi tên và sửa đổi đôi chút về chức năng.

Kiểu dữ liệu Văn bản đã được đổi tên thành "Văn bản Ngắn." Trường Văn bản Ngắn có thể chứa tới 255 ký tự trong cơ sở dữ liệu trên máy tính. Trong ứng dụng Access, giới hạn ký tự mặc định là 255, nhưng có thể tăng lên đến 4000 trong các thuộc tính trường.

Kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ đã được đổi tên thành "Văn bản Dài." Trường Văn bản Dài có thể chứa đến khoảng một gigabyte dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính và đến 2^30-1 byte trong ứng dụng Access.

Trong cơ sở dữ liệu máy tính, trường Văn bản Dài có thể được cấu hình chứa Văn bản có Định dạng. Tuy nhiên, tùy chọn Văn bản có Định dạng không khả dụng trong Ứng dụng Access.

Tính năng hỗ trợ dBASE bị loại bỏ khỏi Access

Tính năng hỗ trợ dBASE bị loại bỏ – bạn không còn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu dBASE bên ngoài.

Thuộc tính Thẻ Thông minh

Thuộc tính Thẻ Thông minh (Thẻ Hành động) không còn được hỗ trợ.

Thu thập Dữ liệu Access

Access 2013 không hỗ trợ tạo biểu mẫu Thu thập Dữ liệu mới. Tuy nhiên, nó xử lý các biểu mẫu thu thập dữ liệu đã được tạo ra trong phiên bản trước của Access.

Không áp dụng

Tính năng thu thập dữ liệu cho phép khách hàng tạo các biểu mẫu thu thập dữ liệu và gửi những biểu mẫu này dưới dạng email. Khi khách hàng trả lời những email này, dữ liệu được xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Access.

Thanh công cụ và menu của Access 2003

Bạn sẽ không còn có thể bỏ qua giao diện Ribbon và hiển thị thanh công cụ và menu của Access 2003 trong Access 2013 như trong Access 2007 và Access 2010. Nhưng bạn có thể làm chúng xuất hiện trên tab Bổ trợ hoặc thêm chúng vào nhóm Ribbon tùy chỉnh hoặc vào Thanh Công cụ Truy nhập Nhanh.

Hiện thanh công cụ và menu Access 2003 trong tab Bổ trợ trên Ribbon. Tính năng thêm chúng vào nhóm Ribbon tùy chỉnh cũng được hỗ trợ. Bạn cũng có thể dùng RibbonX và XML để tạo ra ribbon tùy chỉnh cho cơ sở dữ liệu máy tính của bạn.

Tùy chọn Bản sao Access

Khi mở tệp .mdb trong Access 2010 hay phiên bản cũ hơn, Tùy chọn Bản sao sẽ hiện trên tab Công cụ Cơ sử dữ liệu. Các tùy chọn này sẽ không khả dụng trong Access 2013.

Không áp dụng

Tính năng hỗ trợ bản sao bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Access 2013.

Điều khiển Mã Nguồn Access

Bổ trợ Điều khiển Mã Nguồn cho phép Microsoft Visual SourceSafe hoặc hệ thống quản lý mã nguồn khác tích hợp để cho phép kiểm nhập/kiểm xuất khỏi truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro, mô-đun và dữ liệu. Điều khiển Mã Nguồn của Developer sẽ không khả dụng như một bổ trợ cho Access 2013.

Không áp dụng

Dòng công việc Ba trạng thái của Access

Các điểm nhập cho dòng công việc không còn sẵn sàng. Trong macro giao diện người dùng, các lệnh Dòng công việc sẽ không sẵn dùng. Nếu bạn mở cơ sở dữ liệu Access 2010 hiện tại có Macro UI với tác vụ StartNewWorkFlow hoặc Workflow, Access 2013 sẽ hiển thị cảnh báo.

Không áp dụng

Trình hướng dẫn Tăng kích cỡ của Access

Trình hướng dẫn Tăng kích cỡ cho phép bạn mở rộng bảng cơ sở dữ liệu Access thành cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server mới hoặc hiện tại. Trình hướng dẫn này đã được loại bỏ khỏi Access 2013.

Để làm điều này, phải chạy Trình hướng dẫn Nhập và Xuất của SQL Server (trong SQL Server Management Studio) để nhập các bảng Access của bạn vào cơ sở dữ liệu SQL Server.

Sau đó, hãy tạo ứng dụng web Access tùy chỉnh mới và nhập các bảng từ SQL Server vào ứng dụng web.

Trình hướng dẫn Giải pháp Trọn gói Access

Trình hướng dẫn Giải pháp Trọn gói đã được loại bỏ. Trình hướng dẫn Giải pháp Trọn gói cho phép bạn gói một tệp cơ sở dữ liệu Access trên máy tính cùng với Access Runtime và phân phối các tệp cho những người khác.

Thay vì phải gói cơ sở dữ liệu của máy tính để phân phối cho người khác, có cách tốt hơn để thực hiện trong Access 2013 là tạo ra ứng dụng Access. Bạn có thể lưu ứng dụng Access thành gói để gửi đến cho Office App Marketplace hoặc danh mục nội bộ công ty.

Nếu bạn tạo một máy tính để bàn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chia sẻ với người khác có thể không có phiên bản đầy đủ của Access 2013 được cài đặt, bạn có thể cung cấp cho cơ sở dữ liệu để người khác và yêu cầu họ tải xuống Microsoft Access 2013 Runtime.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×