Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả

Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn và đồng nghiệp của bạn muốn cộng tác trên tài liệu, hãy dùng tính năng đồng tác giả để xem các thay đổi của mọi người khi chúng xảy ra. Cộng tác là quy trình ba bước đơn giản:

 • Bạn lưu tài liệu để OneDrive hoặc SharePoint Online, để những người khác có thể làm việc trong đó.

 • Bạn mời mọi người sửa nó với bạn.

 • Khi họ mở và làm việc trong tài liệu trong Word 2016, Word Online và Word Android, bạn sẽ thấy được các thay đổi ngay sau khi họ đang thực hiện.

Đây là những gì có yêu cầu cho đồng tác giả trong Word, trong Windows:

Sử dụng một trình duyệt web, tải lên hoặc tạo tài liệu mới trên OneDrive, OneDrive for Businesshoặc một Thư viện SharePoint Online. Vui lòng lưu ý rằng khi SharePoint được cài đặt tại vị trí của tổ chức của bạn (tại cơ sở), đồng tác giả không sẵn dùng. Nếu bạn không chắc chắn về phiên bản của SharePoint, hãy yêu cầu người phụ trách site của bạn, hoặc bộ phận CNTT của bạn.

 1. Chọn chia sẻ. Nếu bạn chưa lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, OneDrive for Business hoặc SharePoint, thư viện, bạn sẽ được nhắc lưu.

 2. Chọn nơi bạn muốn lưu tài liệu của bạn.

  Các vị trí OneDrive và SharePoint để lưu tài liệu được tô sáng

 3. Sau khi bạn lưu tài liệu của bạn, bạn chọn ai mà bạn muốn chia sẻ tài liệu của bạn. Nhập tên của những người bạn muốn chia sẻ với và một thông điệp, nếu bạn muốn.

  Hiển thị các tùy chọn Chia sẻ

 4. (Tùy chọn) Đặt quyền bằng cách dùng Nối kết thiết đặt. Bấm danh sách thả xuống để thay đổi kiểu nối kết. Ngăn chi tiết mở ra, bạn có thể thay đổi có thể truy nhập vào nối kết và xem mọi người có thể sửa mục bạn đang chia sẻ.

  Hiển thị nối kết thiết đặt để đặt quyền

  Tùy chọn cho người nào bạn như nối kết này để làm việc cho (tùy chọn khác nhau dựa trên các thiết đặt quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Mọi người trong tổ chức của bạn cho phép mọi người trong tổ chức của bạn truy nhập vào nối kết, cho dù họ nhận được nó trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ người khác.

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

   Theo mặc định, cho phép chỉnh sửa được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của bạn, hãy bỏ chọn hộp kiểm. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm áp dụng.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng gửi liên kết, bấm vào Gửi.

Nếu bạn khai thác gửi trong bước trước đó, mọi người sẽ nhận được một thông điệp email mời họ để mở tệp. Họ có thể bấm vào nối kết để mở tài liệu. Trình duyệt web sẽ mở tài liệu trong Word Web App. Họ có thể đồng tác giả trong Word Web App ngay lập tức bằng cách bấm Sửa tài liệu > sửa trong trình duyệt.

Nếu họ muốn sử dụng ứng dụng Word và không Word Web App để đồng tác giả, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong Word. Tuy nhiên, họ sẽ cần phiên bản của ứng dụng Word có hỗ trợ đồng tác giả. Word cho Android, Word dành cho iOS, Word Mobile và Word 2016 cho người đăng ký Office 365 là các phiên bản hiện đang hỗ trợ đồng tác giả.

Khi người khác mở tệp trong khi đang chỉnh sửa, bạn sẽ được đồng tác giả. Bạn biết bạn đang đồng tác giả khi bạn nhìn thấy ảnh của người ở góc trên bên phải của cửa sổ Word. (Bạn cũng có thể thấy tên viết tắt của họ, hoặc một G, là dành cho khách.)

 1. Mở và sửa tài liệu trong Word 2016.

 2. Nếu bạn đang dùng Word 2016 và chưa đồng ý để cho phép người khác nhìn thấy thay đổi của bạn, hãy chọn để cho phép chia sẻ tự động.

