Các loại tệp không thể thêm được vào danh sách hoặc thư viện

Các loại tệp không thể thêm được vào danh sách hoặc thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cho phép hoặc ngăn script tuỳ chỉnh

Không hạn chế đối với kiểu tệp được thêm vào SharePoint Online

Các cải tiến gần đây trong SharePoint Online đã loại bỏ các hạn chế về kiểu tệp mà có thể được thêm vào. Không hiện có các loại tệp không thể thêm.

Kiểu tệp, sau đây có thể được tải lên SharePoint trong một trình duyệt web hoặc bằng cách dùng ứng dụng đồng bộ, nhưng chúng sẽ không hoạt động trừ khi trang cho phép bạn chạy script tuỳ chỉnh. Theo mặc định, script tuỳ chỉnh bị chặn trên site tạo bởi người dùng có nhóm Office 365. Nếu bạn là người quản trị toàn cục hoặc quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn, hãy xem cho phép hoặc ngăn không cho script tuỳ chỉnh để tìm hiểu cách thay đổi thiết đặt script tuỳ chỉnh.

Phần mở rộng tệp

Loại tệp

.aspx

Trang máy chủ hiện hoạt ASP.NET

.asmx

Tệp nguồn dịch vụ web ASP.NET

.ascx

Tệp điều khiển ASP.NET wep người dùng

.Master

Trang web chính ASP.NET

.Xap

Cài đặt Windows phone

.swf

ShockWave Flash

.jar

Lưu trữ Java

.xsf

Tệp định nghĩa biểu mẫu Office InfoPath

.HTC

Tệp HTML cấu phần

Nếu quản trị của bạn cho phép script tuỳ chỉnh trên một trang web, bạn cần quyền "Thêm và tùy chỉnh trang" (một phần của mức cấp phép thiết kế và điều khiển đầy đủ) để chạy script trong các kiểu tệp được liệt kê ở trên. Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Đối với danh sách tên tệp bị hạn chế bởi ứng dụng đồng bộ, hãy xem những hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ tệp và thư mục.)

Các loại tệp cho SharePoint Server 2016 bị chặn

Không có một số loại tệp mà bạn không thể tải lên một danh sách hoặc thư viện trên SharePoint Server 2016. Theo mặc định, SharePoint chặn các loại tệp này. Ví dụ, nếu .asp trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn, một tệp được gọi là "newpage.asp" bị chặn.

Các biến thể của một phần mở rộng tệp cũng bị chặn. Danh sách sau đây cho thấy cách khác nhau của thể hiện cho cùng một tệp, tất cả đều bị chặn nếu phần mở rộng .hta trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn.

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

Lưu ý: Danh sách các là chuẩn tệp đó SharePoint khối. Người quản trị có thể thêm nhiều kiểu tệp để chặn. Nếu bạn tìm thấy các kiểu tệp không được liệt kê ở đây, nhưng bị chặn, lệnh nói vào SharePoint quản trị hoặc người quản lý của bạn.

Đây là các loại tệp bị chặn mặc định cho việc triển khai SharePoint Server 2016 mới.

Để tìm hiểu cách thay đổi hoặc thêm tệp hãy xem Thêm hoặc loại bỏ các kiểu tệp.

Phần mở rộng tệp

Loại tệp

.ashx

Tệp xử lý web ASP.NET. Bộ xử lý web là các mô-đun phần mềm xử lý các yêu cầu HTTP chưa được xử lý mà ASP.NET nhận được.

.asmx

Tệp nguồn Dịch vụ Web ASP.NET

.json

Tệp JavaScript Object Notation

.soap

Tệp Giao thức Truy cập Đối tượng Đơn giản

.svc

Tệp dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF)

.xamlx

Visual Studio Tệp dịch vụ dòng công việc

Tập bao gồm dấu ngoặc nhọn (ví dụ, tên tệp. {} tài liệu}) bị chặn tự động.

Thêm hoặc loại bỏ tệp bị chặn để SharePoint Server 2016

Nếu bạn có quyền quản trị cụm máy chủ, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các loại tệp bị chặn.

 1. Mở SharePoint Trung tâm quản trị.

 2. Bấm bảo mật, sau đó bấm định nghĩa các loại tệp chặn.

  Thiết bị chặn tệp từ Trung tâm quản trị bảo mật
 3. Để thay đổi ứng dụng web, bấm vào nối kết bên cạnh Ứng dụng Web: rồi bấm Thay đổi ứng dụng Web.

