Cờ email thư để theo lập

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách gắn cờ thông điệp email, bạn có thể theo dõi phản hồi các thư bạn gửi. Bạn cũng có thể đảm bảo rằng bạn đang theo dõi thư mà bạn nhận được. Trong trường hợp, bạn có thể bao gồm một cảnh báo lời nhắc.

Khi bạn phải có phản hồi kịp thời vào thư, sử dụng cờ cho người nhận.

Mẹo:  Sử dụng tính năng này với toàn quyền quyết định. Một số người nhận có thể rất trân trọng không có lời nhắc được thêm vào Outlook của họ.

 1. Trước khi bạn chọn gửi, trên tab thư , trong nhóm thẻ , hãy chọn Theo dõi, sau đó chọn tùy chỉnh.

 2. Chọn gắn cờ cho người nhận.

 3. Dưới gắn cờ cho người nhận, chọn một cờ trong danh sách gắn cờ để .

 4. Theo mặc định, một lời nhắc đi kèm với nhiệm vụ. Để gửi một cờ mà không cần một cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

  Văn bản cờ người nhận nhận xuất hiện trong Thanh Thông tin.

  Cờ và lời nhắc cho người nhận hiển thị trong Thanh thông tin thư.

Nếu bạn phải theo dõi thư mà bạn đang gửi, đặt lời nhắc cho chính bạn.

 1. Trước khi bạn chọn gửi, trên tab thư , trong nhóm thẻ , hãy chọn Theo dõi.

 2. Chọn một cờ để khi bạn muốn được nhắc nhở về thông báo này.

  Theo mặc định, cờ sau đây bắt đầu ngày tháng, ngày đến hạn và lời nhắc sẵn dùng:

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Một giờ trước thời gian kết thúc trong ngày làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian của ngày hiện thời cộng một ngày bắt đầu

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian của ngày hiện thời cộng hai ngày bắt đầu

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện tại

Tùy chỉnh

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Luân phiên, chọn tùy chỉnh để tạo một ngày bắt đầungày đến hạn không xuất hiện trong danh sách. Chọn OK để đóng hộp thoại.

Văn bản cờ người nhận nhận xuất hiện trên thanh thông tin.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn tùy chỉnh vào cờ bằng cách xác định ngày đến hạnbắt đầu hoặc thay đổi khi cảnh báo lời nhắc xuất hiện, hãy làm theo các bước trong phần cờ để nhắc bạn và người nhận để theo dõi . Bạn có thể xóa hộp kiểm gắn cờ cho người nhận để tùy chỉnh cờ mà chỉ mình bạn nhìn thấy.

Để gắn cờ cho thư mới cả bạn và người nhận, hãy làm như sau:

 1. Trên tab thư , trong nhóm thẻ , hãy chọn Theo dõi, sau đó chọn Thêm lời nhắc.

 2. Chọn gắn cờ cho người nhận.

  Để gửi một cờ mà không cần một cảnh báo lời nhắc, hãy xóa hộp kiểm lời nhắc .

 3. Chọn hộp kiểm gắn cờ cho tôi , và nếu bạn muốn, hộp kiểm lời nhắc .

 4. Bạn có thể xác định một ngày bắt đầungày đến hạn cho gắn cờ cho tôi.

 5. Trong danh sách gắn cờ để , hãy chọn văn bản cờ bạn muốn xuất hiện. Bạn có thể cũng có thể nhập tùy chỉnh văn bản trong hộp, và sau đó nhấn ENTER.

  Lưu ý:  Bạn không thể thay đổi văn bản cờ hoặc đặt ngày bắt đầungày đến hạn , nếu bạn đang dùng tài khoản email IMAP.

 6. Nếu hộp kiểm lời nhắc cho gắn cờ cho tôi hoặc gắn cờ cho người nhận được chọn, xác định thời gian cho lời nhắc.

 7. Chọn OK.

  Văn bản cờ sẽ xuất hiện trên thanh thông tin.

  Thanh Thông tin cho một thư với lời nhắc Theo dõi

Sau khi bạn gửi một thông báo sử dụng cờ, bạn có thể tìm kiếm phản hồi.

Lưu ý:  Theo mặc định, thư đã gửi được lưu trong thư mục Mục đã gửi . Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange và di chuyển mục đã gửi của bạn sang tệp dữ liệu Outlook (.pst) theo cách thủ công hoặc với tự động lưu trữ, tính năng này không sẵn dùng.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở thư gốc trong thư mục Mục đã gửi .

  • Mở các được gắn cờ gửi thông điệp trong Thanh việc cần làm.

  • Mở bất kỳ thư nào là trả lời thư gốc, hãy chọn thanh thông tin, sau đó chọn mở thư gốc được gắn cờ.