  Lời nhắc Người Khác Đang Sửa Tài liệu Này được hiển thị từ lệnh Chia sẻ

 • Khi mọi người theo nối kết bạn gửi, tài liệu của bạn sẽ mở ra trong phiên bản của họ của Word, hoặc trên Word Online. Nếu họ cũng đang dùng Word 2016 và đã đồng ý với tự động chia sẻ thay đổi, bạn sẽ thấy công việc của họ khi nó sẽ xảy ra.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị những người khác đang sửa tài liệu này

 • Cờ có màu sẽ cho bạn chính xác vị trí trong tài liệu mỗi người đang làm việc. Bạn có thể thấy người khác lựa chọn trong màu khác nhau. Điều này xảy ra nếu họ đang dùng Word 2016 cho người đăng ký Office 365 hoặc Word Web App. Nếu họ đang sử dụng phiên bản khác, bạn sẽ không nhìn thấy lựa chọn của họ, nhưng thay đổi của họ sẽ xuất hiện khi họ đang làm việc.

  Cờ cho thấy vị trí của tác giả khác trong tài liệu

 • Word sẽ cảnh báo cho bạn khi người tham dự hoặc rời khỏi.

 • Bạn có thể ngay lập tức trò chuyện với những người đang làm việc trong tài liệu bằng cách dùng Skype for Business. Nó sẽ mở ra một cửa sổ trò chuyện cho hội thoại nhắn tin tức thời. Chọn nút Skype for Business để bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm với mọi người làm việc trong tài liệu.

  Trò chuyện CollabCorner

 • Chọn chú thích trên ruy-băng hay xem chú thích. Ngoài ra, bạn có thể trả lời hoặc giải quyết các chú thích và sau đó đánh dấu là hoàn thành.

Lưu ý: Nếu người nào đó không chọn tham gia vào các tính năng đồng tác giả đang làm việc trong tài liệu khi bạn, bạn sẽ thấy chúng Hiển thị trong tài liệu, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy thay đổi của họ cho đến khi họ lưu tài liệu.

Ngăn hoạt động cho phép bạn xem danh sách đầy đủ các thay đổi được thực hiện cho đến giờ và cho phép bạn truy nhập vào các phiên bản trước. Chọn hoạt động Lịch sử Phiên bản của Word để nhìn thấy ngăn hoạt động.

lịch sử phiên bản

Đây là các tùy chọn trong danh sách tự động chia sẻ thay đổi có nghĩa là gì.

 • Luôn luôn: nếu bạn chọn tùy chọn này, những người khác đã đã đồng ý để chia sẻ thay đổi của họ sẽ luôn có thể xem nhãn của bạn.

 • Hỏi tôi: nếu bạn chưa dùng tính năng đồng tác giả trước, bạn sẽ được yêu cầu xem bạn muốn tự động chia sẻ thay đổi của bạn khi chúng xảy ra. Chọn để luôn cho phép tự động chia sẻ khi bạn đang làm việc với những người khác. Xóa hộp kiểm Đừng hỏi tôi lại nếu bạn muốn được yêu cầu lần sau khi bạn mở tài liệu mà người khác đang chia sẻ thay đổi của họ.

 • Không bao giờ: bằng cách chọn không bao giờ bạn chọn không tham gia tính năng đồng tác giả cho thư này và tất cả các tài liệu khác. Chỉ bạn sẽ có thể nhìn thấy các thay đổi của bạn cho đến khi bạn lưu tài liệu của bạn trở lại vị trí trực tuyến. Và bạn sẽ nhìn thấy họ khi chúng xảy ra. Bạn sẽ, Tuy nhiên, có thể xem ai khác có một tài liệu đang mở.

Lưu ý: Từng thiết đặt ảnh hưởng đến Word, chứ không chỉ tài liệu mà bạn đang làm việc. Để thay đổi thiết đặt, hãy đi đến tệp > tùy chọn > chung > tùy chọn cộng tác theo thời gian thực.

Sử dụng một trình duyệt web, tải lên hoặc tạo tài liệu mới trên OneDrive, OneDrive for Businesshoặc một Thư viện SharePoint Online. Vui lòng lưu ý rằng các site SharePoint tại cơ sở (site không được lưu trữ Microsoft), không hỗ trợ đồng tác giả. Nếu bạn không chắc chắn mà bạn đang dùng một, yêu cầu người phụ trách site của bạn, hoặc bộ phận CNTT của bạn.

 1. Nếu bạn đã tải lên tệp, bấm tên tệp để mở nó. Tài liệu sẽ mở trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn.