  Thay đổi tùy chọn ứng dụng web

  Trong hộp thoại chọn ứng dụng Web, bấm ứng dụng.

  Chọn ứng dụng web từ trang ứng dụng web thay đổi
 4. Trên trang Loại tệp chặn , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để thêm một tệp để chặn, hãy nhập một phần mở rộng tệp (với dấu chấm), mỗi dòng.

  Để dừng việc chặn tệp, chọn phần mở rộng tệp và nhấn phím Del.

  Danh sách các tệp bị chặn

  Nếu bạn xóa tệp sai bằng tai nạn, nhấn CTRL + Z để hoàn tác.

  Lưu ý: Bạn không phải nhập một phần mở rộng tên tệp trong danh sách theo thứ tự bảng chữ cái. Lần sau bạn mở danh sách, mở rộng tên tệp mà bạn đã thêm vào sẽ được đúng cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

 5. Bấm vào OK.

Không có một số loại tệp mà bạn không thể tải lên một danh sách hoặc thư viện trên SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2010. Theo mặc định, SharePoint chặn các loại tệp này. Ví dụ, nếu .asp trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn, một tệp được gọi là "newpage.asp" bị chặn.

Các biến thể của một phần mở rộng tệp cũng bị chặn. Danh sách sau đây cho thấy cách khác nhau của thể hiện cho cùng một tệp, tất cả đều bị chặn nếu phần mở rộng .hta trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn.

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

Lưu ý: Danh sách các là chuẩn tệp đó SharePoint khối. Người quản trị có thể thêm nhiều kiểu tệp để chặn. Nếu bạn tìm thấy các kiểu tệp không được liệt kê ở đây, nhưng bị chặn, lệnh nói vào SharePoint quản trị hoặc người quản lý của bạn.

Các loại tệp bị chặn cho SharePoint Foundation và SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2010

Cho việc triển khai tại chỗ của SharePoint Foundation hoặc SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2010, người quản trị máy chủ có thể thêm hoặc loại bỏ kiểu tệp từ danh sách các loại tệp bị chặn. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các loại tệp bị chặn cho SharePoint Server site, hãy xem một trong các bài viết sau đây, tùy thuộc vào phiên bản của SharePoint bạn có:

Các kiểu tệp sau đây bị chặn theo mặc định trong triển khai tại chỗ của SharePoint.

Để tìm hiểu cách thay đổi hoặc thêm tệp hãy xem Thêm hoặc loại bỏ các kiểu tệp.

Phần mở rộng tệp

Loại tệp

.ade

phần mở rộng Dự án Microsoft Access

.adp

Dự án Microsoft Access

.asa

Tệp khai báo ASP

.ashx

Tệp xử lý web ASP.NET. Bộ xử lý web là các mô-đun phần mềm xử lý các yêu cầu HTTP chưa được xử lý mà ASP.NET nhận được.

