Bắt đầu nhanh với Outlook

Cộng tác

Cộng tác trong Outlook 2016

Chia sẻ tệp để cộng tác trên các tệp đính kèm

  1. Tạo thư hoặc Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp một thư hiện có.

  2. Chọn Đính kèm Tệp.

  3. Chọn một tệp từ danh sách các tệp bạn đã làm việc cùng gần đây.

  4. Nếu tệp hiển thị biểu tượng đám mây nhỏ thì tệp đã được lưu trực tuyến và bạn sẽ chia sẻ tệp.

    Nếu tệp không hiển thị đám mây, hãy chọn mũi tên nhỏ, rồi chọn Tải lên OneDrive.

    Lưu ý: Để thay đổi quyền cho các tệp dùng chung, xem mục Quản lý mục được đính kèm vào email.

Chia sẻ tệp dưới dạng tệp đính kèm

Họp thông minh hơn với Skype và OneNote

Outlook giúp bạn lên lịch cuộc họp với người khác nhưng bạn cũng có thể tạo cuộc họp trực tuyến, rồi thiết lập không gian dùng chung cho các ghi chú cuộc họp trước khi gửi yêu cầu cuộc họp của mình.

Sau khi bạn đã thêm người dự vào cuộc họp, chọn nút Cuộc họp Skype trên dải băng. Một cuộc họp trực tuyến sẽ được tạo tự động, và liên kết được chèn vào yêu cầu cuộc họp.

Đối với các ghi chú dùng chung, chọn nút Ghi chú Cuộc họp. Bạn có thể tạo sổ tay OneNote mới hoặc chọn một sổ tay hiện có. Một liên kết dẫn tới sổ tay sẽ xuất hiện trong yêu cầu cuộc họp.

Cộng tác cùng Skype và OneNote
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×