 2. Trong khu vực trên bên phải, bấm chia sẻ > chia sẻ với mọi người.

 3. Nhập địa chỉ email trong hộp đầu tiên, và phân tách từng với dấu chấm phẩy. Hãy đảm bảo cũng có thể chọn có thể sửa hoặc người nhận có thể sửa. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm vào nút chia sẻ .

  Mẹo: Nếu bạn muốn gửi nối kết, không bấm vào nút chia sẻ. Thay vào đó, bấm lấy nối kết ở bên trái.

 4. Nếu bạn đã bấm vào nút chia sẻ trong bước trước, email sẽ được gửi tới từng người. Thông báo sẽ đến từ địa chỉ email của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được một bản sao của thư, chỉ cho bạn biết diện mạo. Nếu bạn đã tải lên tệp, bấm tên tệp để mở nó. Tài liệu sẽ mở trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn.

Nếu bạn đã bấm vào nút chia sẻ , mọi người sẽ nhận được một thông điệp email mời họ để mở tệp. Họ có thể bấm vào nối kết để mở tài liệu. Trình duyệt web sẽ mở ra và tài liệu sẽ mở trong Word Web App. Nếu họ muốn sử dụng ứng dụng Word để đồng tác giả, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong Word. Tuy nhiên, họ sẽ cần phiên bản của ứng dụng Word có hỗ trợ đồng tác giả. Word cho Android, Word dành cho iOS, Word Mobile và Word 2016 cho người đăng ký Office 365 là các phiên bản hiện đang hỗ trợ đồng tác giả. Nếu họ không có phiên bản được hỗ trợ, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong trình duyệt để sửa tệp

Bạn sẽ biết bạn đang đồng tác giả với một người khác khi bạn thấy một thông báo ở góc trên bên phải cho biết người đang sửa. Nếu nhiều hơn một người khác đang sửa, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết bạn số lượng người bạn đang làm việc với. Ví dụ, "2 người khác đang ở đây."

Đồng tác giả Mẹo: Nếu bạn muốn chuyển đến nơi ai đang làm việc, bấm tên của họ, sau đó bấm sửa... Bạn có thể thấy người khác lựa chọn trong màu khác nhau. Điều này xảy ra nếu họ đang sử dụng Word 2016 cho người đăng ký Office 365 hoặc nếu họ đang dùng Word Web App. Nếu họ đang sử dụng phiên bản khác, bạn sẽ không nhìn thấy lựa chọn của họ, nhưng thay đổi của họ sẽ xuất hiện khi họ đang làm việc. Nếu bạn nhìn thấy lựa chọn của người khác trong màu khác nhau, chúng sẽ hiển thị như màu xanh lam, màu tím v.v.. Tuy nhiên, người đang sửa sẽ luôn nhìn thấy các lựa chọn màu xanh lục. Nếu bạn không còn của những người của những người, đặt con trỏ trên vùng chọn, và tên của người đó sẽ được tiết lộ.

Để đồng tác giả trong Word Android, bạn cần phải đảm bảo rằng mọi thứ nhất định được thiết lập trước khi bạn bắt đầu. Sau đó, chỉ cần khoảng bốn bước để đồng tác giả với người khác.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Đây là những gì có yêu cầu cho đồng tác giả trong Word, trên thiết bị Android:

 • Các phiên bản mới nhất của Word được cài đặt, đăng nhập vào Word bằng tài khoản Microsoft.
  Đi đến tệp > mở và đảm bảo rằng tài khoản Microsoft của bạn được liệt kê ở đó. Nếu nó chưa, hãy gõ nhẹ vào Thêm vị trí để thêm tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn có điện thoại hoặc máy tính bảng lớn hơn 10,1 inch, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản thuê bao Office 365 .

 • Tệp được lưu ở định dạng tài liệu Word (docx).
  Nếu tệp của bạn không có trong định dạng này, hãy mở tệp trong một phiên bản trên máy tính của Word (ví dụ, Word 2016 hoặc 2013). Sau đó gõ nhẹ vào tệp > Lưu như > duyệt > lưu dưới dạng và thay đổi định dạng.

 1. Tạo hoặc mở tệp, sau đó nhấn Tệp > Lưu Dưới dạng.

 2. Kiểm tra vị trí hiện tại của tệp. Nếu OneDrive hoặc SharePoint được chọn, hãy nhấn nút Quay lại, rồi đi đến bước tiếp theo. Nếu OneDrive hoặc SharePoint không được chọn, hãy nhấn OneDrive hoặc SharePoint ở phía bên trái, đặt tên tệp, rồi nhấn Lưu.

