Cộng tác liên đối tượng thuê Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả một số cách để cộng tác giữa hai đối tượng thuê Office 365. Đó dành cho người quản trị Office 365.

Giả sử rằng hai tổ chức, Fabrikam và Contoso, mỗi có Office 365 cho doanh nghiệp đối tượng thuê và họ muốn làm việc cùng nhau trên một số dự án; một số sẽ chạy hạn chế thời gian và một số đều đang diễn ra. Làm thế nào có thể Fabrikam và Contoso cho phép mọi người và nhóm của họ để cộng tác hiệu quả hơn qua các đối tượng thuê Office 365 khác nhau trong một cách bảo mật? Office 365, kết hợp với Azure Active Directory B2B cộng tác, cung cấp một vài tùy chọn. Bài viết này mô tả một số các tình huống chính Fabrikam và Contoso có thể xem xét.

Tùy chọn cộng tác liên đối tượng thuê Office 365 bao gồm sử dụng vị trí trung tâm cho tệp và các hội thoại, chia sẻ lịch, sử dụng IM, cuộc gọi âm thanh/video cho giao tiếp và bảo vệ quyền truy nhập vào tài nguyên và các ứng dụng. Sử dụng các bảng sau đây để chọn giải pháp và tìm hiểu thêm.

Tùy chọn cộng tác Exchange Online

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Chia sẻ lịch với một tổ chức Office 365 khác

Người quản trị có thể thiết lập các cấp độ khác nhau của lịch truy nhập trong Exchange Online để cho phép các doanh nghiệp để cộng tác với các doanh nghiệp và để cho phép người dùng chia sẻ lịch biểu (thông tin rảnh/bận) với người khác

Chia sẻ trong Exchange Online

Tổ chức mối quan hệ trong Exchange Online

Tạo một mối quan hệ tổ chức trong Exchange Online

Sửa đổi và tổ chức mối quan hệ trong Exchange Online

Loại bỏ một mối quan hệ tổ chức trong Exchange Online

Chia sẻ lịch với người dùng bên ngoài

Kiểm soát cách người dùng chia sẻ lịch của họ với người bên ngoài tổ chức của bạn

Người quản trị áp dụng chính sách chia sẻ cho người dùng hộp thư để kiểm soát những ai có thể được chia sẻ với và mức cấp quyền truy nhập

Chia sẻ chính sách trong Exchange Online

Tạo một chính sách chia sẻ trong Exchange Online

Áp dụng một chính sách chia sẻ cho hộp thư trong Exchange Online

Sửa đổi, tắt hoặc loại bỏ một chính sách chia sẻ trong Exchange Online

Cấu hình bảo mật email kênh và điều khiển dòng thư với các tổ chức đối tác

Người quản trị tạo đường kết nối để áp dụng bảo mật để trao đổi thư với một tổ chức đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Các bộ nối bắt buộc mã hóa thông qua truyền dẫn tầng bảo mật (TLS) cũng như cho phép hạn chế trên tên miền hoặc địa chỉ IP phạm vi đối tác của bạn gửi email từ.

Làm thế nào Exchange Online sử dụng TLS để bảo mật email kết nối trong Office 365

Cấu hình dòng thư sử dụng đường nối trong Office 365

Các tên miền từ xa trong Exchange Online

Thiết lập kết nối dành cho bảo mật luồng thư với một tổ chức đối tác

Thư dòng cách thực hành tốt nhất cho Exchange Online và Office 365 (tổng quan)

SharePoint Online và OneDrive for Business tùy chọn cộng tác

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Chia sẻ site và tài liệu với người dùng bên ngoài

Người quản trị cấu hình chia sẻ ở người thuê hoặc mức tuyển tập trang cho tài khoản Microsoft đã được xác thực, cơ quan hoặc trường học tài khoản khách hoặc được xác thực tài khoản

Quản lý chia sẻ bên ngoài cho môi trường SharePoint Online của bạn

Tên miền bị hạn chế chia sẻ trong Office 365 SharePoint Online và OneDrive for Business

Cộng tác doanh nghiệp cho doanh nghiệp trên SharePoint: mạng bên ngoài dành cho đối tác Office 365

Theo dõi và kiểm soát việc chia sẻ bên ngoài cho người dùng cuối

OneDrive for Business tệp chủ sở hữu và người dùng cuối của SharePoint Online cấu hình trang web và chia sẻ tài liệu và thiết lập thông báo để theo dõi chia sẻ

Cấu hình thông báo cho chia sẻ bên ngoài cho OneDrive for Business

Chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint trong Office 365

Skype for Business tùy chọn cộng tác

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Skype for Business Online - IM, cuộc gọi, và hiện diện với Skype khác cho người dùng doanh nghiệp

Người quản trị có thể bật của Skype for Business Online người dùng để gửi IM, thực hiện cuộc gọi âm thanh/video, và xem trạng thái hiện diện với người dùng trong đối tượng thuê Office 365 khác.

Cho phép người dùng liên hệ Skype bên ngoài cho người dùng doanh nghiệp

Skype for Business Online - IM, cuộc gọi, và hiện diện với người dùng Skype (người tiêu dùng)

Người quản trị có thể bật của Skype for Business Online người dùng để gửi IM, thực hiện cuộc gọi, và xem trạng thái hiện diện với người dùng Skype (người tiêu dùng).