 2. Chọn thanh thông tin, sau đó chọn Tìm thư có liên quan.

  Hộp thoại Tìm kiếm nâng cao xuất hiện và bắt đầu tìm kiếm cho các thư là trả lời thư được gắn cờ của bạn.

Khi theo dõi thư sẽ không còn muốn, bạn có thể xóa cờ trên thư.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bạn đã thêm cờ vào thư mà bạn chưa gửi, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ    

  1. Trong bản thảo thư, trên tab thư , trong nhóm thẻ , hãy chọn Theo dõi.

  2. Chọn xóa cờ.

 • Bạn đã gửi thư sử dụng cờ cho chính bạn hoặc người khác, nhưng bây giờ muốn xóa bỏ cờ    

  Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  1. Xóa thư đã gắn cờ trong thanh việc cần làm.

   Điều này cũng xóa thư trong thư mục thư của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào thư bất kỳ chỗ nào đó xuất hiện trong Outlook, sau đó chọn Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Lưu ý:  Người nhận thư vẫn nhìn thấy cờ. Khi bạn loại bỏ cờ, nó chỉ ảnh hưởng đến những gì bạn nhìn thấy.

 • Lời nhắc cờ sẽ xuất hiện, và bạn muốn xóa bỏ cờ    

  1. Khi cảnh báo lời nhắc xuất hiện, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Đánh dấu hoàn thành hoặc Xóa cờ.

   Cho tôi biết cách Đánh dấu hoàn thànhXóa cờ khác nhau

   Đánh dấu Hoàn thành     Mục vẫn còn đã được đánh dấu với cờ theo dõi, Tuy nhiên, nó sẽ xuất hiện với một gạch ngang chữ. Nếu thanh việc cần làm hoặc nhiệm vụ được cấu hình để hiển thị tất cả các nhiệm vụ và các mục bất kể việc họ đã hoàn tất hay chưa, thông báo sẽ xuất hiện cho đến khi bạn xóa bỏ nó khỏi thư mục thư của bạn.

   Xóa bỏ cờ     Cờ được loại bỏ khỏi thư và không có bản ghi không có thư bao giờ xuất hiện trong dạng xem như thanh việc cần làm và nhiệm vụ.

   Nếu bạn muốn lưu bản ghi của mục đã hoàn tất, hãy dùng Cờ hoàn thành. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn xóa thư mục hoàn toàn biến mất khỏi tất cả dạng xem trong Outlook.

 • Nhận một phản hồi thư được gắn cờ, và bạn muốn xóa bỏ cờ    

  1. Trong ngăn đọc hoặc trong thư đang mở, hãy chọn thanh thông tin, sau đó chọn Mở gắn cờ thư gốc.

  2. Trên tab thư , trong nhóm thẻ , hãy chọn Theo dõi.

  3. Chọn xóa cờ.

Bạn có thể gắn cờ cho thư mà bạn nhận được để nhắc bạn theo dõi hoặc thực hiện thao tác sau. Để gắn cờ cho thư đã nhận được, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong danh sách thư, hãy chọn cột cờ bên cạnh thư.

  Trừ khi bạn đã thay đổi cờ mặc định, cờ sử dụng ngày hôm nay cho ngày bắt đầungày đến hạn.

 • Trong danh sách thư, bấm chuột phải vào cờ cột bên cạnh thư. Chọn ngày đến hạn cho nhiệm vụ.

  Ví dụ, nếu bạn chọn Tiếp theo tuần, một ngày bắt đầu của thứ hai kế tiếp và ngày đến hạn sau thứ sáu được đặt. Chọn tùy chỉnh sử dụng một ngày bắt đầungày đến hạn không xuất hiện trong danh sách.

Sau khi bạn chọn OK, văn bản cờ sẽ xuất hiện trên thanh thông tin.

Thư được gắn cờ sẽ xuất hiện trong thanh việc cần làm, nhiệm vụ và danh sách nhiệm vụ hàng ngày trong lịch.

Theo mặc định, các tùy chọn cờ sau đây sẵn dùng.

Cờ

Ngày bắt đầu

Ngày đến hạn

Lời nhắc

Hôm nay

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Một giờ trước thời gian kết thúc trong ngày làm việc hôm nay

Ngày mai

Ngày hiện thời cộng một ngày

Ngày hiện thời cộng một ngày

Thời gian của ngày hiện thời cộng một ngày bắt đầu

Tuần Này

Ngày hiện thời cộng hai ngày, nhưng không trễ hơn ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Ngày làm việc cuối cùng trong tuần này

Thời gian của ngày hiện thời cộng hai ngày bắt đầu

Tuần Sau

Ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Ngày làm việc cuối cùng của tuần sau

Thời gian bắt đầu của ngày làm việc đầu tiên của tuần sau

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Không có ngày tháng

Ngày hiện tại

Tùy chỉnh

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Ngày hiện tại

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×