 1. Gõ nhẹ Biểu tượng Chia sẻ ở góc trên bên phải.

 2. Nhập địa chỉ email trong hộp mời mọi người , và phân tách từng với dấu chấm phẩy. Hiển thị chia sẻ qua email, nhập email và kiểm tra có thể sửa

 3. Đảm bảo cũng chọn Có thể chỉnh sửa.

 4. Khi thực hiện xong, hãy nhấn nút Chia sẻ. Việc nhấn nút này sẽ gửi thư email đến mọi người cho bạn.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tự gửi liên kết, đừng nhấn nút Chia sẻ. Thay vào đó, hãy nhấn Chia sẻ dưới dạng liên kết.

Nếu bạn khai thác nút chia sẻ trong bước trước đó, mọi người sẽ nhận được một thông điệp email mời họ để mở tệp. Họ có thể bấm vào nối kết để mở tài liệu. Trình duyệt web sẽ mở tài liệu trong Word Web App. Họ có thể đồng tác giả trong Word ngay lập tức bằng cách bấm Sửa tài liệu > sửa trong trình duyệt.

Nếu họ muốn sử dụng ứng dụng Word và không Word Web App để đồng tác giả, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong Word. Tuy nhiên, họ sẽ cần phiên bản của ứng dụng Word có hỗ trợ đồng tác giả. Word cho Android, Word cho iOS, Word di động và Word 2016 cho người đăng ký Office 365 là các phiên bản hiện đang hỗ trợ đồng tác giả.

Để xem ai đang sửa tệp với bạn, gõ nhẹ vào chia sẻ ở góc trên bên phải, và sau đó gõ nhẹ vào quản lý. Nếu có những người khác làm việc trên tệp cùng lúc với bạn, bạn sẽ thấy tên của họ được liệt kê. Nếu họ có một nhãn soạn thảo , họ đang làm việc trên tệp.

Trong Word cho Android, gõ nhẹ vào tệp > lịch sử. Sau đó gõ nhẹ vào một phiên bản trước đây và nó sẽ mở ra. Nếu bạn muốn khôi phục Phiên bản hiện tại, hãy chờ cho đến khi tất cả mọi người không còn đồng tác giả, và sau đó gõ nhẹ vào khôi phục Phiên bản này.

Để đồng tác giả trong Word cho iOS, bạn cần phải đảm bảo rằng mọi thứ nhất định được thiết lập trước khi bạn bắt đầu. Sau đó, chỉ cần khoảng bốn bước để đồng tác giả với người khác.

Đây là những gì có yêu cầu cho đồng tác giả trong Word trên iPhone hoặc iPad:

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

 • Các phiên bản mới nhất của Word được cài đặt, đăng nhập vào Word bằng tài khoản Microsoft.
  Khi bạn mở Word, hãy gõ nhẹ vào mở và đảm bảo rằng tài khoản Microsoft của bạn được liệt kê ở đó. Nếu nó chưa, hãy gõ nhẹ vào Thêm vị trí để thêm tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn có điện thoại hoặc máy tính bảng lớn hơn 10,1 inch, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản thuê bao Office 365 .

 • Tệp được lưu ở định dạng tài liệu Word (docx).
  Nếu tệp của bạn không có trong định dạng này, hãy mở tệp trong một phiên bản trên máy tính của Word (ví dụ, Word 2016 hoặc 2013). Bấm tệp > Lưu như > duyệt > lưu dưới dạng và thay đổi định dạng để .docx

Đồng tác giả yêu cầu bạn lưu tài liệu vào OneDrive, OneDrive for Businesshoặc một Thư viện SharePoint Online. Vui lòng lưu ý rằng các site SharePoint tại cơ sở (site không được lưu trữ Microsoft), không hỗ trợ đồng tác giả. Nếu bạn không chắc chắn mà bạn đang dùng một, yêu cầu người phụ trách site của bạn, hoặc bộ phận CNTT của bạn.

 1. Tạo hoặc mở một tệp.

 2. Nếu bạn đã tạo một tệp, gõ nhẹ vào tệp Biểu tượng tệp , gõ nhẹ vào tênvà sau đó tên tệp. Sau đó chọn OneDrive, OneDrive for Business, hoặc vị trí SharePoint Online ở bên trái và gõ nhẹ vào lưu.

