Các mục được tính trong Excel và Excel Services

Các mục được tính trong Excel và Excel Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Excel 2013 cung cấp các chức năng nghiệp vụ thông minh đa dạng cho phép bạn có thể tạo phiếu ghi điểm, bảng điều khiển và báo cáo hiệu quả. Những chức năng mới và cải tiến bao gồm khả năng tạo mục được tính, ví dụ như Số đo được Tính, Phần tử được Tính và Trường được Tính toán. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về mục được tính và xem mục được tính có được hỗ trợ trong Excel Services không.

Các mục được tính trong Excel Services

Trong Excel, mọi người có thể tạo các mục được tính bao gồm Các số đo được tính toán, Phần tử được tínhTrường được tính toán. Mục được tính cho phép bạn xác định và sử dụng các phép tính tùy chỉnh và tập hợp các mục mà không tồn tại trong cơ sở dữ liệu được sử dụng để tạo báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable.

Khi bạn có một sổ làm việc có chứa các mục được tính, bạn có thể chia sẻ sổ làm việc với những người khác bằng cách tải lên thư viện SharePoint. Tùy thuộc vào cách thức môi trường SharePoint của bạn được cấu hình, mọi người thường có thể xem và sử dụng sổ làm việc chứa các mục được tính trong cửa sổ trình duyệt. Tuy nhiên, một số môi trường có thể không hỗ trợ khả năng đó.

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Office Online Server cùng với SharePoint Server 2013 (tại cơ sở), thì Excel Services (SharePoint Server 2013) hoặc Excel Web App (máy chủ Office Web Apps)được dùng để kết xuất sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến xem sổ làm việc có chứa trường tính toán (được tạo ra bằng cách dùng Power Pivot cho Excel) có thể xem trong cửa sổ trình duyệt.

Bảng sau đây tóm tắt xem các mục được tính có được hỗ trợ trong Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Online Server), và Excel Online (trong SharePoint Online) hay không.

Mục Tính

Excel Services (SharePoint Server 2013, tại chỗ)

Excel Web App (Office Online, tại cơ sở)

Excel Online (trong SharePoint Online)

Thước đo được tính

Có, nếu các nguồn dữ liệu được sử dụng được hỗ trợ trong SharePoint Online. Hãy xem sử dụng dữ liệu ngoài trong sổ làm việc trong SharePoint Online.

Phần tử được tính

Có, nếu các nguồn dữ liệu được sử dụng được hỗ trợ trong SharePoint Online. Hãy xem sử dụng dữ liệu ngoài trong sổ làm việc trong SharePoint Online.

Trường được tính toán

Không.

Khả năng Power Pivot, bao gồm Trường được Tính toán và Mô hình Dữ liệu, không được hỗ trợ trong Office Online Server (tại cơ sở).

Có, nếu các nguồn dữ liệu được sử dụng được hỗ trợ trong SharePoint Online. Hãy xem sử dụng dữ liệu ngoài trong sổ làm việc trong SharePoint Online.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các nguồn sau:

Quan trọng:  Nếu bạn cố gắng xem một sổ làm việc có chứa các mục được tính (hoặc các tính năng không được hỗ trợ) trong một cửa sổ trình duyệt và bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết sổ làm việc không được hỗ trợ, hãy thử mở sổ làm việc trong Excel 2013.

Đầu trang

Các Số đo được tính toán là gì?

Số đo Được tính toán là một phép tính tùy chỉnh mà bạn có thể tạo trong Excel khi bạn đang làm việc với dữ liệu đa chiều được lưu trữ trong SQL Server Analysis Services. Số đo được Tính hữu ích trong việc xác định tính toán có thể chưa có trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ về tính toán tùy chỉnh có thể bao gồm bất cứ ví dụ nào sau đây:

 • Số đo hạn ngạch bán hàng sử dụng một công thức đặc biệt

 • Số đo phần trăm trên tổng số cho các mục trong một nhóm

 • Số đo lợi nhuận gộp sử dụng một truy vấn phức tạp

 • Số đo doanh thu sử dụng tổng lợi nhuận gộp và chi phí sản phẩm

Khi bạn tạo ra một Số đo được Tính, bạn định nghĩa một truy vấn Biểu thức Đa chiều (MDX). Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách dùng hộp thoại Số đo được Tính trong Excel, cho phép bạn dùng chức năng kéo và thả để thiết lập truy vấn của bạn.

