Cờ email thư để theo lập

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách gắn cờ thông điệp email, bạn có thể theo dõi phản hồi các thư bạn gửi. Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn đang theo dõi thư mà bạn nhận được. Trong trường hợp, bạn có thể bao gồm một cảnh báo lời nhắc.

Khi bạn phải có phản hồi kịp thời vào thư, sử dụng cờ cho người nhận.

Mẹo: Sử dụng tính năng này với toàn quyền quyết định. Một số người nhận có thể rất trân trọng không có lời nhắc được thêm vào Outlook của họ.

 1. Trước khi bạn bấm gửi, trên tab thư , trong nhóm thẻ , bấm Theo dõi, sau đó bấm tùy chỉnh.

 2. Bấm gắn cờ cho người nhận.

 3. Dưới gắn cờ cho người nhận, hãy bấm một cờ trong danh sách gắn cờ để .

 4. Theo mặc định, một lời nhắc đi kèm với nhiệm vụ. Để gửi một cờ mà không cần một cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

  Văn bản cờ người nhận nhận xuất hiện trong Thanh Thông tin.

  Cờ và lời nhắc cho người nhận hiển thị trong Thanh thông tin thư.

Nếu bạn phải theo dõi thư mà bạn đang gửi, đặt lời nhắc cho chính bạn.

 1. Trước khi bạn bấm gửi, trên tab thư , trong nhóm thẻ , bấm Theo dõi.

 2. Bấm cờ cho khi bạn muốn được nhắc nhở về thông báo này.

  Theo mặc định, cờ sau đây bắt đầu ngày tháng, ngày đến hạn và lời nhắc sẵn dùng:

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Một giờ trước lúc hết giờ làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng một ngày

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng hai ngày

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có Ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện thời

Tùy chỉnh

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Luân phiên, hãy bấm tùy chỉnh để tạo một ngày bắt đầungày đến hạn không xuất hiện trong danh sách. Bấm OK để đóng hộp thoại.

Văn bản cờ người nhận nhận xuất hiện trên thanh thông tin.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tùy chỉnh vào cờ bằng cách xác định ngày đến hạnbắt đầu hoặc thay đổi khi cảnh báo lời nhắc xuất hiện, hãy làm theo các bước trong phần cờ để nhắc bạn và người nhận để theo dõi . Bạn có thể xóa hộp kiểm gắn cờ cho người nhận để tùy chỉnh cờ mà chỉ mình bạn nhìn thấy.

Để gắn cờ cho thư mới cả bạn và người nhận, hãy làm như sau:

 1. Trên tab thư , trong nhóm thẻ , bấm Theo dõi, sau đó bấm Thêm lời nhắc.

 2. Bấm gắn cờ cho người nhận.

  Để gửi một cờ mà không cần một cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

 3. Chọn hộp kiểm gắn cờ cho tôi , và nếu bạn muốn, hộp kiểm lời nhắc .

 4. Bạn có thể xác định một ngày bắt đầungày đến hạn cho gắn cờ cho tôi.

 5. Trong danh sách gắn cờ cho , bấm vào văn bản cờ mà bạn muốn xuất hiện. Bạn có thể cũng có thể nhập tùy chỉnh văn bản trong hộp, và sau đó nhấn ENTER.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi văn bản cờ hoặc đặt ngày bắt đầungày đến hạn , nếu bạn đang dùng tài khoản email IMAP.

 6. Nếu hộp kiểm lời nhắc cho gắn cờ cho tôi hoặc gắn cờ cho người nhận được chọn, xác định thời gian cho lời nhắc.

 7. Bấm OK.

  Văn bản cờ sẽ xuất hiện trên thanh thông tin.

  Thanh Thông tin cho một thư với lời nhắc Theo dõi

Sau khi bạn gửi một thông báo sử dụng cờ, bạn có thể tìm kiếm phản hồi.

Lưu ý: Theo mặc định, thư đã gửi được lưu trong thư mục Mục đã gửi . Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange và di chuyển mục đã gửi của bạn sang tệp dữ liệu Outlook (.pst) theo cách thủ công hoặc với tự động lưu trữ, tính năng này không sẵn dùng.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở thư gốc trong thư mục Mục đã gửi .

  • Mở các được gắn cờ gửi thông điệp trong Thanh việc cần làm.

  • Mở bất kỳ thư nào là trả lời thư gốc, bấm thanh thông tin, sau đó bấm mở thư gốc được gắn cờ.

 2. Bấm thanh thông tin, sau đó bấm Tìm thư có liên quan.

  Hộp thoại Tìm kiếm nâng cao xuất hiện và bắt đầu tìm kiếm cho các thư là trả lời thư được gắn cờ của bạn.