 3. Nếu bạn mở một tệp hiện có, gõ nhẹ vào tệp Biểu tượng tệp > thuộc tính. Nếu đường dẫn vị trí có chứa các từ "OneDrive", "d.docs.live.net" hoặc "SharePoint" sau đó nó có thể được lưu vào một trong các vị trí đã. Nếu nó không có những từ, gõ nhẹ vào tệp > Lưu bản sao và lưu nó vào OneDrive, OneDrive for Business, hoặc SharePoint Online.

 1. Gõ nhẹ vào chia sẻ Hiển thị biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải.

 2. Nếu bạn muốn tự gửi liên kết đến tệp, nhấn Sao chép Liên kết > Xem và Chỉnh sửa. Sau đó, dán liên kết vào thư email hoặc cửa sổ IM.

  Hiển thị các tùy chọn Chia sẻ
 3. Nếu bạn muốn Word để gửi nối kết cho bạn trong thông điệp email, hãy gõ nhẹ Mời mọi người. Sau đó nhập địa chỉ email ở mời mọi người hộp và gõ nhẹ vào trả về sau mỗi địa chỉ. Cũng hãy đảm bảo rằng có thể sửa được bật lên. Cuối cùng, gõ nhẹ vào gửi.

  Hiển thị mời mọi người màn hình với quyền

Nếu bạn khai thác gửi trong bước trước đó, mọi người sẽ nhận được một thông điệp email mời họ để mở tệp. Họ có thể bấm vào nối kết để mở tài liệu. Trình duyệt web sẽ mở tài liệu trong Word Web App. Họ có thể đồng tác giả trong Word Web App ngay lập tức bằng cách bấm Sửa tài liệu > sửa trong trình duyệt.

Nếu họ muốn sử dụng ứng dụng Word và không Word Web App để đồng tác giả, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong Word. Tuy nhiên, họ sẽ cần phiên bản của ứng dụng Word có hỗ trợ đồng tác giả. Word cho Android, Word dành cho iOS, Word Mobile và Word 2016 cho người đăng ký Office 365 là các phiên bản hiện đang hỗ trợ đồng tác giả.

Khi người khác mở tệp trong khi đang chỉnh sửa, bạn sẽ được đồng tác giả. Cờ có màu sẽ cho bạn chính xác vị trí trong tài liệu mỗi người đang làm việc. Bạn có thể thấy người khác lựa chọn trong màu khác nhau.

Để xem ai đang sửa tệp với bạn, gõ nhẹ vào chia sẻ Hiển thị biểu tượng chia sẻ ở phía trên bên phải, và sau đó gõ nhẹ vào Chia sẻ với. Nếu có những người khác làm việc trên tệp cùng lúc với bạn, bạn sẽ thấy tên của họ được liệt kê. Nếu họ có một nhãn sửa... , họ đang làm việc trên tệp.

Nếu bạn muốn khôi phục tệp vào một phiên bản trước đây, hãy chờ cho đến khi tất cả mọi người không còn đồng tác giả. Sau đó gõ nhẹ vào tệp Hiển thị biểu tượng chia sẻ > khôi phục > Dạng xem lịch sử Phiên bản trực tuyến. Trình duyệt web sẽ mở với các phiên bản phiên bản của tệp trước đây. Nếu bạn đang dùng OneDrive, gõ nhẹ vào một phiên bản ở bên trái, sau đó nhấn khôi phục. Nếu bạn đang sử dụng OneDrive for Business hoặc SharePoint Online, hãy gõ nhẹ vào một phiên bản ngày và thời gian, gõ nhẹ vào mũi tên xuống và sau đó gõ nhẹ khôi phục. Sau đó trở về Word cho iOS và mở lại tệp.

Để đồng tác giả trong Word Mobile, bạn cần phải đảm bảo rằng mọi thứ nhất định được thiết lập trước khi bạn bắt đầu. Sau đó, chỉ cần khoảng bốn bước để đồng tác giả với người khác.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Đây là những gì có yêu cầu cho đồng tác giả trong Word Mobile:

 • Các phiên bản mới nhất của Word được cài đặt, đăng nhập vào Word bằng tài khoản Microsoft.
  Khi bạn mở Word, hãy gõ nhẹ vào mở và đảm bảo rằng tài khoản Microsoft của bạn được liệt kê ở đó. Nếu nó chưa, hãy gõ nhẹ vào Thêm vị trí để thêm tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn có điện thoại hoặc máy tính bảng lớn hơn 10,1 inch, bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản thuê bao Office 365 .