Để tạo Số đo Được tính trong Excel

 1. Tạo báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart bằng cách dùng các dữ liệu được lưu trữ trong khối Dịch vụ Phân tích.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm Phép tính, chọn Công cụ OLAP > Số đo được tính của MDX. Hộp thoại Số đo được Tính Mới mở ra.

 3. Trong hộp Tên, hãy chỉ định tên cho Số đo được Tính.

 4. (Bước này là tùy chọn.) Để xác định nơi Số đo được Tính sẽ xuất hiện trong danh sách Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart), hãy thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Dùng danh sách Nhóm Số đo để chỉ định nơi bạn muốn Số đo được Tính xuất hiện trong danh sách Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart). Nếu bạn không chỉ định Nhóm Số đo, Số đo được Tính sẽ xuất hiện trong nhóm được gọi là Giá trị.

  • Trong hộp Thư mục, nhập tên để tạo thư mục hiển thị cho Số đo được Tính.

 5. Từ tab Trường và Mục, hãy kéo một mục (chẳng hạn như một Số đo) vào ngănMDX.

 6. Thêm vào một hoạt động, chẳng hạn như +, -, / hoặc * sau một mục trong ngăn MDX.

 7. Từ tab Trường và Mục, hãy kéo một mục khác vào ngăn MDX.

 8. Lặp lại các bước từ 5-7 cho đến khi bạn thiết lập được các mục và công thức của bạn.
  Ví dụ, nếu bạn đang tạo Số đo được Tính gọi là Doanh thu, trong ngăn MDX bạn có thể có truy vấn tương tự
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Chọn Kiểm tra MDX để đảm bảo truy vấn hoạt động đúng.

 10. Chọn OK để tạo ra Số đo được Tính.

 11. Để dùng Số đo được Tính trong báo cáo, hãy chọn Số đo này trong danh sách Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart). Bạn sẽ tìm thấy Số đo tại vị trí đã xác định trong bước 4.

Lưu ý: Vì MDX của thước đo tính Excel được dùng để tạo một phiên làm việc tính toán cụ thể cho một nguồn dữ liệu SQL Server Analysis Services, thước đo tính của bạn sẽ được giới hạn phiên làm việc và kết nối nguồn dữ liệu mà bạn sử dụng. Tìm hiểu thêm về cách tạo phiên phạm vi tử tính toán.

Đầu trang

Các Phần tử được tính toán là gì?

Phần tử được Tính là một bộ bao gồm các phần tử mà bạn có thể xác định trong Excel khi bạn đang làm việc với dữ liệu đa chiều được lưu trữ trong SQL Server Analysis Services. Phần tử được Tính hữu ích trong việc xác định tập hợp mục có thể chưa có trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ về các tập hợp tùy chỉnh này có thể bao gồm bất cứ ví dụ nào sau đây:

 • Một khu vực bao gồm các khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như các quốc gia, vùng hoặc tiểu bang

 • Một nhóm các sản phẩm được tính vào lượng hạn ngạch của một đại diện bán hàng

 • Một tập hợp các hoạt động quảng bá liên quan đến một chiến dịch tiếp thị cụ thể

Tương tự như các Số đo được Tính, khi bạn tạo Phần tử được Tính, nghĩa là bạn đang xác định truy vấn MDX. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách dùng một hộp thoại Phần tử được Tính trong Excel, cho phép bạn dùng chức năng kéo và thả để thiết lập truy vấn của bạn.

Lưu ý: Khi bạn làm việc với một PivotTable trong Excel và bạn dùng công cụ OLAP để thêm thành phần được tính toán, bạn sẽ không thể để bỏ chọn nó trong danh sách thả xuống của Danh sách Trường nếu nguồn dữ liệu bạn được kết nối với một máy chủ đang chạy SQL Server 2008 hoặc phiên bản cũ hơn. Nếu nguồn dữ liệu được kết nối với một máy chủ chạy SQL Server 2008 R2 trở lên, bạn có thể chọn và bỏ chọn phần được tính toán trong danh sách thả xuống của bộ lọc.

