Bắt đầu Nhanh Microsoft Teams

Cộng tác

Cộng tác trong Microsoft nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

@mention ai đó

Khi bạn muốn người nhận một thông báo cho một thư bạn đang gửi, bạn có thể @mention người. Bạn có thể @mention kênh, một nhóm, một người hoặc một vài người.

  1. Trong Hội thoại mới hoặc trả lời hộp, biểu tượng kiểu vào @ , rồi nhập vài chữ cái đầu tiên của tên của người đó.

  2. Trong hộp gợi ý , hãy chọn người. Lặp lại cho nhiều người như bạn muốn @mention.

  3. Đối với những người bạn @mention, ký hiệu @ Hiển thị trong thư của họ kênh và trên biểu tượng nhóm của họ. Hãy kiểm tra biểu tượng nhóm của bạn bây giờ nếu ai đó đã @mentioned bạn.

@mention người nào đó

Luôn kiểm soát mọi thứ với hoạt động và thông báo

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khi người nào đó @mentions bạn thích điều gì đó bạn đã đăng hoặc trả lời một chuỗi hội thoại bạn đã bắt đầu. Một số xuất hiện hoặc khoảng trên biểu tượng hoạt độngtrò chuyện và một @ xuất hiện trên biểu tượng nhóm .

  1. Chọn biểu tượng hoạt động .

  2. Để xem hội thoại áp dụng cho bạn, hãy chọn thông báo. Chọn gần đây để xem các cập nhật các hội thoại nhóm.

Luôn kiểm soát mọi thứ với hoạt động và thông báo

Tìm kiếm thư, mọi người, hoặc tệp

Bạn có thể tìm kiếm trong các nhóm, kênh, và tệp.

  1. Nhập một cụm từ vào hộp tìm kiếm và chọn Chọn để bắt đầu tìm kiếm. .

  2. Chọn thư, mọi người hoặc tệp.

  3. Chọn mục trong kết quả tìm kiếm. Luân phiên, bạn có thể bấm vào biểu tượng bộ lọc để sắp xếp hoặc lọc kết quả tìm kiếm của bạn.

Tìm kiếm người, hội thoại, và tệp

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×