Cài đặt Skype for Business Online

Skype for Business là một phần của bộ sản phẩm Office 365. Bạn có thể mua nó như là một phần của Office 365, hoặc mua nó dưới dạng một sản phẩm độc lập với gói Skype for Business Online.

Để cài đặt Skype for Business, bạn cần đăng nhập vào Office 365 trước tiên. Đây là cách thực hiện:

 1. Xác định vị trí ID người dùng Office 365 của bạn. Bạn đã nhận được email từ Nhóm Microsoft Online Services có chứa ID người dùng Office 365 của bạn. Thông tin này có dạng như sau:

  Ví dụ về email chào mừng bạn nhận được sau khi đăng ký Skype for Business Online. Trong đó chứa id người dùng Office 365.

 2. Đi tới https://admin.Microsoft.com/ và nhập Office 365 ID người dùng và mật khẩu của bạn. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy Trung tâm quản trị Office 365:

  Ví dụ về diện mạo của trung tâm quản trị Office 365 khi bạn có Gói Skype for Business Online.

 3. Ở bên phải trang, dưới lối tắt quản trị, chọn Tải xuống phần mềm.

  Chọn Tải xuống phần mềm.

 4. Chọn Cài đặt.

  Chọn Cài đặt để cài đặt Skype for Business Online.

 5. Ở phía dưới cùng của màn hình, hãy chọn Lưu dưới dạng để tải xuống tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe vào máy tính của bạn.

  Chọn Lưu dưới dạng để lưu ứng dụng vào máy tính của bạn.

  Quan trọng: Lưu ý nơi bạn đã lưu tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe trên máy tính của bạn. Nếu Skype for Business ngừng hoạt động trong quá trình thiết lập, đây là nơi cần đi đến để chạy lại quá trình này.

 6. Sau khi tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe đã tải xuống, hãy chọn Chạy.

  Chọn Chạy để khởi động trình hướng dẫn thiết lập.

  Chương trình cài đặt Office bắt đầu và hiển thị thông báo cho biết đang cài đặt Office. Tuy nhiên, chương trình này chỉ cài đặt Skype for Business. Nó không cài đặt toàn bộ Office.

  Cài đặt Office trông như đang cài đặt Office nhưng chỉ cài đặt Skype for Business.

 7. Khi chương trình cài đặt Office hoàn tất, nó sẽ hiển thị thông báo cho biết Office đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, chỉ có Skype for Business được cài đặt. Chọn Đóng.

 8. Khởi chạy Skype for Business. Trong hộp Những việc đầu tiên, nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép, hãy chọn Chấp nhận.

Bạn có thể cài đặt Skype for Business trên tối đa 5 PC. Để cài đặt Skype for Business trên một PC khác:

 1. Đăng nhập vào PC tiếp theo của bạn.

 2. Đăng nhập vào Office 365 tại https://admin.Microsoft.com/.

 3. Lặp lại các bước được liệt kê trong thủ tục phía trên để tải xuống và cài đặt Skype for Business.

Đăng nhập lần đầu

 1. Tại trang đăng nhập Skype for Business, nhập ID người dùng và mật khẩu Office 365 của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

  Ví dụ, nếu bạn sử dụng jakob@contoso.com để đăng nhập vào Office 365, thì đây là thông tin bạn sẽ nhập để đăng nhập vào Skype for Business.

  Đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn hoặc chọn Tạo tài khoản.

 2. Nhập mật khẩu của bạn cho Office 365.

 3. Ở trang tiếp theo, nếu bạn muốn lưu mật khẩu để đăng nhập lần sau, hãy chọn .

  Chọn Có để lưu mật khẩu của bạn để bạn có thể đăng nhập tự động lần sau.

 4. Tại hộp Giúp Cải tiến Skype for Business, chọn có cho phép chúng tôi thu thập nhật ký lỗi và thông tin cấu hình thiết bị hoặc không.

Chúc mừng! Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho đào tạo qua video về Skype for Business.

Các bước này có hữu ích không? Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Gói Skype for Business Online bao gồm các dịch vụ trực tuyến và ứng dụng Skype for Business cơ bản. Bạn sẽ cài đặt ứng dụng trên PC của mình.

 1. Xác định vị trí ID người dùng Office 365 của bạn. Khi người quản trị thêm bạn vào Skype for Business Online Plan, bạn đã nhận được email từ Nhóm Microsoft Online Services có chứa ID người dùng Office 365 của bạn. Thông tin này có dạng như sau:

  Ví dụ về email chào mừng bạn nhận được sau khi đăng ký Skype for Business Online. Trong đó chứa id người dùng Office 365.

 2. Đi tới https://admin.Microsoft.com/ và nhập Office 365 ID người dùng và mật khẩu của bạn. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy một trang như sau:

  Hình ảnh trang cài đặt mà bạn sẽ thấy nếu bạn có Gói Skype for Business Online

 3. Ở phía dưới cùng của màn hình, hãy chọn Lưu dưới dạng để tải xuống tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe vào máy tính của bạn.

  Chọn Lưu dưới dạng để lưu ứng dụng vào máy tính của bạn.

  Quan trọng: Lưu ý nơi bạn đã lưu tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe trên máy tính của bạn. Nếu Skype for Business ngừng hoạt động trong quá trình thiết lập, đây là nơi cần đi đến để chạy lại quá trình này.

 4. Sau khi tệp setupskypeforbusinessentryretail.exe đã tải xuống, hãy chọn Chạy.

  Chọn Chạy để khởi động trình hướng dẫn thiết lập.

  Chương trình cài đặt Office bắt đầu và hiển thị thông báo cho biết đang cài đặt Office. Tuy nhiên, chương trình này chỉ cài đặt Skype for Business. Nó không cài đặt toàn bộ Office.

  Cài đặt Office trông như đang cài đặt Office nhưng chỉ cài đặt Skype for Business.

 5. Khi chương trình cài đặt Office hoàn tất, nó sẽ hiển thị thông báo cho biết Office đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, chỉ có Skype for Business được cài đặt. Chọn Đóng.

 6. Khởi chạy Skype for Business. Trong hộp Những việc đầu tiên, nếu bạn chấp nhận thỏa thuận cấp phép, hãy chọn Chấp nhận.

Bạn có thể cài đặt Skype for Business trên tối đa 5 PC. Để cài đặt Skype for Business trên một PC khác:

 1. Đăng nhập vào PC tiếp theo của bạn.

 2. Đăng nhập vào Office 365 tại https://admin.Microsoft.com/.

 3. Lặp lại các bước được liệt kê trong thủ tục phía trên để tải xuống và cài đặt Skype for Business.

Đăng nhập lần đầu

 1. Tại trang đăng nhập Skype for Business, nhập ID người dùng và mật khẩu Office 365 của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

  Ví dụ, nếu bạn sử dụng jakob@contoso.com để đăng nhập vào Office 365, thì đây là thông tin bạn sẽ nhập để đăng nhập vào Skype for Business.

  Đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn hoặc chọn Tạo tài khoản.

 2. Nhập mật khẩu của bạn cho Office 365.

 3. Ở trang tiếp theo, nếu bạn muốn lưu mật khẩu để đăng nhập lần sau, hãy chọn .

  Chọn Có để lưu mật khẩu của bạn để bạn có thể đăng nhập tự động lần sau.

 4. Tại hộp Giúp Cải tiến Skype for Business, chọn có cho phép chúng tôi thu thập nhật ký lỗi và thông tin cấu hình thiết bị hoặc không.

Chúc mừng! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng Skype for Business cho IM và cuộc họp trực tuyến.

Các bước này có hữu ích không? Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×