 • Tệp được lưu ở định dạng tài liệu Word (docx).
  Nếu tệp của bạn không có trong định dạng này, hãy mở tệp trong một phiên bản trên máy tính của Word (ví dụ, Word 2016 hoặc 2013). Bấm tệp > Lưu như > duyệt > lưu dưới dạng và thay đổi định dạng để .docx

Đồng tác giả yêu cầu bạn lưu tài liệu vào OneDrive, OneDrive for Businesshoặc một Thư viện SharePoint Online. Vui lòng lưu ý rằng các site SharePoint tại cơ sở (site không được lưu trữ Microsoft), không hỗ trợ đồng tác giả. Nếu bạn không chắc chắn mà bạn đang dùng một, yêu cầu người phụ trách site của bạn, hoặc bộ phận CNTT của bạn.

 1. Tạo hoặc mở một tệp.

 2. Nếu bạn đã tạo một tệp, gõ nhẹ vào tệp Biểu tượng tệp , gõ nhẹ vào tênvà sau đó tên tệp. Sau đó chọn OneDrive, OneDrive for Business, hoặc vị trí SharePoint Online ở bên trái và gõ nhẹ vào lưu.

 3. Nếu bạn mở một tệp hiện có, gõ nhẹ vào tệp Biểu tượng tệp > thuộc tính. Nếu đường dẫn vị trí có chứa các từ "OneDrive", "d.docs.live.net" hoặc "SharePoint" sau đó nó có thể được lưu vào một trong các vị trí đã. Nếu nó không có những từ, gõ nhẹ vào tệp > Lưu bản sao và lưu nó vào OneDrive, OneDrive for Business, hoặc SharePoint Online.

 1. Gõ nhẹ vào chia sẻ Hiển thị biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải.

 2. Nếu bạn muốn tự gửi liên kết đến tệp, nhấn Sao chép Liên kết > Xem và Chỉnh sửa. Sau đó, dán liên kết vào thư email hoặc cửa sổ IM.

  Hiển thị các tùy chọn Chia sẻ
 3. Nếu bạn muốn Word để gửi nối kết cho bạn trong thông điệp email, hãy gõ nhẹ Mời mọi người. Sau đó nhập địa chỉ email ở mời mọi người hộp và gõ nhẹ vào trả về sau mỗi địa chỉ. Cũng hãy đảm bảo rằng có thể sửa được bật lên. Cuối cùng, gõ nhẹ vào gửi.

  Hiển thị mời mọi người màn hình với quyền

Nếu bạn khai thác gửi trong bước trước đó, mọi người sẽ nhận được một thông điệp email mời họ để mở tệp. Họ có thể bấm vào nối kết để mở tài liệu. Trình duyệt web sẽ mở tài liệu trong Word Web App. Họ có thể đồng tác giả trong Word Web App ngay lập tức bằng cách bấm Sửa tài liệu > sửa trong trình duyệt.

Nếu họ muốn sử dụng ứng dụng Word và không Word Web App để đồng tác giả, họ có thể bấm vào Sửa tài liệu > sửa trong Word. Tuy nhiên, họ sẽ cần phiên bản của ứng dụng Word có hỗ trợ đồng tác giả. Word cho Android, Word dành cho iOS, Word Mobile và Word 2016 cho người đăng ký Office 365 là các phiên bản hiện đang hỗ trợ đồng tác giả.

Khi người khác mở tệp trong khi đang chỉnh sửa, bạn sẽ được đồng tác giả. Cờ có màu sẽ cho bạn chính xác vị trí trong tài liệu mỗi người đang làm việc. Bạn có thể thấy người khác lựa chọn trong màu khác nhau.

Để xem ai đang sửa tệp với bạn, gõ nhẹ vào chia sẻ Hiển thị biểu tượng chia sẻ ở phía trên bên phải, và sau đó gõ nhẹ vào Chia sẻ với. Nếu có những người khác làm việc trên tệp cùng lúc với bạn, bạn sẽ thấy tên của họ được liệt kê. Nếu họ có một nhãn sửa... , họ đang làm việc trên tệp.

Trong Word Mobile, nếu bạn muốn khôi phục tệp vào một phiên bản trước đây, gõ nhẹ vào tệp >lịch sử, chọn phiên bản và nó sẽ mở ra. Nếu bạn muốn khôi phục Phiên bản hiện tại, hãy chờ cho đến khi tất cả mọi người không còn đồng tác giả, sau đó nhấn khôi phục Phiên bản này.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×