Cho phép người dùng thêm liên hệ bên ngoài từ Skype

Tùy chọn Azure AD B2B cộng tác

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Azure AD B2B cộng tác - chia sẻ bằng cách thêm người dùng bên ngoài vào một nhóm trong thư mục của tổ chức nội dung

Người quản trị toàn cầu cho một đối tượng thuê Office 365 có thể mời mọi người trong đối tượng thuê Office 365 khác để gia nhập danh bạ của họ, thêm những người dùng bên ngoài vào nhóm và cấp quyền truy nhập nội dung, chẳng hạn như site SharePoint và thư viện cho nhóm.

Bản xem trước cộng tác Azure AD B2B là gì?

Azure AD B2B: Cập Nhật mới dễ collab chéo doanh nghiệp

Chia sẻ bên ngoài Office 365 và Azure Active Directory B2B cộng tác

Azure Active Directory B2B cộng tác API và tùy chỉnh

Azure AD và căn cước Hiển thị: Azure AD B2B cộng tác (doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Tùy chọn cộng tác Office 365

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Nhóm Office 365 - Email, lịch, OneNote và được chia sẻ tệp trong một vị trí trung tâm

Nhóm được hỗ trợ trong Business Essentials, Business Premium, Education và các gói Enterprise E1, E3, và E5. Mọi người trong một đối tượng thuê Office 365 có thể tạo một nhóm và mời mọi người trong đối tượng thuê Office 365 khác làm người dùng dành cho khách. Áp dụng cho Dynamics CRM cũng.

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365

Triển khai nhóm Office 365

Tùy chọn cộng tác yammer

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Yammer - cộng tác qua một trung bình xã hội doanh nghiệp

Trừ khi khả năng tạo nhóm bên ngoài bị tắt bởi người quản trị Yammer, người dùng có thể tạo nhóm bên ngoài để cộng tác trong Yammer qua hội thoại, khả năng thích và theo dõi bài đăng, chia sẻ tệp và trò chuyện trực tuyến.

Tạo và quản lý các nhóm bên ngoài trong Yammer

Tùy chọn cộng tác nhóm

Chia sẻ mục tiêu

Hành động quản trị

Thông tin hướng dẫn

Cộng tác trong nhóm với người dùng bên ngoài tổ chức

Người quản trị toàn cầu cho các đối tượng thuê Office 365 mời cần để cho phép bên ngoài cộng tác trong nhóm. Người sở hữu nhóm và người quản trị toàn cầu bây giờ sẽ có thể mời bất kỳ ai có địa chỉ email để cộng tác trong nhóm.

Người quản trị cũng có thể quản lý và sửa khách đã trình bày trong đối tượng thuê của họ.

Ủy quyền truy nhập dành cho khách

Bật truy nhập dành cho khách hoặc tắt trong nhóm

Sử dụng PowerShell để điều khiển dành cho khách truy nhập

Khách truy nhập danh sách kiểm tra

Dạng xem khách mời người dùng

Sửa thông tin người dùng dành cho khách

Người sở hữu nhóm có thể mời và quản lý cách khách cộng tác trong nhóm của họ.

Người sở hữu nhóm có các điều khiển bổ sung trên các khách hàng có thể làm gì trong nhóm của họ.

Thêm khách

Thêm khách vào một nhóm

Quản lý dành cho khách truy nhập trong nhóm

Xem ai đang trên một nhóm hoặc trong một kênh

Khách từ đối tượng thuê khác có thể xem nội dung trong nhóm và cộng tác với các thành viên khác

Không có.

Trải nghiệm truy nhập dành cho khách

Điểm nên biết về Office 365 đối tượng thuê liên cộng tác

Chia sẻ các tài khoản người dùng, giấy phép, thuê bao và dung lượng lưu trữ

Mỗi tổ chức duy trì riêng của tài khoản người dùng, định danh, nhóm bảo mật, thuê bao, giấy phép và dung lượng lưu trữ. Người dùng các tính năng cộng tác trong Office 365 cùng với chia sẻ chính sách và thiết đặt bảo mật để cung cấp quyền truy nhập vào thông tin cần thiết trong khi giữ nguyên các điều khiển của công ty tài nguyên.

  • Tài khoản người dùng:    Tài khoản không thể chia sẻ và tài khoản không thể bị trùng lặp giữa các đối tượng thuê hoặc bộ phân vùng trong dịch vụ thư mục tại cơ sở Active Directory.

  • Giấy phép & thuê bao:    Trong Office 365, giấy phép từ gói cấp phép (cũng được gọi là SKU hoặc Office 365 gói) cho người dùng quyền truy nhập các dịch vụ Office 365 được xác định cho các gói.

  • Dung lượng lưu trữ:    Trong các gói Office 365, phần mềm ranh giới và giới hạn đối với SharePoint Online được quản lý riêng lẻ từ giới hạn lưu trữ hộp thư. Giới hạn lưu trữ hộp thư được thiết lập và quản lý bằng cách sử dụng Exchange Online. trong cả hai tình huống dung lượng lưu trữ không thể chia sẻ chéo đối tượng thuê.

Chúng tôi có thể chia sẻ các vùng tên miền trong các đối tượng thuê Office 365?

Không. Tên miền trang điểm, chẳng hạn như fabrikam.com hoặc tailspintoys.com, chỉ có thể được liên kết và sử dụng với một đối tượng thuê tại thời điểm. Mỗi người thuê phải có riêng của nó không gian tên; Vùng tên UPN, SMTP và SIP không thể chia sẻ qua đối tượng thuê.

Điều gì về cấu phần hỗn hợp và cộng tác liên đối tượng thuê Office 365?

Cấu phần hỗn hợp tại chỗ, chẳng hạn như một tổ chức Exchange và kết nối Azure AD, không thể phân tách qua nhiều đối tượng thuê.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×