Khi theo dõi thư sẽ không còn muốn, bạn có thể xóa cờ trên thư.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bạn đã thêm cờ vào thư mà bạn chưa gửi, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ   

  1. Trong bản thảo thư, trên tab thư , trong nhóm thẻ , bấm Theo dõi.

  2. Bấm Xóa Cờ.

 • Bạn đã gửi thư sử dụng cờ cho chính bạn hoặc người khác, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ   

  Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Xóa thư đã gắn cờ trong thanh việc cần làm.

   Điều này cũng xóa thư trong thư mục thư của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào thư bất kỳ chỗ nào đó xuất hiện trong Outlook, sau đó bấm Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Lưu ý: Người nhận thư vẫn nhìn thấy cờ. Khi bạn loại bỏ cờ, nó chỉ ảnh hưởng đến những gì bạn nhìn thấy.

 • Lời nhắc cờ sẽ xuất hiện, và bạn muốn xóa bỏ cờ   

  1. Khi cảnh báo lời nhắc xuất hiện, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Cho tôi biết cách Đánh dấu hoàn thànhXóa cờ khác nhau

   Đánh dấu hoàn thành     Mục vẫn còn đã được đánh dấu với cờ theo dõi, Tuy nhiên, nó sẽ xuất hiện với một gạch ngang chữ. Nếu thanh việc cần làm hoặc nhiệm vụ được cấu hình để hiển thị tất cả các nhiệm vụ và các mục bất kể việc họ đã hoàn tất hay chưa, thông báo sẽ xuất hiện cho đến khi bạn xóa bỏ nó khỏi thư mục thư của bạn.

   Xóa cờ     Cờ được loại bỏ khỏi thư và không có bản ghi không có thư bao giờ xuất hiện trong dạng xem như thanh việc cần làm và nhiệm vụ.

   Nếu bạn muốn lưu bản ghi của mục đã hoàn tất, hãy dùng Cờ hoàn thành. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn xóa thư mục hoàn toàn biến mất khỏi tất cả dạng xem trong Outlook.

 • Nhận một phản hồi thư được gắn cờ, và bạn muốn xóa bỏ cờ   

  1. Trong ngăn đọc hoặc trong thư đang mở, bấm thanh thông tin, sau đó bấm Mở gắn cờ thư gốc.

  2. Trên tab thư , trong nhóm thẻ , bấm Theo dõi.

  3. Bấm Xóa Cờ.

Bạn có thể gắn cờ cho thư mà bạn nhận được để nhắc bạn theo dõi hoặc thực hiện thao tác sau. Để gắn cờ cho thư đã nhận được, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong danh sách thư, bấm vào cột cờ bên cạnh thư.

  Trừ khi bạn đã thay đổi cờ mặc định, cờ sử dụng ngày hôm nay cho ngày bắt đầungày đến hạn.

 • Trong danh sách thư, bấm chuột phải vào cờ cột bên cạnh thư. Chọn ngày đến hạn cho nhiệm vụ.

  Ví dụ, nếu bạn bấm Tiếp theo tuần, một ngày bắt đầu của thứ hai kế tiếp và ngày đến hạn sau thứ sáu được đặt. Bấm tùy chỉnh sử dụng một ngày bắt đầungày đến hạn không xuất hiện trong danh sách.

Sau khi bạn bấm OK, văn bản cờ sẽ xuất hiện trên thanh thông tin.

Thư được gắn cờ sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm, nhiệm vụ và danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lịch.

Theo mặc định, các tùy chọn cờ sau đây sẵn dùng.

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Một giờ trước lúc hết giờ làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng một ngày

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng hai ngày

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có Ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện thời

Tùy chỉnh

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Email được gắn cờ thư trợ giúp bạn quản lý tốt hơn cho các thư của bạn. Thư được gắn cờ tạo các mục cần làm cho bạn một mình hoặc cho bạn và người nhận thông điệp email. Ví dụ, bạn có thể gắn cờ thông điệp email yêu cầu thông tin bạn cần bằng một ngày nhất định. Khi người nhận sẽ nhận được thông báo, cờ sẽ xuất hiện với nó và một thông báo đặc biệt xuất hiện trên thanh thông tin trong ngăn đọc và ở phía trên cùng của thư khi mở trong Outlook.

Thư đã gắn cờ cho chính bạn có thể giúp bạn theo dõi ai đã trả lời thư. Trong kịch bản trước đó, bạn đã gửi thư được gắn cờ email yêu cầu thông tin bằng một ngày nhất định. Bằng cũng gắn cờ cho email cho chính bạn, bạn được nhắc để kiểm tra các trả lời. Outlook có thể thậm chí giúp bạn tự động tìm trả lời thư được gắn cờ ban đầu.

