Bắt đầu Nhanh Word 2016

Cộng tác

Cộng tác trong Word 2016

Chia sẻ tài liệu của bạn

Cách chia sẻ tệp từ trong Word:

 1. Chọn Chia sẻ Chia sẻ trên dải băng.

  Hoặc chọn Tệp > Chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu tệp của bạn chưa được lưu vào OneDrive, bạn sẽ được nhắc tải tệp lên OneDrive để chia sẻ.

 2. Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.

 3. Thêm thông điệp (tùy chọn), rồi chọn Gửi.

Biểu tượng và hộp thoại Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa tài liệu

Sau khi chia sẻ tài liệu của mình, bạn có thể làm việc trên tệp đó cùng lúc với những người khác.

 • Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy cùng nhau làm việc trong Word Online và xem các thay đổi trong thời gian thực.

 • Bên dưới Chia sẻ, bạn sẽ thấy tên của những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Cờ có màu sẽ chỉ cho bạn chính xác vị trí nơi mỗi người đang làm việc trong tài liệu.

Cờ màu trong Word Online khi bạn đồng chỉnh sửa

Trò chuyện trong tài liệu

 1. Nếu có một người khác đang chỉnh sửa tệp của bạn trực tuyến, hãy chọn Trò chuyện để mở cửa sổ trò chuyện.

 2. Nhập nội dung bằng văn bản, rồi nhấn Enter để gửi thông điệp của bạn.

Cuộc hội thoại của bạn sẽ không được lưu khi bạn đóng tệp. Nếu bạn muốn giữ lại bản ghi về cuộc trò chuyện của mình, đồng thời duy trì cuộc hội thoại liên tục, hãy trao đổi với đồng nghiệp của mình trong Microsoft Teams.

Trò chuyện trong tài liệu

Trò chuyện trong tài liệu - 3

Theo dõi và xem lại các thay đổi

 1. Để theo dõi các thay đổi, hãy chọn Xem lại >Theo dõi Thay đổi.

  Nút Theo dõi Thay đổi sáng lên và mọi thay đổi mới đều được đánh dấu. Để ngừng việc theo dõi các thay đổi, hãy chọn lại Theo dõi Thay đổi.

 2. Cách xem lại các thay đổi:

  • Đặt con trỏ trước một thay đổi.

  • Chọn Chấp nhận để duy trì thay đổi hoặc Từ chối để loại bỏ.

  Để chấp nhận tất cả các thay đổi, hãy chọn Chấp nhận Tất cả các Thay đổi từ danh sách thả xuống.

Tính năng Theo dõi Thay đổi Word của Office 365
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×