Để tạo Phần tử được Tính trong Excel

 1. Tạo báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart bằng cách dùng các dữ liệu được lưu trữ trong khối Dịch vụ Phân tích.

 2. Trên tab Phân tích, trong nhóm Phép tính, chọn Công cụ OLAP > Phần tử được Tính của MDX. Hộp thoại Phần tử được Tính Mới mở ra.

 3. Trong hộp Tên, hãy chỉ định tên cho Phần tử được Tính.

 4. Dùng danh sách Cấu trúc Phân cấp Mẹ để chỉ định nơi bạn muốn Phần tử được Tính sẽ xuất hiện trong danh sách các Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart).
  Hãy chú ý kỹ vào những gì bạn chọn. Bạn sẽ cần biết nơi bạn đã chỉ định Phần tử được Tính để sử dụng phần tử đó trong báo cáo PivotTable (hoặc báo cáo PivotChart).

 5. Từ tab Trường và Mục, hãy kéo một mục (chẳng hạn như cấu trúc phân cấp chiều) vào ngăn MDX.

 6. Thêm vào một hoạt động, chẳng hạn như +, -, / hoặc * sau một mục trong ngăn MDX.

 7. Từ tab Trường và Mục, hãy kéo một mục khác vào ngăn MDX.

 8. Lặp lại các bước 5-7 cho tới khi bạn thiết lập được các mục và công thức của bạn.
  Ví dụ: nếu bạn đang tạo Phần tử được Tính có tên là Sản phẩm Cốt lõi bao gồm tất cả trừ hai loại sản phẩm, trong ngăn MDX, bạn có thể có truy vấn giống như
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Chọn Kiểm tra MDX để đảm bảo truy vấn hoạt động đúng.

 10. Chọn OK để tạo Phần tử được Tính.

 11. Để thêm Phần tử được Tính vào báo cáo PivotTable (hoặc báo cáo PivotChart), hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Hãy bảo đảm có ít nhất một Số đo được chọn cho báo cáo.

  2. Trong danh sách Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart), hãy bung rộng chiều mẹ mà bạn đã xác định trong bước 4.

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh cấu trúc phân cấp chiều ương ứng với cấu trúc phân cấp mà bạn đã dùng để tạo ra Phần tử được Tính. Báo cáo hiển thị thông tin cho tất cả các phần tử chiều trong nhóm, bao gồm cả Phần tử được Tính mà bạn đã tạo.

 12. (Điều này là tùy chọn) Để hiển thị thông tin chỉ cho Phần tử được Tính trong báo cáo, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trong danh sách các Trường PivotTable (hoặc Trường PivotChart), hãy trỏ vào cấu trúc phân cấp chiều có chứa Phần tử được Tính.

  2. Khi mũi tên xuống xuất hiện, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) vào mũi tên này để mở hộp thoại Chọn trường.

  3. Xóa các hộp kiểm cho tất cả các mục, ngoại trừ Phần tử được Tính mà bạn đã tạo.

Đầu trang

Các Trường được Tính toán là gì?

Trường được tính toán sẽ hữu ích khi bạn muốn tạo một mục được tính toán trong PivotTable hoặc báo cáo mà không sử dụng dữ liệu đa chiều được lưu trữ trong dịch vụ phân tích, nhưng thay vào đó sử dụng dữ liệu trong một mô hình dữ liệu trong sổ làm việc được tạo bằng cách dùng Power Pivot trong Excel. Các giá trị trong trường được tính toán có thể thay đổi dựa trên ngữ cảnh. Ngữ cảnh được xác định bởi lựa chọn trên hàng, cột, bộ lọc, hoặc trong một công thức tùy chỉnh bằng cách dùng Dữ liệu phân tích biểu thức (DAX) trong PowerPivot.

Tương tự như các Số đo và Phần tử được Tính toán, Trường được Tính toán được liệt kê trong danh sách các Trường PivotTable (hoặc các Trường PivotChart), thường là trong nhóm Giá trị. Bạn có nhiều tùy chọn có sẵn để tạo ra một Trường được Tính toán.

Để tạo Trường được Tính toán trong Excel

Để biết thông tin chi tiết về cách tạo và làm việc với các Trường được Tính toán, hãy xem các tài nguyên sau:

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×