Thư được gắn cờ được hiển thị trong thanh việc cần làm, nhiệm vụ và danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lịch.

Bạn cần phản hồi các thông điệp email mà bạn đang gửi. Để nhắc người nhận phản hồi, bạn có thể dùng cờ để gửi một lời nhắc bằng tin nhắn của bạn.

Mẹo: Sử dụng tính năng này với toàn quyền quyết định. Một số người nhận có thể rất trân trọng không có lời nhắc được thêm vào của họ Microsoft Outlook.

 1. Trong một thông điệp email mới, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm Theo dõi Ảnh nút .

 2. Bấm gắn cờ cho người nhận.

 3. Dưới gắn cờ cho người nhận, hãy bấm vào loại cờ trong danh sách gắn cờ để .

 4. Theo mặc định, một lời nhắc sẽ đi kèm với nhiệm vụ. Nếu bạn muốn chỉ cờ mà không cần cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

  Sau khi bạn bấm OK, trên thanh thông tin hiển thị tùy chọn mà bạn chọn.

  Thanh Thông tin Outlook

Lưu ý: Thư đã nhận được email được gắn cờ không tự động thêm nhiệm vụ, thanh việc cần làm, hoặc danh sách nhiệm vụ hàng ngày. Nếu một lời nhắc được cung cấp, cảnh báo lời nhắc kích hoạt tại thời gian đã xác định trừ khi mục được mở và lời nhắc bị tắt.

Đôi khi bạn biết rằng bạn cần phản hồi đến một thông điệp email mà bạn đang gửi. Để đảm bảo là bạn nhớ để kiểm tra các phản hồi của người nhận, hãy làm như sau:

 1. Trong một thông điệp email mới, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm Theo dõi Ảnh nút .

 2. Cho biết khi bạn muốn được nhắc nhở về thông báo này.

  Theo mặc định, sau đây gắn cờ bắt đầu ngày tháng, ngày đến hạn và lời nhắc sẵn dùng.

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Một giờ trước lúc hết giờ làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng một ngày

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng hai ngày

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có Ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện thời

Tùy chỉnh

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Luân phiên, hãy bấm tùy chỉnh để tạo một ngày bắt đầungày đến hạn không xuất hiện trong danh sách. Bấm OK để đóng hộp thoại.

Trên thanh thông tin hiển thị tùy chọn mà bạn chọn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tùy chỉnh thêm cờ của bạn bằng cách chỉ định bắt đầu và ngày đến hạn ngày hoặc thay đổi khi một lời nhắc cảnh báo sẽ xuất hiện, hãy làm theo các bước trong phần cờ một thư bạn gửi đi để người nhận để theo dõi và bạn sau đó kiểm tra thư trả lời nhắc . Bạn luôn có thể xóa hộp kiểm gắn cờ cho người nhận để tùy chỉnh cờ chỉ cho bạn.

Để đồng thời gắn cờ cho thư cả cho chính bạn và người nhận, hãy làm như sau:

 1. Trong một thông điệp email mới, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm Theo dõi Ảnh nút .

 2. Bấm gắn cờ cho người nhận.

  Gắn cờ cho người nhậnlời nhắc cho người nhận hộp kiểm được chọn. Nếu bạn muốn người nhận để nhận cờ, nhưng không có cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

 3. Chọn hộp kiểm gắn cờ cho tôi , và nếu bạn muốn, hộp kiểm lời nhắc .

 4. Bạn có thể xác định một ngày bắt đầungày đến hạn cho gắn cờ cho tôi.

 5. Dành cho chính bạn hoặc cho người nhận, bạn có thể nhập văn bản cờ bạn muốn hiển thị. Nếu danh sách gắn cờ để không chứa văn bản bạn muốn, hãy nhập một nhập mục mới vào hộp văn bản và sau đó nhấn ENTER.

 6. Nếu hộp kiểm lời nhắc cho gắn cờ cho tôi hoặc gắn cờ cho người nhận được chọn, bạn có thể xác định thời gian cho một lời nhắc để kích hoạt được.

 7. Bấm OK.

  Trên thanh thông tin hiển thị các tùy chọn mà bạn chọn.

  thanh thông tin outlook

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi văn bản cờ hoặc đặt ngày tháng bắt đầu và ngày đến hạn, nếu bạn đang dùng tài khoản email IMAP.

Tính năng này yêu cầu bạn lưu thư đã gửi email của bạn. Theo mặc định, thư đã gửi được lưu trong thư mục Mục đã gửi . Nếu vị trí chuyển phát mặc định của bạn — vị trí nơi lưu thư đến — là máy chủ chạy Microsoft Exchange, hãy đảm bảo bạn không di chuyển, hoặc theo cách thủ công hoặc thông qua tự động lưu trữ, mục đã gửi của bạn vào một tệp Tệp Thư mục Riêng (.pst) trên máy tính của bạn. Cách làm như vậy sẽ gây ra tính năng không để làm việc.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở thư gốc trong thư mục Mục đã gửi .