.asmx

Tệp nguồn Dịch vụ Web ASP.NET

.asp

Trang Máy chủ Hoạt động

.bas

Mô-đun lớp Microsoft Visual Basic

.bat

Tệp xử lý theo lô

.cdx

Chỉ mục phức hợp

.cer

Tệp chứng chỉ

.chm

Tệp Trợ giúp HTML đã biên soạn

.class

Tệp dạng lớp trong Java

.cmd

Script lệnh Microsoft Windows NT

.com

Chương trình Microsoft MS-DOS

.config

Tệp cấu hình

.cnt

Tệp Trợ giúp Nội dung

.cpl

Phần mở rộng Bảng Điều khiển

.crt

Chứng chỉ bảo mật

.csh

Tệp script

.der

Tệp chứng chỉ DER

.dll

thư viện nối kết động Windows

.exe

Tệp Tự chạy

.fxp

Chương trình Microsoft Visual FoxPro đã được biên soạn

.gadget

Windows Gadget

.grp

Tệp nhóm SmarterMail

.hlp

Tệp trợ giúp

.hpj

Tệp Ảnh Hemera Photo Objects

.hta

Chương trình HTML

.htr

Tệp script

.htw

Tài liệu HTML

.ida

Tệp Dịch vụ Thông tin Internet

.idc

Tệp kết nối cơ sở dữ liệu Internet

.idq

Tệp truy vấn dữ liệu Internet

.ins

Dịch vụ Địa chỉ Internet

.isp

Thiết đặt Giao tiếp Internet

.its

Tệp Tập Tài liệu Internet

.jse

Tệp script JScript được Mã hóa

.json

Tệp JavaScript Object Notation

.ksh

Tệp script Korn Shell

.lnk

Lối tắt

.mad

Lối tắt

.maf

Lối tắt

.mag

Lối tắt

.mam

Lối tắt

.maq

Lối tắt

.mar

Lối tắt

.mas

Thủ tục được lưu trữ trong Microsoft Access

.mat

Lối tắt

.mau

Lối tắt

.mav

Lối tắt

.maw

Lối tắt

.mcf

Định dạng Chứa Đa phương tiện

.mda

Chương trình bổ trợ Microsoft Access

.mdb

Chương trình Microsoft Access

.mde

Cơ sở dữ liệu MDE Microsoft Access

.mdt

Tệp dữ liệu Microsoft Access

.mdw

Nhóm làm việc Microsoft Access

.mdz

Chương trình hướng dẫn Microsoft Access

.ms-one-stub

Microsoft OneNote stub

.msc

Tài liệu Điều khiển Microsoft Chung

.msh

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.mshxml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msi

Gói Microsoft Windows Installer

.msp

Tệp gói cập nhật Windows Installer

.mst

Tệp nguồn Visual Test

.ops

Tệp cài đặt hồ sơ Microsoft Office

.pcd

Script đã được biên soạn của phần mềm Photo CD image hoặc Microsoft Visual Test

.pif

Lối tắt tới chương trình MS-DOS

.pl

Perl script

.prf

Tệp hệ thống

.prg

Tệp nguồn chương trình

.printer

Tệp máy in

.ps1

Tệp Lệnh ghép ngắn trong Windows PowerShell

.ps1xml

Tệp cấu hình Hiển thị Windows PowerShell

.ps2

Tệp Lệnh ghép ngắn trong Windows PowerShell

.ps2xml

Tệp cấu hình Hiển thị Windows PowerShell

.psc1

Tệp Windows PowerShell Console

.psc2

Tệp Windows PowerShell Console

.pst

Tệp thư mục cá nhân Microsoft Outlook

.reg

Mục nhập đăng ký

.rem

ACT! Tệp bảo trì cơ sở dữ liệu

.scf

Tệp lệnh Windows Explorer

.scr

Màn hình chờ

.sct

Tệp script

.shb

Lối tắt Windows

.shs

Đối tượng Shell Scrap

.shtm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.shtml

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.soap

Tệp Giao thức Truy cập Đối tượng Đơn giản

.stm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.svc

Tệp dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF)

.url

Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (Lối tắt Internet)

.vb

Tệp Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

Tệp VBScript Encoded Script

.vbs

Tệp VBScript

.vsix

Phần mở rộng Visual Studio

.ws

Tệp Windows Script

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Tệp Windows Script

.wsh

Tệp cài đặt Máy chủ Windows Script

.xamlx

Tệp dịch vụ Dòng công việc trong Visual Studio

Tập bao gồm dấu ngoặc nhọn (ví dụ, tên tệp. {} tài liệu}) bị chặn tự động.

Thêm hoặc loại bỏ tệp bị chặn để SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2010

Nếu bạn có quyền quản trị cụm máy chủ, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các loại tệp bị chặn.

 1. Mở SharePoint Trung tâm quản trị.

 2. Bấm bảo mật, sau đó bấm định nghĩa các loại tệp chặn.

  Thiết bị chặn tệp từ Trung tâm quản trị bảo mật
 3. Để thay đổi ứng dụng web, bấm vào nối kết bên cạnh Ứng dụng Web: rồi bấm Thay đổi ứng dụng Web.

  Thay đổi tùy chọn ứng dụng web

  Trong hộp thoại chọn ứng dụng Web, bấm ứng dụng.

  Chọn ứng dụng web từ trang ứng dụng web thay đổi
 4. Trên trang Loại tệp chặn thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để thêm một tệp để chặn, hãy nhập một phần mở rộng tệp (với dấu chấm), mỗi dòng.

  Để dừng việc chặn tệp, chọn phần mở rộng tệp và nhấn phím Del.

  TK

  Nếu bạn xóa tệp sai bằng tai nạn, nhấn CTRL + Z để hoàn tác.

  Lưu ý: Bạn không phải nhập một phần mở rộng tên tệp trong danh sách theo thứ tự bảng chữ cái. Lần sau bạn mở danh sách, mở rộng tên tệp mà bạn đã thêm vào sẽ được đúng cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

 5. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×