Bắt đầu Nhanh SharePoint Online

Cộng tác

Cộng tác trong SharePoint Online

Mở tài liệu từ thư viện tài liệu

 1. Truy nhập site SharePoint.

 2. Mở thư viện tài liệu.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Chọn Mở, rồi chọn chỉnh sửa trong Office Online.

  • Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng trên máy tính cho máy tính của mình và muốn sử dụng ứng dụng đó, hãy chọn một tệp, rồi chọn Mở > Mở trong <sản phẩm> .

SPO_OpenDocLibrary

Chia sẻ tài liệu

 1. Chọn tài liệu bạn muốn chia sẻ.

 2. Chọn Chia sẻ.

 3. Bạn có 3 tùy chọn:

  • Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài liệu cùng, rồi thêm thông điệp nếu bạn muốn. Sau khi bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi.

  • Chọn Sao chép Liên kết để tạo liên kết trực tiếp đến tệp mà có thể chia sẻ trong email hoặc IM.

  • Chọn Outlook để mở Outlook trên web, rồi thêm liên kết đến tệp trong email mới.

SPO_Chia_sẻ_Mới

Làm việc cùng lúc với người khác trên cùng một tài liệu

Mở tài liệu để chỉnh sửa trong Office Online.

Số người hiện đang chỉnh sửa tài liệu xuất hiện ở trên đầu tài liệu trong Office Online.

SPO_Làm việc cùng nhau

Đồng bộ tệp với máy tính của bạn

 1. Từ thư viện tài liệu trên site SharePoint bạn muốn đồng bộ tệp từ đó, chọn Đồng bộ.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 3. Hoàn tất thiết lập và các tệp sẽ bắt đầu đồng bộ với máy tính của bạn. Bạn sẽ tìm thấy tệp của mình bên dưới OneDrive - < tên tổ chức > trong File Explorer hoặc Bộ tìm kiếm của máy Mac.

SPO_Thiết_lập_Đồng_bộ

Làm việc từ mọi nơi

Nếu có đăng ký Office 365 trong đó có SharePoint Online, bạn có thể xem thông tin về các site, cộng tác với đồng nghiệp, truy nhập tài liệu dùng chung và kết nối với công việc bằng thiết bị di động của bạn.

Biểu tượng Điện thoại và máy tính bảng
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×