  • Mở các được gắn cờ gửi thông điệp trong Thanh việc cần làm.

  • Mở bất kỳ thông điệp email là trả lời thư gốc, bấm thanh thông tin, sau đó bấm mở thư gốc được gắn cờ.

 2. Bấm thanh thông tin, sau đó bấm Tìm thư có liên quan.

  Hộp thoại Tìm kiếm nâng cao sẽ mở và bắt đầu tìm kiếm cho thông điệp email có liên quan.

Bạn có thể chọn để tắt cờ theo dõi thư ở bất kỳ lúc nào.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bạn có bao gồm một thông điệp email và chọn cờ, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ   

  1. Trong bản thảo thư, trên tab thư , trong nhóm tùy chọn , bấm Theo dõi. Ảnh nút .

  2. Bấm Xóa Cờ.

 • Bạn đã gửi thông điệp email mà bạn gắn cờ cho chính bạn hoặc người khác, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ   

  Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Xóa bỏ thư được gắn cờ email gốc từ thanh việc cần làm.

   Điều này sẽ xóa bỏ thông điệp email từ thư mục thư của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào thư mọi nơi ảnh đó xuất hiện, sau đó bấm Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Lưu ý: Người nhận email của bạn vẫn nhìn thấy cờ. Loại bỏ cờ chỉ ảnh hưởng đến những gì bạn nhìn thấy.

 • Lời nhắc cờ sẽ xuất hiện, và bạn muốn xóa bỏ cờ   

  1. Khi cảnh báo lời nhắc xuất hiện, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Bấm vào đây để tìm hiểu cách Đánh dấu hoàn thànhXóa cờ khác nhau

   Đánh dấu hoàn thành     Mục vẫn còn đã được đánh dấu với cờ theo dõi, Tuy nhiên, nó ngay bây giờ được hiển thị với một gạch ngang chữ. Nếu thanh việc cần làm hoặc nhiệm vụ được cấu hình để hiển thị tất cả các nhiệm vụ và các mục bất kể việc họ đang hoàn thành hay không, bạn vẫn nhìn thấy thông báo cho đến khi bạn xóa bỏ nó khỏi thư mục thư của bạn.

   Xóa cờ     Cờ sẽ bị loại bỏ từ thông điệp email, và không có không có bản ghi của thư bao giờ xuất hiện trong dạng xem như thanh việc cần làm và nhiệm vụ.

   Nếu bạn muốn lưu bản ghi của mục đã hoàn tất, hãy dùng Cờ hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi bạn xóa bỏ thư mục sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tất cả dạng xem trong Outlook.

 • Nhận một email phản hồi thư được gắn cờ, và bạn muốn xóa bỏ cờ   

  1. Trong ngăn đọc hoặc trong thư đang mở, bấm thanh thông tin, sau đó bấm Mở gắn cờ thư gốc.

  2. Trên tab thư , trong nhóm theo dõi , hãy bấm Theo dõi. Ảnh nút .

  3. Bấm Xóa Cờ.

Bạn có thể gắn cờ cho thư bạn nhận được nhắc nhở mình để theo dõi hoặc thực hiện các thao tác sau. Để gắn cờ cho thư đã nhận được, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Trong danh sách thư, bấm vào cột cờ bên cạnh thư để gắn cờ cho thư với cờ mặc định.

  Trừ khi bạn đã thay đổi cờ mặc định, nó có một ngày bắt đầu và ngày đến hạn hôm nay.

 2. Trong danh sách thư, bấm chuột phải vào cờ cột bên cạnh thư.

 3. Chọn ngày đến hạn cho nhiệm vụ. Ví dụ, chọn Tiếp theo tuần xác định ngày bắt đầu của thứ hai kế tiếp và ngày đến hạn sau thứ sáu. Bấm tùy chỉnh để tạo một ngày bắt đầu và ngày đến hạn không xuất hiện trong danh sách.

  Sau khi bạn bấm OK, trên thanh thông tin hiển thị tùy chọn mà bạn chọn.

  Thư được gắn cờ sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm, nhiệm vụ và danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lịch.

  Theo mặc định, cờ sau đây bắt đầu ngày tháng, ngày đến hạn và lời nhắc sẵn dùng.

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Một giờ trước lúc hết giờ làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng một ngày

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian bắt đầu của ngày hiện thời cộng hai ngày

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có Ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện thời

Tùy chỉnh

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Ngày hiện thời

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×